Hlavní navigace

Známe vítěze prestižní ankety Finanční ředitel roku 2009

9. 4. 2010

Sdílet

 Autor: © Yang MingQi - Fotolia.com
Vyhlášením výsledků vyvrcholil 7. 4. pátý ročník prestižního ocenění Finanční ředitel roku. Nejvíce hlasů odborné veřejnosti a titul Finanční ředitel roku 2009 získal Václav Dostál ze společnosti Vítkovice Holding.

Na úvod slavnostního večera, pořádaného v pražském Grand Hotelu Bohemia, proběhlo vyhlášení kategorie „Talent roku“. Ocenění, které uděluje Rada Klubu finančních ředitelů (CFO Club), získala Helena Hostková, finanční ředitelka společnosti ČEPRO. Rada ocenila především její podíl na růstu hodnoty společnosti, úspěšnou implementaci systému SAP a nastavení procesů k řízení cash flow. Ocenění jí předal loňský vítěz Patrik Choleva a prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec (na snímku vlevo), Managing Director CEE Arthur D. Little.

Poté již bezprostředně následovalo vyhlášení výsledků hlavní kategorie „Finanční ředitel roku“. Vítěze vybírala odborná veřejnost ze sedmi nominovaných. Při nominaci Rada CFO Clubu přihlédla zejména k hospodářským výsledkům firmy, k podílu na řízení a ovlivnění výsledků společnosti či ke zlepšení ekonomické výkonnosti. 

Na třetím místě se umístila Sonia Slavtcheva ze společnosti Home Credit. Nominována byla za úspěšné řízení rozvoje podniku i v dobách finanční krize, výraznou úsporu nákladů v rámci restrukturalizace společnosti, implementaci nového komplexního konceptu reportingu a plánování a za optimalizaci finanční strategie při zahraniční expanzi. 

Druhé místo obsadil ředitel divize finance společnosti ČEZ Martin Novák. Nominaci získal za vynikající hospodářské výsledky po celou dobu působení ve společnosti, úspěšnou optimalizaci a centralizaci finančních služeb skupiny, zavedení nového systému řízení rizik a zajišťování prodeje elektřiny na několik let dopředu a za úspěšnou zajišťovací strategii v oblasti cizích měn. 

Vítězem a pátým držitelem titulu „Finanční ředitel roku“ se stal Václav Dostál, finanční ředitel společnosti Vítkovice Holding (na snímku vpravo), a to za finanční restrukturalizaci a dosažení stabilního růstu klíčových společností skupiny, zabezpečení finančních zdrojů skupiny a jejich optimalizaci v době krize, úspěšné dlouhodobé finanční řízení holdingu při naplňování růstové investiční strategie, za vybudování nové IT strategie celé skupiny i její naplňování a v neposlední řadě za restrukturalizaci a podstatné snížení IT nákladů ve skupině.

 

Diskusní podvečer 

V podvečer před samotným vyhlášením výsledků zasedli nominovaní ředitelé k diskusnímu stolu na téma "Jak se vypořádali s krizí v roce 2009 a jaké jsou plány pro rok 2010“ 

Bohumil Chomát, finanční ředitel JCDecaux, popsal složitou situaci s přípravou rozpočtu na rok 2009, kdy po mnohaletém „double digit“ růstu bylo nutné vysvětlit všem oddělením, že následující rok nejenže nebude růstový, ale zřejmě dojde i k poklesu. Situaci však zvládli, a přestože reklamní trh v roce 2009 poklesl o dvacet pět procent, společnost JCDecaux zaznamenala pokles pouze čtrnáctiprocentní. Výrazně pomohlo „balíčkování“ nabídek a také přímá a intenzivní komunikace se zákazníky s menším využitím zprostředkujících agentur. Daní za krizi však byla nutnost propustit dvanáct procent zaměstnanců a pozastavit rozvojové projekty. 

Karel Soukeník z Raiffeisenbank uvedl, že snahou jeho banky bylo naopak nepropouštět, nepřerušovat kvalitní rozvojové projekty a úspory hledat v jiných oblastech. To se také podařilo, banka dokázala své náklady o několik procent snížit. Pokud jde o oblast obchodu, popsal základní problém, který české banky během krize řešily. Je jím práce s „krátkými“ depozity a „dlouhými“ úvěry, což se negativně projevilo ve chvíli, kdy během krize úvěrový trh prakticky přestal existovat. 

S tím souhlasil i Aleš Barabas, člen představenstva UniCredit Bank. Jak dále řekl, v součtu však byly výsledky za rok 2009 až nečekaně dobré. Důvodem byly operace na vlastní účet, především nákup prémiových obligací vydaných ministerstvem financí. Také jeho banka však snižovala náklady, a to zhruba o pět procent. Za zásadní změnu, kterou krize přinesla, označil důsledné rozlišování klientů dle bonity. 

Jaroslav Gaisler z Home Credit, který během večera zastoupil nominovanou Soniu Slavtchevu, uvedl, že kromě segmentace klientů musela jeho společnost také přistoupit k zásadní redukci nákladů. Došlo k jejich snížení o třicet sedm procent, což s sebou neslo i nutnost propuštění padesáti zaměstnanců. Tvrdý úsporný program však přinesl ovoce a kromě rekordního zisku je dnes skupina schopná samofinancování z vlastních zdrojů. 

Ředitel divize finance společnosti ČEZ Martin Novák velmi zajímavě popsal situaci, kdy na podzim 2008 v situaci zcela zamrzlého úvěrového financování měly i zdravé a prosperující společnosti problém získat úvěr, který byl dříve otázkou „pětiminutového telefonátu“. Zcela opačná situace pak nastala v prvních lednových dnech roku 2009, kdy zejména penzijní fondy vrhly na trh „hromady peněz“ a bonitní společnosti si mohly naopak vybírat. Uvedl, že eurobondy v hodnotě 700 mil. eur, které ČEZ v té době emitoval, zmizely z trhu během několika minut, přičemž souhrnná poptávka byla několikanásobná. Pokud jde o snižování nákladů, tak úspory hledá i ČEZ, jedná však dle hesla „do prosperity se nedá prošetřit“ a úspory jsou proto vždy kombinovány s rozvojovými programy. Jakkoliv byl rok 2009 pro ČEZ rekordní, v tom letošním očekává pokles zisku především kvůli zásadnímu poklesu cen energií. 

Václav Dostál ze společnosti Vítkovice Holding uvedl, že základní krizovou strategií, kterou Vítkovice použily a používají, je segmentace. Pokles v některých oborech, jako příklad uvedl výrobu klikových hřídelí, je pak vyvážen růstem v segmentu, který krizí zasažen není, v jejich případě šlo například o oblast engineeringu. Vítkovice také kontinuálně investují, například do oblasti CNG a výroby hasicích přístrojů. 

Alois Kohout ze společnosti ISS Facility Services popsal situaci v oblasti služeb, konkrétně facility managementu. Dle jeho názoru byl tento trh krizí zasažen velmi málo především proto, že jde o trh stále velmi rychle rostoucí. Jeho společnost zaznamenala v roce 2009 mírný pokles obratu, jeho důvody byly však především interní a plynuly z doznívání předchozí akvizice čtyř firem. Klíčem k úspěchu v době krize v oblasti facility managementu je podle Aloise Kohouta zejména rychlá reakce na změny u zákazníka a snaha vyjít mu maximálně vstříc.

 

Další akcí CFO klubu, která se uskuteční 2. června, bude společenský večer na téma „Je výkonnost bank srovnatelná s privátní či státní správou? Kde hledat rezervy?“

 

soutez_casestudy

Zdroj: Martina Kalousková, ConPro

 

Byl pro vás článek přínosný?