Hlavní navigace

Zákaznické věrnostní programy a nárok na odpočet DPH

26. 11. 2010

Sdílet

Soudní dvůr Evropské unie vydal dlouho očekávané rozhodnutí ve věci Loyalty Management UK (C-55/09) a Baxi Group (C-53/09), v nichž se zabýval otázkou uplatnění nároku na odpočet DPH v případě provozování zákaznického věrnostního programu.

Tento rozsudek je významný zejména pro společnosti podnikající v maloobchodě, které jsou v rámci svých marketingových aktivit zapojeny do různých věrnostních programů. S ohledem na rozhodnutí soudního dvora lze očekávat, že může docházet ke zpochybnění uplatněného nároku na odpočet souvisejícího s těmito aktivitami.

Společnost Loyalty Management UK („LMUK“) provozuje zákaznický věrnostní program. Do tohoto programu jsou zapojeny čtyři subjekty: LMUK (provozovatel věrnostního programu), maloobchodníci (podporující věrnostním programem prodej vlastního zboží), poskytovatelé odměn výměnou za body a zákazníci. V rámci tohoto programu získávají zákazníci při nákupu v zúčastněných maloobchodech body, které mohou následně vyměnit za bonusové dárky. Dárky jsou poskytovány externí společností zapojenou do věrnostního programu, která od LMUK za každý vyměněný bod obdrží pevnou finanční částku. Maloobchodníci platí LMUK kromě určité částky za každý vydaný bod ještě roční poplatek za marketing.

V druhém rozsudku, týkajícím se Baxi Group (dále jen Baxi), získávají zákazníci nakupující u Baxi body, které mohou poté vyměnit za bonusové dárky. Baxi pověřila provozováním uvedeného programu společnost @1, které platí maloobchodní prodejní cenu bonusových dárků a navíc i určité poplatky za zvláštní (marketingové) služby.

Spor, který vznikl mezi LMUK, resp. Baxi a britským správcem daně, se v obou případech týkal uplatnění nároku na odpočet DPH. Společnosti LMUK a Baxi uplatňovaly DPH na vstupu z částek, které zaplatily dodavatelům v případě LMUK, resp. společnosti @1 v případě Baxi, což bylo následně britským správcem daně zpochybněno.

Soudní dvůr Evropské unie ve věci LMUK rozhodl, že úhrada od LMUK poskytovaná externím společnostem distribuujícím bonusové dárky zákazníkům představuje úhradu za dodání bonusových dárků konečným zákazníkům a nikoliv společnosti LMUK. V návaznosti na tento závěr nemá LMUK nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu.

V případě Baxi Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že částka placená Baxi společnosti @1 se skládá ze dvou částí. Jedna část uvedené platby představuje protiplnění za služby poskytované společností @1 společnosti Baxi, u nichž má Baxi právo odečíst DPH. Druhá část představuje protiplnění za dodání dárků společností @1 zákazníkům, u něhož Baxi tuto daň odečíst nemůže.

Rozhodnutí ve věci LMUK a Baxi naznačuje, že společnostem, které provozují zákaznický věrnostní program (případně se ho účastní), mohou vzrůst náklady na provozování takových programů v důsledku nemožnosti uplatnit DPH na vstupu. Doporučujeme společnostem v obdobných situacích provést prověrku uplatňování DPH v této oblasti tak, aby vyloučily či omezily případná rizika vyplývající z provozování zákaznického věrnostního programu.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?