Hlavní navigace

Vznik Finanční správy a Specializovaného finančního úřadu

9. 9. 2011

Sdílet

Poslanecká sněmovna se v současné době zabývá dvěma tisky věnovanými reorganizaci daňové správy.

Jedná se o novelizaci stávajícího zákona o územních finančních orgánech (v rámci tisku 377) a o návrh nového zákona o Finanční správě, který prošel prvním čtením a který představuje komplexní řešení reorganizace daňové správy od roku 2012. Tento zákon by měl nahradit stávající zákon o územních finančních orgánech (ÚFO).

První krok k reorganizaci a zejména vzniku Specializovaného finančního úřadu pro vybrané subjekty byl proveden již loňskou novelou zákona o ÚFO. Oba výše zmíněné návrhy do určité míry mění současnou legislativní úpravu Specializovaného finančního úřadu.

Do kompetence Specializovaného finančního úřadu se sídlem v Praze budou náležet následující subjekty:

* Tzv. velké subjekty, tedy právnické osoby s ročním obratem přesahujícím 2 miliardy Kč. Stávající zákon o ÚFO neobsahuje přechodné ustanovení, na jehož základě by se určovala příslušnost ke Specializovanému finančnímu úřadu od roku 2012, kdy úřad zahájí svou činnost. Součástí obou zmíněných návrhů takovéto přechodné ustanovení je a rozhodujícím pro stanovení kompetence k 1. lednu 2012 podle nich bude obrat za rok 2010 (pro společnosti s kalendářním rokem jako zdaňovacím obdobím).

* Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, pobočky zahraničních pojišťoven, zajišťovny a pobočky zahraničních zajišťoven.

* Nově budou do kategorie velkých subjektů náležet členové skupiny pro účely DPH, pokud alespoň jeden z jejích členů bude vybraným subjektem podle předchozích bodů.

Reorganizace daňové správy spočívá ve vzniku Finanční správy (od roku 2012), která by měla nahradit současnou daňovou správu. Vznik Generálního finančního ředitelství k 1. lednu tohoto roku byl vlastně prvním krokem k této reorganizaci.

V současné době existuje 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů. Ty by měly být 1. ledna 2012 transformovány do 14 finančních úřadů se 199 územními pracovišti. Mezi Generálním finančním ředitelstvím a finančními úřady by stálo Odvolací finanční ředitelství jako jediný orgán druhé instance v daňovém řízení. Celá Finanční správa by měla být jednou účetní jednotkou, na rozdíl od stávajících 8 účetních jednotek (podle 8 finančních ředitelství).

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?