Hlavní navigace

O správě pohledávek v Polsku a okolí

6. 10. 2012

Sdílet

+ 159 milionů PLN za tržby z prodeje – meziroční nárůst o 29 %,

+ hodnota Cash EBITDA*139 milionů PLN  - meziroční nárůst o 50 %,

+ čistý zisk 32 milionů PLN, nárůst o 30% v Q2 oproti Q1 2012,

+ platby za odkoupení dluhů společností KRUK dosáhly 216 milionů PLN – meziroční nárůst o 50 %.

* Cash EBITDA = EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) + platby za odkoupené dluhy – tržby z odkoupených portfolií

 

„Konsolidované výsledky společnosti KRUK Group za první pololetí tohoto roku odpovídají plánům vedení společnosti. Za zmínku stojí i to, že oznámené výsledky se shodují s odhady analytiků. Očekávali jsme, že finanční výsledky a naše působení na trhu odkupování pohledávek se budou v prvních šesti měsících tohoto roku lišit od první poloviny roku 2011. Jsme přesvědčeni, že čistý zisk ve výši 32 milionů PLN za první popoletí 2012 představuje solidní výsledek, především vzhledem k nepříznivým makroekonomickým podmínkám, například oslabení rumunské měny v daném období,“ uvedl Piotr Krupa, výkonný ředitel společnosti KRUK SA. 

„V prvním pololetí roku 2012 zaměřila společnost KRUK své provozní činnosti na maximalizaci návratnosti získaných portfolií pohledávek. Silné peněžní toky v prvních šesti měsících tohoto roku byly výsledkem naší provozní činnosti. V prvním pololetí letošního roku dosáhla hodnota odkupu pohledávek společností KRUK 216 milionů PLN, a převýšila tedy o 50 % výsledky z téhož období v loňském roce," dodal Piotr Krupa.

 

Situace na trhu odkupu pohledávek v zemích, kde společnost KRUK působí 

V prvním pololetí roku 2012 dosáhly náklady na investice do maloobchodních portfolií na polském trhu odkupu pohledávek přibližně 0,6 miliardy PLN, což odpovídá 50 % částky investované za celý rok 2011. V Rumunsku se náklady na investice do portfolia pohledávek držely na 50 % celkové částky investované v celém roce 2011 a dosáhly 0,1 miliardy PLN. V České republice byla situace podobná, relevantní výdaje převýšily 0,1 miliardy PLN.

KRUK Group se zúčastnila všech významnějších aukcí pohledávek konaných v zemích, v nichž společnost působí. V první polovině roku 2012 získala KRUK Group na polském, rumunském a českém trhu celkem 21 portfolií, z nichž 16 byly pohledávky finančních institucí a 5 portfolií telekomunikačních společností. Celkové náklady do těchto investic společnosti KRUK Group na zmíněných třech trzích dosáhly 96 milionů PLN, z toho 84 milionů PLN bylo investováno během druhého čtvrtletí 2012. Nominální hodnota pohledávek odkoupených společností KRUK Group činila za prvních šest měsíců roku 2012 přibližně 1,1 miliardy PLN.

„V prvním pololetí 2012 jsme vědomě uplatňovali strategii nákupní disciplíny. Usoudili jsme, že požadované ceny byly v daném období vzhledem ke kvalitě portfolia relativně vysoké. Po našich rekordních investicích realizovaných v roce 2011 máme v rozvaze portfolia o celkové hodnotě 740 milionů PLN, což pro nás představuje velmi silný základ pro dosahování uspokojivých finančních výsledků v nadcházejících letech," prohlásil Piotr Krupa.

Společnost KRUK potvrzuje své odhady týkající se polského trhu odkupu pohledávek a očekává, že jej bude charakterizovat podobná úroveň výdajů jako v předchozím roce. Do značné míry bude situace na trhu záviset na činnosti entit nabízejících portfolia pohledávek k prodeji a na finančních a provozních možnostech investorů.

„V tomto roce neočekáváme stejně vysoké investice jako v minulém roce, protože však působíme na několika trzích, máme širší možnosti než naši konkurenti odkázaní pouze na domácí trh. Odhadujeme, že v druhé polovině tohoto roku bude silný trend v odkupu pohledávek pokračovat. Jsme připraveni navýšit své investice do odkupu. Máme dobrý přístup k možnostem financování. Jen v první polovině tohoto roku jsme využili 120 milionů PLN z emisí dluhopisů a dalších 70 milionů PLN díky úvěrovým možnostem. Z dlouhodobého hlediska má pro nás klíčový význam naše schopnost komunikovat se zákazníky a naše provozní efektivnost,“ řekl Piotr Krupa.

 

Z portfolia společnosti Kruk International vyplývá následující statistika pro Českou republiku: 

Průměrný věk zadlužené osoby je v ČR je 38 let. Z celkové hodnoty dluhu je nejvíce zadlužený Ústecký kraj (13,60%), druhým nejzadluženějším krajem je kraj Středočeský  (12,80%) a nejméně zadluženým krajem je Vysočina (2,24%). Z celkového počtu dlužníků má nevyšší počet zadlužených osob bydliště v Moravskoslezkém kraji (12,84%), druhá největší skupina osob pochází z kraje Ústeckého. Opět nejmenší počet zadlužených osob najdeme na Vysočině (2,05%).

Pohledávky společnosti Kruk se pohybují ve výši od 1000 Kč do 1,5 milionu Kč. Průměrná výše dluhu na osobu se pohybuje kolem 80 tisíc Kč. Nejvyšší dluhy se objevují na Vysočině, nejnižší výše dluhu je v Plzeňském kraji.

Podíváme-li se na statistiku zadlužených osob z méně standardního hlediska, a to podle zvěrokruhu, zjistíme, že lidé ve znamení býka jsou k zadlužení nejnáchylnější (9,13%),  naopak opatrnost v oblasti dluhů se projevuje nejvíce u lidí ve znamení střelce (7,32%).

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?