Hlavní navigace

Ziskovost firem v potravinářském průmyslu loni rostla

14. 10. 2013

Sdílet

 Autor: © B. and E. Dudzinscy - Fotolia.com
Potravinářský průmysl patří v ČR k tradičním odvětvím a jako významný článek potravinového řetězce hraje svou nezastupitelnou roli. Věnujte prosím pozornost dnes zveřejněným číslům.

Společnosti ze sektoru Výroby potravinářských výrobků (NACE 10) v letech 2010 až 2011 zvýšily tržby o 5,8 %, zatímco firmám podnikajícím v oblasti Výroby nápojů (NACE 11) tržby rostly o 2,6 %. V rámci studie Potravinářský průmysl poradenská společnost Bisnode hodnotila vzorek 170 nejvýznamnějších firem v sektoru. Této skupině společností v letech 2009 až 2011 rostly tržby celkově o téměř 11 % na 230 miliard korun, zatímco hospodářský výsledek propadl o třetinu na 9,6 miliard korun. V roce 2012 ziskovost rostla. Informace vyplývají ze sektorové analýzy Potravinářský průmysl, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

 

Poklesy a vzrůsty

Společnost Bisnode hodnotila vzorek 170 firem potravinářského průmyslu v období 2009 až 2012. Jejich celkové tržby vzrostly z 207,6 miliard korun v roce 2009 na necelých 230 miliard v roce 2011, tedy o cca 10,8 %. O něco méně se v uvedeném období analyzovaným firmám zvýšily provozní náklady (o 7,6 %), navzdory tomu hospodářský výsledek skupiny zaznamenal pokles z 14,5 mld. Kč v roce 2009 na 9,6 mld. Kč v roce 2011. Za rok 2012 zveřejnila (ke dni vydání studie) své účetní závěrky pouze cca polovina firem. Na základě výkazů těchto společností lze předpokládat meziroční nárůst ziskovosti v potravinářském odvětví (zisk za uvedené firmy činil téměř 8 miliard korun, v roce 2011 byl zisk těchto subjektů 5,9 mld. Kč). Počet ztrátových společností se v období 2009 – 2011 zvýšil. V rámci analyzované skupiny v roce 2011 vykázalo 32 subjektů záporný hospodářský výsledek, což je o 17 subjektů více než v roce 2009 (v roce 2012 se prozatím jednalo o 24 firem). „Mírný pokles výkonnosti ekonomiky v roce 2012 oproti předchozímu roku nebyl potravinářskými firmami vnímán natolik negativně, byť také došlo k poměrně skokovému nárůstu ceny základních potravin. Firmy ve velké míře optimalizovaly svoji majetkovou a kapitálovou strukturu, čímž se jim podařilo dosáhnout vyšší rentability aktiv i vlastního kapitálu se současným vzrůstem ekonomické přidané hodnoty (EVA). Flexibilně tak reagují na měnící se podmínky trhu,“ komentuje výsledky studie analytik Bisnode Michal Řičař.

 

Společnosti z Top 170 s nejvyšším výsledkem hospodaření za účetní období 2012 (zahrnuty pouze společnosti, jež ke dni vydání studie zveřejnily účetní závěrku za rok 2012)

 

 

 

 

Hospodářský výsledek za účetní období

[tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2012/2011

Plzeňský Prazdroj, a. s.

2 815 000

13 528 000

 

Philip Morris ČR a.s.

2 430 000

12 627 000

7,15%

Tereos TTD, a.s.

1 214 163

7 411 258

46,78%

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

600 135

4 097 016

30,17%

SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

204 400

3 578 049

19,34%

Pozn.: údaje za Top 170 firem odvětví dle dosažených tržeb za rok 2011, u společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. chybí meziroční rozdíl vývoje tržeb, protože za předchozí období firma vykázala finanční výkazy za účetní období v nestandardní délce 24 měsíců

Zdroj: Bisnode

 

Společnosti z Top 170 s nejnižším výsledkem hospodaření za účetní období 2012 (zahrnuty pouze společnosti, jež ke dni vydání studie zveřejnily účetní závěrku za rok 2012)

 

 

Hospodářský výsledek za účetní období

[tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2012/2011

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

-582 495

1 876 691

-3,50%

UNITED BAKERIES a.s.

-422 924

3 768 013

74,08%

Usti Oils s.r.o.

-173 120

1 109 209

 

Kostelecké uzeniny a.s.

-102 419

4 961 131

5,64%

Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

-87 266

984 823

11,30%

Pozn.: údaje za Top 170 firem odvětví dle dosažených tržeb za rok 2011, u společnosti Usti Oils s.r.o. chybí meziroční rozdíl vývoje tržeb, protože za předchozí období firma vykázala finanční výkazy za účetní období v nestandardní délce 4 měsíců (firma byla založena 22. 8. 2011)

Zdroj: Bisnode

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?