Hlavní navigace

V ČR je 11 500 firem s majitelkou ženou. Všechny mohou soutěžit

5. 6. 2012

Sdílet

Letošní 5. ročník výše zmíněné soutěže nabízí čtyři kategorie, v nichž mohou poměřit své úspěchy Češky – stoprocentní majitelky firem, které pod jejich vedením alespoň čtyři roky úspěšně fungují, mají více než deset zaměstnanců a vedou povinně podvojné účetnictví.

 

Podnikatelky porovnají úspěchy svých firem 

Soutěž byla založena v roce 2008 s cílem podporovat české podnikatelky. Umožňuje jak ocenit ženy jako osobnosti, tak poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na domácí či evropský trh. Zároveň má za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu. „Za pět let jsme dokázali díky soutěži obsáhnout  skupinu téměř 54 tisíc firem, které odpovídají kritériím soutěže a osobně jsme hovořili s 1200 společnostmi s nejlepšími výsledky. Věřím, že díky příležitostem, které ženy podnikatelky díky soutěži mají, pomáháme rozvíjet jejich podnikání  a uvědomovat si jejich vlastní úspěchy,“ říká Helena Kohoutová, ředitelka Agentury Helas a spoluzakladatelka projektu. Jana Švenková, partnerka mezinárodní poradenské společnosti Mazars a druhá spoluzakladatelka tohoto projektu, dodává: „V rámci soutěže jsme se setkali s více než 150 nominovanými podnikatelkami ze všech čtrnácti krajů ČR a ocenili 29 českých podnikatelek. Vizí naší soutěže je přispívat k dlouhodobé a postupné kultivaci podnikatelského prostředí díky důrazu na základní etické hodnoty – vzájemný respekt, podporu v rámci komunity, čestné jednání. Po všech bouřlivých otřesech na hospodářské i politické scéně posledních let se zdá, že se naše vize začíná v českých reáliích skutečně naplňovat.“

 

Pronikly do všech oborů

Podle Pavla Fingera z Czech Credit Bureau (CCB), která je odborným garantem soutěže, je v České republice registrováno přes 11 500 firem, jejichž majitelkou je žena. Přestože v objemu či počtu všech registrovaných subjektů tvoří firmy vlastněné ženami pouhá 3 %, dokázaly ženy podnikatelky proniknout do většiny oborů. I regionálně je jejich podnikání obdobné jako u ostatních firem. Ženy se jako podnikatelky nejvíce uplatňují v obchodu, ve službách pro podniky a v oblasti pronájmu strojů a zařízení. Nejvíce sídel firem, vlastněných ženami, je v Praze, dále pak v Jihomoravském, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Obecně je nejrozšířenější formou podnikání forma společnosti s ručeným omezením. „První fázi ekonomické recese ženy zvládly úspěšně, až do roku 2010 se jejich finanční ukazatele ani podíl na bankrotech firem nijak zásadně nezhoršoval. Proto lze strmý nárůst podílu žen podnikatelek na vyhlášených bankrotech ve výši 4,7 % v roce 2011 označit za poněkud překvapivý. Na zjištění příčiny je ještě brzo, jasněji bude po analýze finančních údajů za rok 2011, které budou v dostatečné míře k dispozici nejdříve v druhé polovině letošního roku,“ komentuje situaci žen podnikatelek člen představenstva CBB Pavel Finger.  

Do soutěže se může česká žena buď přihlásit z vlastní iniciativy (např. díky inzerci/prezentaci v médiích), anebo může být nominována na základě finanční analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice (100 % vlastněné ženou a s počtem zaměstnanců více než 10 osob) zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní společnost, specialista na rating a scoring firem CCB – Czech Credit Bureau. Vítězka předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující tři roky. Kritéria hodnocení se ani letos neměnila. Jednotlivým předem stanoveným kritériím jsou přiřazeny body a váhy. Hodnocení vychází nejprve z finanční analýzy firem a dále se hodnotí společenský přínos. Za všemi čísly se totiž skrývají především lidské příběhy jednotlivých podnikatelek i všech lidí, kteří se podílejí na dlouhodobém úspěchu jejich firem. Proto při hodnocení mají finanční analýzy váhu 70 %, ze 30 % pak odborná komise posuzuje společenský přínos podnikatelky.

 

Pro letošní rok byly vyhlášeny kategorie:

1. „Česká zakladatelka, která podnik vlastní a řídí“ – pro subkategorie malá společnost (10 – 24 zaměstnanců), střední společnost (25 – 99 zaměstnanců) a velká společnost (100 a více zaměstnanců). CCB vybral z databáze kandidátky; po prověření 11 321 firem prošlo kritérii soutěže 340 společností, které se budou moci přihlásit k letošní účasti. Z celkového počtu firem je 249 v kategorii malá společnost, 74 společností v kategorii středně velká společnost a 17 společností v kategorii velká společnost.

 

2. „Cena GE Money Bank – Výjimečná podnikatelka“, kdy se hodnotí vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a jiných aspektů její činnosti. Patronem ceny je GE Money Bank.

 

3. „Výjimečný růst firmy“ – hodnotí se výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena. Patronem této ceny je společnost MasterCard.

 

4. „Cena za inovativní řešení“ – hodnotí se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena. Cena je udělována pod patronací společnosti Allianz.

 

Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 26. září 2012 včetně. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 6. listopadu 2012 pod záštitou předsedy vlády ČR.

Více informací o soutěži naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

 

Foto: © FotolEdhar - Fotolia.com

 

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality