Hlavní navigace

Jak hledat talenty do finančních oddělení?

24. 11. 2015

Sdílet

 Autor: © 4designersart - Fotolia.com
Požadavky na finanční specialisty se mění - stále více se od nich očekává schopnost spolupracovat při řešení problémů a dokázat efektivně využívat moderní technologie. Mnoho z jejich úkolů dnes překračuje finanční řízení chápané v úzkém slova smyslu. I proto je hledání talentů pro oblast financí důležitým úkolem každé firmy, protože tito lidé mohou pro podnik znamenat skutečnou konkurenční výhodu.

Společnosti Oracle a Wall Street Journal provedly průzkum mezi finančními řediteli předních celosvětově působících firem. Hlavní otázkou bylo, jakým způsobem budují své týmy a co očekávají od zaměstnanců. Průzkum se zaměřil i na očekávání samotných zaměstnanců a na to, co je nejvíce motivuje.

 

Ve finančním oddělení se dnes sbíhají data ze všech oddělení firmy. Ředitelé financí (CFO) a jejich týmy potřebují dokázat držet krok s množstvím informací; podniky jako celek procházejí přitom procesem, který lze označit za digitální transformaci. Ve finančních odděleních to znamená především práci s obchodními modely a řízení rizik. Dnes však tyto činnosti musejí být založené na datech, takže úkolem finančních oddělení je také definovat, jaké informace je třeba shromažďovat a jak s nimi pracovat. Vesměs přitom platí, že potřebné informace o zákaznících, dodavatelích, partnerech i chování trhu už v systémech „někde jsou“.

 

Digital Finance Success

 

Od moderního finančního specialisty se proto požaduje, aby byl datovým analytikem, který dokáže modelovat různé scénáře a očekávané dopady změn – ať už jde o cenovou politiku, prodej, marketing, strategická partnerství nebo vztahy s investory. Odborník na finance by současně měl mít „měkké dovednosti“, ochotu komunikovat s dalšími firemními odděleními. Pro práci ve finančním oddělení je důležitější umět najít v datech smysl než jen počítat v tabulkovém procesoru nebo ovládat aplikaci pro business intelligence/business analytics. Důležitá je také schopnost kritického myšlení a určitá intelektuální zvídavost.

Výzvou pro podniky samozřejmě zůstává, jak talentované specialisty najít a motivovat, aby ve firmě zůstali. Lidé z generace Y, která již brzy bude představovat hlavní produktivní sílu, nejsou motivovaní jako předchozí generace především finančním ohodnocením či kariérním růstem. Chtějí být ve středu dění, v kontaktu s nejmodernějšími trendy, mít pocit, že neustále zvyšují svou odbornost a mají možnost se dále vzdělávat. To, v jakém oddělení zrovna pracují, pro ně není příliš důležité, ani kariérní vzestup měřený pouze podle funkce. Jakmile se mladí profesionálové cítí izolovaní od moderních způsobů práce s daty, odejdou do agilnější firmy.

ICTrocenka

 

Více se dozvíte ve studii: Meeting Modern Business Challenges.

Byl pro vás článek přínosný?