Hlavní navigace

Zájem o titul ACCA roste

27. 2. 2015

Sdílet

 Autor: ACCA
V posledním kole úspěšně složilo závěrečnou zkoušku profesní kvalifikace ACCA více než 8.000 studentů z celého světa, 57 jich bylo z České republiky.

V prosincovém termínu skládalo zkoušky více než 186 000 studentů a celkem tak po celém světě napsali 316 420 písemných zkoušek. Dalších více než 55 000 studentů skládalo zkoušky přes počítač. Přesně 8.282 studentů úspěšně dokončilo všechny zkoušky ACCA kvalifikace, z toho 57 studentů zde v České republice.

 

„Úspěšnost studentů je pro naši práci velkou odměnou, ale současně obrovským závazkem. Neustále přepracováváme obsah a formu našich zkoušek tak, aby byly pořád aktuální vzhledem k současnému náročnému a rychle se proměňujícímu obchodnímu prostředí. Zřejmý je také posun ke zkouškám probíhajícím online, které replikují zkušenosti a problémy skutečného života, jimž musí finanční profesionálové čelit,“ řekla Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

 

Nejdůležitější novinkou ve struktuře zkoušek ACCA je zavedení integrovaného reportingu jako součásti zkoušek na profesionální úrovni. Z diskuzí se zaměstnavateli totiž vyplynulo, že firmy potřebují, aby se zvýšilo povědomí nových zaměstnanců o tomto novém způsobu vykazování ve finančním reportingu, který umožňuje pochopit, jak organizace na základě strategie, způsobu řízení, výkonnosti a plánů vytváří hodnoty z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska.

 

Významnou změnou je také zavedení anglické i mezinárodní verze zkoušky F4 – Korporátní a obchodní právo ve formě zkoušky na počítači. Tímto krokem poskytne ACCA studentům větší flexibilitu a vyjde vstříc potřebám zaměstnavatelů.
Počínaje zářím 2015 přijde zásadní novinka, a to zkouškové termíny čtyřikrát v roce – vždy první týden v září, prosinci, březnu a červnu. „Tím, že nabídneme čtyři termíny, se snažíme poskytnout více možností studentům a zaměstnavatelům, přičemž náročnost kvalifikace ACCA, která je v mnoha vzdělávacích systémech ekvivalentem magisterského titulu, zůstává zachována,“ dodala Kateřina Benešová.

K získání titulu ACCA musí každý student úspěšně složit 14 kvalifikačních zkoušek a současně se musí prokázat odbornou praxí v minimální délce tři roky a osvojit si principy etického chování k práci finančního profesionála.

soutez_casestudy

 

V České republice mohou začít zájemci studovat kvalifikaci ACCA již během studia na vysoké škole, kdy jim může být uznáno až pět zkoušek v návaznosti na studovaný obor. V současné době u nás mají potřebnou akreditaci celkem čtyři vysoké školy – Vysoká škola ekonomická v Praze, University of New York in Prague, Institut ekonomických studií FSV UK a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Byl pro vás článek přínosný?