Hlavní navigace

Zefektivňuj! Digitalizuj! Výrobní firma 2028 – pozvání na obchodní snídani

2. 11. 2022

Sdílet

 Autor: NAVERTICA
Zajímáte se o trendy čtvrté průmyslové revoluce a možnosti digitalizace procesů ve vaší výrobní firmě?

Vedle moderního strojního zařízení jsou zapotřebí k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti i softwarové nástroje pružně podporující všechny obchodní a výrobní procesy. Díky přesnému řízení zdrojů a nákladů můžete dosáhnout značného zvýšení efektivity a úspor.

Jak však najít vhodnou kombinaci a propojení digitálních nástrojů, které se přizpůsobí flexibilně aktuálním potřebám i budoucímu vývoji vaší výrobní společnosti…

Přijměte proto pozvání na obchodní snídani, kterou dne 16. listopadu 2022 pořádáme přímo v prostorách pražské pobočky Microsoftu. Setkání je určeno pro majitele, výrobní, finanční a IT ředitele společností s více jak 50 zaměstnanci.

Registrujte se již nyní:

16. 11. 2022 (9:00–11:00) Obchodní snídaně ve společnosti Microsoft

Microsoft Building PRAGUE-BBCENTRUM, Vyskočilova 1461/2a, budova Delta, Praha 4

Z logistických důvodů je registrace otevřena do pátku 11. 11. 2022.

Seznámíme vás sERP řešením Microsoft Dynamics 365 Business Central, který v sobě zahrnuje všechny potřebné funkcionality pro oblasti účetnictví, financí, skladů, nákupu a závazků, prodeje a pohledávek, výroby, projektů i servisu.

V průběhu snídaně se dozvíte jak prostřednictvím ERP řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365BC) můžete:

  • ve výrobní funkcionalitě D365BC zajistit účetní a evidenční operace, jejichž výsledkem je transformace vstupních komponent (materiálů, surovin apod.) pomocí nastavených operací na hotové výrobky (produkty)
  • sledovat náklady na výrobu, které mohou zahrnovat jak náklady na komponenty, tak náklady na provoz strojů a zařízení, náklady na mzdy, náklady na subdodávky a kooperace a režijní náklady
  • mít přehled o průběhu výroby; než se produkt vyrobí a zakázka uzavře, je veškerá spotřeba na výrobní zakázce vnímána (i účetně) jako nedokončená výroba
  • MPS (Master Production Schedule) a MRP (Material Resource Planning) plánování je plně integrováno a nástroje D365BC vám tak umožňují plánování výrobních zakázek, výroby polotovarů a nákupu materiálu i služeb
  • propojovat se s inteligentními stroji, výrobními linkami, čtečkami RFID či čárových kódů, tiskárnami (štítků) apod., a provádět tak řízení celého procesu výroby
  • integrovat s pokročilými MES, WMS či APS systémy, přičemž D365BC stále zachová proces nákupu komponent, jejich spotřebu a transformaci na výrobek a účtování veškerých nákladů
  • vyhodnocovat zmetkovitost, mít možnost porovnání efektivity stroje/zaměstnance, podklady pro mzdy apod. za pomoci Power BI

Kromě ERP řešení D365BC se společně podíváme na možnosti digitalizace CRM procesů prostřednictvím Navertica PowerCRM. Můžete pokrýt kompletní proces prodeje, tedy od iniciálního zájemce až po výdělek, umožní vám sledovat a řídit obchodní procesy krok za krokem, prognostikovat prodeje, mít přehled o aktivitách a obratech. Ke konci snídaně se zaměříme také na Microsoft 365, jako centrum komunikace, týmové spolupráce a bezpečnosti.

Integrujte a automatizujete procesy vašeho podniku!

Tým našich odborníků, konzultantů i expertů v oblasti vývoje více než 30 let aplikuje v průmyslové sféře své zkušenosti z lokálních i mezinárodních implementací ERP i CRM řešení.

soutez_casestudy

www.navertica.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku