Hlavní navigace

Změny v provádění Intrastatu od 1. ledna 2011

18. 1. 2011

Sdílet

V souvislosti se změnou vyhlášky 201/2005 Sb. a související legislativy představujeme přehled hlavních změn pro přípravu a podání výkazů Intrastatu pro letošní rok.

Od ledna 2011 se výkazy Intrastat musí předávat celnímu úřadu výhradně elektronicky. Výjimkou jsou pouze výkazy podávané při jednorázovém překročení limitu pro podávání výkazů, které bude i nadále možno podávat v papírové podobě. Programové vybavení pro elektronické výkazy zůstává pro rok 2011 beze změny s výjimkou programu IDES, u kterého je pro podání výkazu za leden 2011 nutné nainstalovat novou verzi tohoto programu. Tato verze by měla být v průběhu ledna zveřejněna na stránkách celní správy.

Mezi nové podmínky platné od roku 2011 patří povinnost uvádět do výkazů kontaktní osobu s adresou trvalého nebo jiného pobytu v České republice. Tato povinnost platí i pro subjekty, které nemají sídlo, místo podnikání či provozovnu na území České republiky, pokud těmto subjektům vznikne povinnost podávat výkazy Intrastat. V návaznosti na tuto změnu se mění i pravidla pro ustanovení zástupce, který musí být nově usazen v České republice nebo zde mít místo podnikání či provozovnu.

Oproti stavu v roce 2010, kdy byla hmotnost zásilek pod jeden kilogram zaokrouhlována na jeden kilogram nahoru, bude tato hmotnost od roku 2011 vykazována v gramech. Tato změna se netýká zásilek o větší hmotnosti. S přesností na tři desetinná místa bude nově vykazováno i množství v doplňkové měrné jednotce, a to bez ohledu na počet či povahu vykazovaných jednotek.

Změna nastává i u stanovení hranice pro povinnou opravu chyb ve výkazech Intrastat. Nově je nutno opravit transakce, kde odchylka mezi původně vykazovanou hodnotou zásilky nebo množstvím zboží a konečnými údaji činí více než 5 %.

Novela vyhlášky 201/2005 Sb. přináší seznam nových kódů určujících povahu transakce. Tento seznam bude rovněž součástí příručky pro Intrastat, která by měla být zveřejněna do konce ledna 2011 na stránkách celní správy.

Změnu doznává i hodnotové určení malých zásilek, které je možno vykazovat pod zvláštním kódem 99500000 bez uvádění detailních údajů. Namísto původních 6 000 Kč je od roku 2011 nově stanovena hranice na 200 eur. V případě zásilek v jiných měnách je nutný přepočet hodnoty na euro při využití celních kurzů české koruny. V případě cizích měn je tedy vyžadován dvojí přepočet (na českou korunu a následně na euro).

V neposlední řadě je třeba upozornit na změnu kombinované nomenklatury platnou rovněž od 1. ledna 2011 (viz http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Stranky/default.aspx). K tomuto datu je vhodné provést revizi zařazení zboží v systémech společností.

 

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?