Hlavní navigace

Zabraňme chystanému skokovému navýšení cen elektřiny

1. 10. 2010

Sdílet

„Podniky začnou přesouvat svou výrobu do zahraničí, kde je elektřina levnější,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá současnou vládu k zamezení připravovaného skokového růstu cen elektřiny. K jeho iniciativě se začínají připojovat další zaměstnavatelské a podnikatelské organizace jako jsou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Hospodářská komora ČR, obchodní komory i jednotlivé podnikatelské subjekty působící v České republice. Dokument byl dnes doručen na Úřad vlády a na veškerá ministerstva.

 

Nůžky se rozvírají 

Ve výzvě nejsilnější zaměstnavatelské organizace v zemi, zastupující zájmy 32 členských svazů a rozhodující části průmyslových podniků, se upozorňuje na výrazně negativní dopady na konkurenceschopnost našich firem a na koupěschopnost občanů. „Již nyní je elektrická energie v České republice jednou z nejdražších v Evropské unii a tyto nůžky se mají dále rozevírat. Důsledkem navýšení cen elektrické energie bude pokles výkonnosti české ekonomiky způsobený odchodem firem a zavíráním energeticky náročných provozů z titulu menší konkurenceschopnosti, zvýšení nezaměstnanosti, růstu inflace atd. Takto dramatickým důsledkům zcela zbytečného zvýšení cen je nutno zabránit,“ uvádí se ve výzvě.

Na rizika dopadů zvýšení cen elektrické energie pro průmyslové podniky v rozmezí o 16,5 procenta až 18,4 procenta (jak to odhaduje Energetický regulační úřad) poukazuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl slovy: „Takové zdražení je naprosto nepřijatelné. Firmám, které mají vysoké náklady na elektrickou energii, způsobí ohromný propad zisku a banky jim přestanou poskytovat úvěry. V důsledku toho podniky začnou přesouvat svou výrobu do zahraničí, kde je elektřina levnější. Nepříznivý signál je to i pro zahraniční investory“.

 

Peníze patří zasloužilým 

Ve výzvě Svazu průmyslu a dopravy ČR vůči vládě se poukazuje na realistickou cestu, jak zmírnit důsledky dramatického zvyšování cen elektrické energie nad více jak 5% z titulu vyššího podílu obnovitelných zdrojů. Je jím rozdělení devadesáti miliard korun z prodeje emisních povolenek na skleníkové plyny za alokační období pro roky 2013 až 2020 mezi ty, kteří se nákupem zelené energie přímo zasloužili o snížení emisí. Upozorňuje se na to, že záměr předat tyto povolenky zdarma energetickým společnostem je chybný s tím, že cena energie pro občany a firmy nepoklesne. „Cena energie je tvořena na evropském trhu a určována především německými cenami. Jsme proto přesvědčeni o tom, že realizací uvedeného návrhu se vrátí alespoň část peněz těm, kteří se o snížení emisí přímo zasloužili a zabrání se tak zbytečnému a netransparentnímu přerozdělování a ztrátám,“ uvádí se v dokumentu.

 

Plné znění výzvy vládě najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku