Hlavní navigace

Jak účetně vyřešit dary do tomboly?

15. 12. 2015

Sdílet

Co lze darovat

V případě příspěvků do tomboly se nejčastěji jedná o movité věci nebo služby. Darovat však můžeme peníze, věci nemovité popřípadě majetková práva. Nezbytnou součástí procesu darování by mělo být také sepsání a podepsání darovací smlouvy. Ta je nutná, když:

  • je předmětem daru nemovitost (u tomboly nepravděpodobné),
  • u movité věci, u které nedojde k odevzdání a převzetí hned po darování,
  • aspoň jedna strana smlouvu vyžaduje.

Odpočitatelné dary
V případě, že právnická osoba je požádána o příspěvek do tomboly další organizací, a splní věcnou a hodnotovou podmínku, snižuje tento příspěvek základ daně z příjmů. Věcná podmínka v případě darů do tomboly, bude splněna, pokud je dar poskytnutý: obcím, krajům, organizačním složkám státu a firmám na financování kultury. Dalšími účely mohou být financování sportu a tělovýchovy, školství a vzdělávání. Dále pak také pomoc postiženým, zdravotní péče a živelné pohromy.

„Hodnotová podmínka je v případě právnických osob splněna, když hodnota každého jednotlivého daru je vyšší než 2.000 Kč. Od základu daně pak lze odečíst maximálně 5 %,“ vysvětluje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

 

Dar jako propagace
V případě darů hodnoty pod 500 Kč je možné je uvést do účetnictví jako náklady na reklamu. Na takovémto předmětu však musí být minimálně jeden z těchto údajů:

  • obchodní firmu poskytovatele předmětu,
  • ochrannou známku poskytovatele předmětu,
  • název zboží nebo služby.

Zároveň produkt nesmí být předmětem spotřební daně. Jedinou výjimkou je tiché víno, tedy víno, které není šumivé a je označeno firemním logem. Snížení základu daně pomocí těchto nákladů není limitováno.

 

„Dary v hodnotě od 500 do 2.000 Kč nejsou daňově uznatelným nákladem a neslouží tedy k snížení základu daně,“ upozorňuje Vaněk. „Zaměstnanec pak má nárok na nepeněžní dar do hodnoty 2.000 Kč ročně, aniž by jej musel danit. Jakmile však tuto hodnotu překročí, musí nadlimitní částku zdanit a odvést z ní sociální a zdravotní pojištění,“ uzavírá Jan Vaněk.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality