Hlavní navigace

Cena pro české exportéry

28. 5. 2012

Sdílet

 „Letos budeme hodnotit exportní růsty a výkonnost v loňském  roce, který byl pro českou ekonomiku rokem silným a věřím, že i pro mnoho českých exportérů se stal rokem rekordním. My jsme rozhodně u řady našich klientů mohli společně s nimi sledovat, jak se jim daří zvyšovat exportní objemy a dobývat nové trhy. Těším se, že podobné příběhy uslyšíme i od soutěžících také v letošní Exportní ceně DHL UNICREDIT,“ uvedl Luděk Drnec, obchodní ředitel a jednatel společnosti DHL Express CZ, která soutěž v roce 1997 založila.

Firmy budou opět soutěžit ve čtyřech hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria a Exportér regionu. Exportér regionu bude letos volen z Plzeňského kraje, jako exportér teritoria bylo vybráno Německo. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

„Loňský rok byl pro exportéry úspěšným a rostl zejména export do Německa. To je důvod, proč lze očekávat, že se do soutěže přihlásí rekordní počet vývozců. Proto jsme zvolili za hodnocené exportní teritorium právě tuto zemi,“ dodal Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking z UniCredit Bank Czech Republic a.s., která je generálním partnerem projektu.

Agentura CzechTrade opět vyhlašuje tradiční kategorii „Nejúspěšnější klient“. Ocenění bude tentokrát úzce spjato s Exportní strategií ČR pro období let 2012 až 2020, neboť agentura vybere vítěze z klientů, kteří vyvážejí do prioritních zemí, jimiž jsou Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam. Další vavříny mohou získat firmy přihlášené v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade z Plzeňského kraje.

Soutěž je završená vyhodnocením vítězů během slavnostního galavečera, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Podmínky účasti jsou uvedeny na webové stránce soutěže www.exportnicena.cz . V zásadě je požadováno: vznik firmy před 1. lednem roku 2010, maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Malá společnost je 50 osob, pro kategorii Středně velká společnost 250 osob. Dále se sleduje obrat firmy a podíl zahraničního kapitálu ve firmě, který nesmí být vyšší než 49 %. Zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné neuhrazené závazky vůči státu ani svým dodavatelům. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže Exportní ceny DHL UNICREDIT je 12. října 2012 do 12.00 hodin. Přihlásit se lze i elektronicky vyplněním on-line přihlášky.

 

Soutěžní kategorie: 

* Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem
50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun, objem exportu v roce 2010 musel být minimálně 100 tisíc korun.

* Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun, přičemž objem exportu musel v roce 2010 činit minimálně 100 tisíc korun.

 * Exportér regionu – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji.

* Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria

* Nejúspěšnější klient CzechTrade – kritériem kategorie je výše vývozu firmy dosažené s podporou služeb agentury CzechTrade do prioritních zemí pro export.

* Nejúspěšnější klient CzechTrade z Plzeňského kraje – kategorie pro firmy sídlící v Plzeňském kraji, které zrealizovaly úspěšný zahraniční kontrakt s podporou služeb agentury CzechTrade.

 

Soutěž EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT založila společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Nápad pomoci českému exportu se v DHL zrodil v roce 1997. Inspirace tehdy přišla od kolegů z DHL v Irsku a Nizozemí, kde podobné projekty podporovali. Záštitu soutěži od jejího prvního ročníku poskytuje vládní agentura CzechTrade. Odborným garantem soutěže je společnost Coface Czech, která hodnotí a zároveň autorizuje ekonomické výsledky finalistů soutěže a mimo jiné monitoruje i exportní aktivity českých firem. Pořadatelem soutěže je Agentura Helas.

 

Foto: © Franck Boston - Fotolia.com

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?