Hlavní navigace

Česká daňová správa zavádí novou povinnou přílohu k daňovému přiznání

16. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Částečně inspirována aktivitou OECD, označovanou jako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), zavádí česká daňová správa novou povinnou přílohu daňového přiznání právnických osob. Jejím cílem je systematický sběr základních informací o vybraných transakcích se spojenými osobami, mezi něž patří například země sídla spojené osoby, objem transakce, přehled vzájemných pohledávek a závazků apod.

 Příloha se bude vyplňovat jednotlivě za relevantní spojené osoby a povinná bude již pro daňová přiznání zpracovávaná za rok 2014. Česká daňová správa rovněž zvažuje oslovit vybrané daňové subjekty se žádostí o vyplnění přílohy zpětně za rok 2013. Po získání takto jednotně sestavených dat a informací v elektronické podobě lze očekávat jejich následné využití pro interní analýzy české daňové správy. Jejich výsledky mohou být použity pro celou řadu účelů, například k efektivnějšímu výběru subjektů pro kontrolu oblasti převodních cen. Může tedy jít o významný milník v metodických postupech, jak identifikovat rizikové transakce či rizikové subjekty z pohledu převodních cen.

Vyplnění přílohy bude závazné pro společnosti, které splní alespoň jedno ze tří kritérií zakládajících povinný audit, tj. aktiva přesahující částku 40 mil. Kč nebo čistý obrat nad 80 mil. Kč či průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50. V případě, že společnost vykáže ztrátu či bude držitelem příslibu investičních pobídek, bude přílohu vyplňovat za všechny spojené osoby, se kterými realizovala v daném období nějakou transakci, a to za každou spojenou osobu samostatně. V ostatních případech bude uvádět pouze transakce se spojenými osobami sídlícími v zahraničí.

 

Aktuální návrh povinné přílohy naleznete na http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Financial-Update/Documents/Navrh-povinne-prilohy-k-danovemu-priznani.pdf. Finální podoba přílohy však může doznat ještě změn (např. může být požadována kvantifikace vyplacených či přijatých podílů na zisku). Spolu s přílohou pak budou vydány i pokyny pro její vyplnění.

 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?