Hlavní navigace

Zahraniční investoři ovládají 42 % základního kapitálu českých firem a mají majetkový podíl ve čtvrtině z nich

30. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © DOC RABE Media - Fotolia.com
Podle analýzy a výpočtů poradenské společnosti Bisnode je největší podíl zahraničního kapitálu v tuzemských společnostech zastoupen v automobilovém průmyslu (90 %), informačních a komunikačních službách (73 %), strojírenství (60 %), peněžnictví a pojišťovnictví (58 %). Naopak český kapitál si jednoznačnou převahu drží v kultuře, zábavě a rekreaci (97 %), vzdělávání (94 %), zdravotnictví (93 %) a zemědělství (88 %).

 „Z naší analýzy mimo jiné vyplývá, že všechny obory, kde dominuje zahraniční kapitál, jsou náročné na počáteční kapitálové investice a know-how. Vstupní bariéry do podnikání v těchto sektorech lze považovat za vysoké, čímž se přirozeně eliminují možnosti menších firem, a na trhu tak dochází k vychýlení ve prospěch velkých společností. Ty tak dosahují značně vyšších zisků na úkor konkurence i zákazníků,“ komentuje závěry studie analytik Bisnode Michal Řičař. Současně dodává: „Zjistili jsme, že zahraniční firmy, ačkoliv zdaleka nedosahují takového podílu na základním kapitálu jako české firmy v daném oboru, přesto ovládají odvětví z pohledu tržeb, tedy tržního podílu.

 

Navzdory českým investorům i zákazníkům

Nejvýznamnější firma se zahraničním vlastníkem disponuje zpravidla vyššími tržbami než součet tržeb deseti největších českých firem ve stejném oboru. To znamená, že pokud již zahraniční subjekty vstoupí do určitého oboru, pak v masivním měřítku, a v dlouhodobějším časovém horizontu získají hlavní podíl na trhu. Jedná se tedy o velké, nadnárodní investiční skupiny, které jsou schopny za pomoci značných finančních úspor z minulosti investovat do lukrativních oblastí podnikání a zde dosahovat vysokých zisků, tržeb, a to navzdory českým investorům i zákazníkům. Větší konkurenceschopnost je tedy pro české firmy značnou výzvou do budoucna.“

 

Podíl objemu zahraničního kapitálu v nejvýznamnějších oborech podnikání v ČR

Obor

Podíl domácího kapitálu

Podíl zahraničního kapitálu

Zpracovatelský průmysl Výroba motorových vozidel

10 %

90 %

Informační a komunikační činnosti

27 %

73 %

Zpracovatelský průmysl Strojírenství

40 %

60 %

Obor

Podíl domácího kapitálu

Podíl zahraničního kapitálu

Peněžnictví a pojišťovnictví

42 %

58 %

Zpracovatelský průmysl - ostatní

46 %

54 %

Těžba a dobývání

50 %

50 %

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

51 %

49 %

Profesní, vědecké a technické činnosti

52 %

48 %

Ostatní činnosti

53 %

47 %

Administrativní a podpůrné činnosti

61 %

39 %

Činnosti v oblasti nemovitostí

64 %

36 %

Stavebnictví

65 %

35 %

Ubytování, stravování a pohostinství

66 %

34 %

Zpracovatelský průmysl Výroba chemických látek a chemických přípravků

69 %

31 %

Doprava a skladování

75 %

25 %

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

79 %

21 %

Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

80 %

20 %

Zemědělství, lesnictví, rybářství

88 %

12 %

Zdravotní a sociální péče

93 %

7 %

Vzdělávání

94 %

6 %

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

97 %

3 %

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

100 %

0 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?