Hlavní navigace

Základem úspěchu u vymáhání pohledávek je rychlé jednání

29. 4. 2016

Sdílet

 Autor: © Tijana - Fotolia.com
Dostali jste se do situace, kdy vám zákazník nezaplatil? V takovém případě přichází na scénu vymáhání pohledávek. Přitom platí obecné pravidlo, že čím dříve, tím lépe, protože rychlé jednání je základem úspěchu. Jaký je obvyklý postup při vymáhání pohledávek, jak se liší vymáhání pohledávek v tuzemsku a zahraničí a co můžete udělat pro to, aby dlužník nakonec zaplatil?

Jen za poslední tři roky se KUPEG podílel na řešení více než tří tisíc škodních událostí v celkové výši téměř 3,5 miliardy korun. Nejvíce případů se přitom řeší u tuzemských dlužníků, ale výjimkou není ani vymáhání pohledávek na druhém konci světa. „Pohledávky vymáháme zásadně ve spolupráci s klientem, ať už případ řešíme sami nebo s pomocí inkasních agentur či právníků. Vnímáme, že jde mnohdy o velmi citlivou záležitost, proto vždy postupujeme tak, abychom nenarušili obchodní vztahy. Zároveň se snažíme, aby vymáhání bylo pro klienta co nejefektivnější a úspěšnost vymáhání co nejvyšší,“ říká Martin Fritz, ředitel oddělení Likvidace a vymáhání KUPEG. „V rámci mimosoudního vymáhání, přitom platí, je že je třeba se s dlužníkem co nejdřív spojit, a to nejen písemně nebo telefonicky, ale úplně nejlépe i osobně,“ dodává Martin Fritz.

 

Úspěšnost mimosoudního vymáhání totiž s postupujícím časem velmi rychle klesá a skutečnost, že se k našim specialistům na vymáhání pohledávek dostane informace o nezaplacené pohledávce mnohdy až tři měsíce po splatnosti, situaci příliš neusnadňuje. Proto pokud chcete mít slušné vyhlídky na úspěch, je vždy důležité jednat co nejdříve. To ostatně dokazují i statistiky, podle nichž se většinu pohledávek podaří vymoci do 180 dnů od nahlášení a s postupujícím se časem se úspěšnost výrazně snižuje.

 

Pohledávky v zahraničí

„Nejčastěji vymáhání pohledávek řešíme jednoznačně v tuzemsku, za poslední tři roky to bylo 1 700 případů v hodnotě přibližně 1,7 miliard korun, ale máme značné zkušenosti i ze zahraničí, zejména z Polska a ze Slovenska a výjimkou nejsou ani mimoevropské země. Celkem máme praxi s vymáháním pohledávek ve více než 100 zemích světa,“ uvádí Martin Fritz. Způsob, přístup či strategie vymáhání pohledávek v zahraničí je přitom od tuzemska a také Slovenska, kde se nejčastěji řeší mimosoudní cestou, často velmi odlišná. Úspěšně vymoci pohledávky v zemích, které jsou stovky a někdy i tisíce kilometrů daleko není jednoduché a bez dokonalé znalosti místního prostředí a zkušeností je jen malá naděje na úspěch. „Dlužníci jsou si oné vzdálenosti a omezených možností, jak mohou být kontaktování a upomínáni velmi dobře vědomi. Proto je ideální vést vymáhání přímo v zemi dlužníka místními lidmi, kteří znají řeč a jsou seznámeni s kulturním a sociálním prostředím dané země, což platí tím více, čím je dlužník vzdálen od věřitele.,“ říká Martin Fritz.

 

Pokud nemáte pojištěné pohledávky, připlatíte si

Spolupráce s inkasními agenturami v zahraničí bývá velmi efektivní, ale věřitel si ji ve většině případů bohužel také zaplatí. Pokud ovšem nespolupracuje s úvěrovou pojišťovnou. „Obecně se dá říci, že našim klientům uhradíme značnou část nákladů na vymáhání, v případě, že u nás mají pohledávku pojištěnou. Tito klienti se na nákladech podílejí jen do výše své spoluúčasti,“ upřesňuje Martin Fritz. Částka, kterou tak můžete ušetřit, rozhodně není zanedbatelná. Inkasní agentury v zahraničí většinou fungují na principu „success fee“, tedy provize z vymožené částky. Ceník je mnohdy v dvouciferných hodnotách a v regionech jako je Asie (kromě Ruska), Afrika, Blízký Východ či Jižní Amerika není výjimkou, že si agentura vezme až čtvrtinu z vymožené částky.

 

Naopak v Polsku se cena vymáhání pohledávek prostřednictvím specializovaných inkasních agentur pohybuje většinou v pásmu okolo tří až šesti procent. Některé polské inkasní agentury dokonce nabízejí i 0% sazbu z vymožené částky s tím, že si ponechají vymožené úroky z prodlení a jiné zase za vymožené úroky z prodlení nabízejí sazbu výrazně vyšší. Zatímco u nás se věřitel a s ním i inkasní agentura většinou spokojí s tím, že dlužník zaplatí jistinu dluhu, v Polsku je vymáhání úroků z prodlení i způsobem, jakým si inkasní agentury vydělávají. „Jak je vidět, tlak na cenu vymáhání pohledávek může vést k větší efektivitě systému. Za prvé je po dlužnících aktivně vymáhán úrok z prodlení, protože to vede k větším ziskům pro inkasní agentury, za druhé si dlužníci rozmyslí, jestli je lepší platit včas, či s výrazným zpožděním, kdy jejich úroky z prodlení budou taktéž výrazně růst,“ říká Martin Fritz.

Byl pro vás článek přínosný?