Hlavní navigace

Zájem o fúze a akvizice je ve světě největší za posledních šest let

23. 11. 2015

Sdílet

 Autor: © Sergey Khakimullin - Fotolia.com
Během příštích 12 měsíců plánuje transakci 59% světových respondentů a 40% českých šéfů firem. Mezi nejvýznamnější investiční destinace českých investorů patří Německo, Čína, USA a Francie. Celosvětově roste zájem o akvizice zahraničních podniků, především těch z eurozóny. Češi mají chuť investovat především do technologií, energetiky a utilit a finančních služeb, zatímco ve světě se nejvíc fúzí a akvizic chystá v ropném a plynárenském průmyslu, odvětví spotřebního zboží a v hutním průmyslu.

Podle již 13. vydání Barometru investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer) má trh fúzí a akvizic ty nejlepší předpoklady pro další oživení. Během příštích 12 měsíců plánuje transakci celosvětově 59 % oslovených společností a 40% českých firem. Průzkumu se zúčastnilo přes 1 600 generálních ředitelů a dalších vrcholových manažerů z 53 zemí světa včetně 57 vedoucích pracovníků z českých firem. 


„Globální tempo růstu HDP je poměrně pomalé. Za takové situace se společnosti, které chtějí úspěšně expandovat a transformovat se, nemohou spolehnout pouze na organický růst,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě. „Nové technologie a změny v chování a očekávání zákazníků zásadním způsobem přetvářejí tradiční podnikatelský model a stírají hranice mezi jednotlivými odvětvími. A právě fúze a akvizice jsou pro řadu společností cestou, jak si do budoucna vytvořit podmínky pro zavádění inovací a získat konkurenční výhodu a větší podíl na trhu.“

 

Zájem o fúze je na šestiletém maximu

Růst globálního trhu fúzí a akvizic, který už v letošním roce dosahuje rekordních hodnot, by měl podle Barometru pokračovat i v příštím roce. Hodnota uzavřených transakcí je zatím meziročně o třetinu vyšší. A o pozitivních vyhlídkách transakčního trhu svědčí i fakt, že celosvětově ještě nikdy nebylo ohlášeno tolik „megatransakcí“ nad 10 miliard amerických dolarů jako letos. Čtyři pětiny světových respondentů jsou proto přesvědčeny, že trh fúzí a akvizic v horizontu dvanácti měsíců poroste.

 

S pozitivními očekáváními na trhu koresponduje i rostoucí počet transakcí, které společnosti zařazené do průzkumu aktuálně plánují. U 55 % světových respondentů zvažujících v příštích 12 měsících nějakou akvizici jsou to minimálně tři transakce.


Přes rostoucí zájem o fúze a akvizice však podle Barometru nehrozí „přehřátí“ akvizičního trhu, protože přístup k transakcím je velice obezřetný. Vedení podniků realizuje transakce uvážlivě – téměř tři čtvrtiny respondentů celosvětového průzkumu (73 %) během uplynulých dvanácti měsíců nedokončily nějakou akvizici, protože nebyla plně v souladu se strategií jejich společnosti. „Šéfové podniků všechno posuzují v dlouhodobém výhledu a každou transakci zvažují mnohem pečlivěji než v minulosti. A pokud objeví nějaký problém, neuzavřou ji. Rozhodně to není tak, že by dělali obchody za každou cenu,“ říká Jan Zadražil, manažer oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

Nejvíc fúzí a akvizic se chystá v ropném a plynárenském průmyslu (69 % oslovených společností z tohoto sektoru plánuje akvizici), v odvětví spotřebního zboží (67 %), v báňském a hutním průmyslu (67 %), v průmyslové výrobě (66 %), a v energetice a veřejných službách (65 %). V České republice mají chuť investovat akviziční kapitál především manažeři z odvětví technologií (60%), energetiky a utilit (57%) a finančních služeb (50%).

 

TOP investiční destinace

Oproti minulému průzkumu se zvýšil (z 35 % na 40 %) počet světových respondentů, kteří v rozvíjejících se ekonomikách hodlají do roka investovat minimálně 10 % svého akvizičního kapitálu. Většina kapitálu však půjde do rozvinutých zemí. Výrazně (o 26 %) vzrostl především počet oslovených manažerů, kteří plánují akvizici v eurozóně. „Hlavním tahounem transakčního trhu zůstávají rozvinuté ekonomiky,“ říká Vladislav Severa. „Přibylo těch, kdo směřují do eurozóny. Roli hraje zřejmě i fakt, že v eurozóně jsou k dispozici kvalitní podniky, navíc momentálně – díky slabšímu euru – za atraktivní cenu.“

 

K nejatraktivnějším destinacím v celosvětovém měřítku patří Spojené státy, Velká Británie, Čína, Indie a Německo. Nejvýznamnějšími investorskými zeměmi jsou Brazílie, Spojené státy, Francie, Německo, Austrálie a Velká Británie. Nadpoloviční většina (56%) českých manažerů hledá také akviziční cíle mimo ČR. Nejvíce investují v Německu, Číně, Spojených státech a Francii.

 

Díky současné makroekonomické situaci vidí společnosti zařazené do průzkumu fúze a akvizice a jejich budoucnost optimisticky, a to i přes výkyvy na trhu. Důvěra v ekonomiku je stejně jako před šesti měsíci vysoká, 83 % oslovených manažerů si myslí, že se globální hospodářská situace zlepšuje. Hlavní podíl na tom má dlouhodobý výhled, který předpokládá, že ekonomika poroste, byť relativně pomalu. Důvěra v příznivý hospodářský vývoj motivuje podniky k nabírání nových zaměstnanců. Zatímco před šesti měsíci to měla v plánu jen necelá třetina (29 %) účastníků průzkumu, aktuálně je to téměř polovina (45 %). V České republice plánuje v následujících 12 měsících vytvářet nová pracovní místa dokonce 51% šéfů oslovených firem.

 

Přes pozitivní očekávání společnosti neberou na lehkou váhu potenciální rizika, která ekonomiku ohrožují. Necelá třetina (29 %) světových respondentů má největší obavy z globální a regionální politické nestability, čtvrtina (24 %) uvádí nejistotu způsobenou výkyvy měnových kurzů a cen komodit. Mezi účastníky průzkumu je více těch, kdo se obávají o hospodářskou a politickou stabilitu eurozóny (23 %), než těch, kdo mají strach ze zpomalení růstu rozvíjejících se ekonomik (18 %).

FIN24

 

Zdroj: Zpráva je k dispozici na adrese www.ey.com/ccb.

Byl pro vás článek přínosný?