Hlavní navigace

Novela živnostenského zákona dnes schválena vládou: Pomůže snížit administrativní zátěž podnikatelů?

15. 1. 2014

Sdílet

Navrhovaná změna živnostenského zákona, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, by mohla pozitivně ovlivnit podnikatelské prostředí snížením administrativní zátěže podnikatelů a mít tak jednoznačně příznivý dopad do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů." Podařilo se nám zrušit jednu z dalších povinností živnostníků, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které byly již doloženy některému živnostenskému úřadu při zpracování předchozích žádostí téhož podnikatele. Jedná se o doklady, které osvědčují určité skutečnosti a zůstaly beze změny, například doklad o vzdělání, doklad prokazující právní důvod k prostorám, kde je sídlo podnikatele, a jiné," přiblížil ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

 

Centrální datové úložiště bude vševědoucí

Z dokumentů předkládaných podnikateli při vstupu do živnostenského podnikání i v jeho průběhu budou živnostenské úřady vytvářet elektronické kopie, které budou ukládat do centrálního datového úložiště živnostenského rejstříku. Přístupné budou ze všech obecních živnostenských úřadů, kterých je v ČR celkem 227.

Neméně významným přínosem tohoto návrhu zákona je i zvýšená ochrana osobních údajů podnikatelů. "Novela významně upravuje změny živnostenského rejstříku ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zapisovaných osob. Jako neveřejný údaj by měly být nadále vedeny v živnostenském rejstříku údaje týkající se bydliště a místa pobytu zapisovaných osob.

 

Za čtyři roky zmizí údaje v propadlišti

Po uplynutí čtyř let ode dne, kdy bylo zrušeno poslední živnostenské oprávnění podnikatele, by všechny dosud zveřejněné údaje měly být převedeny do části živnostenského rejstříku, která je neveřejná. Tím reagujeme na požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ doplnil Tomáš Hajdušek, náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za oblast podnikání. Realizace navrhovaného zákona nepředpokládá mimořádné výdaje ze státního rozpočtu.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?