Hlavní navigace

CFO rovná se strategický ekonom

1. 2. 2010

Sdílet

Nový finanční ředitel společnosti Sprinx Systems a.s. Luboš Florián se sotva stačil zabydlet ve své kanceláři a už jsme mu připravili nesnadný námět na přemýšlení. Podívejte se, jak se vypořádal s našimi otázkami na úlohu finančního ředitele ve firmě….

Finanční ředitel často bývá člověkem, který neřeší jen finanční toky či procesy ve firmě, platby nebo cash-flow, ale často se mimo finanční plánování (rozpočet) se podílí i na vytváření strategických plánů a hledá možnosti jak zvýšit výkonnost firmy. Co považujete vy za hnací motor úspěšného rozvoje společnosti?

Za hnací motor úspěšného rozvoje firmy považuji především kvalitu lidského potenciálu společnosti v kombinaci s řádně nastavenými firemními procesy. Dále je důležitý konkrétní vlastník s jasně definovanou vizí, fundovaný management s propracovanou strategií a firemní kulturou a v neposlední řadě jsou to motivovaní a výkonní zaměstnanci. Pokud těmito aspekty firma vládne, je pak schopna v maximálně efektivní míře využít a zhodnotit také ostatní přednosti firmy pro vlastní úspěšný rozvoj. Těmito aspekty jsou technologická vyspělost firmy, know-how, postavení na trhu a také tradice.

Úderem nového roku jste nastoupil do pozice finančního ředitele společnosti Sprinx Systems a.s. S jakým předsevzetím jste přišel?

Mohu konstatovat, že už v průběhu náročného čtyřkolového výběrového řízení jsem nabyl přesvědčení o správnosti nastolené cesty ve společnosti včetně faktu, že se nachází na absolutní technologické špici svého oboru, což je v sektoru IT absolutně nezbytné. Nastoupit do této společnosti bylo pro mne tedy jasným rozhodnutím a zároveň i velkou výzvou a závazkem. Velmi mě potěšilo, že i přes probíhající ekonomickou krizi, která se nevyhnula ani sektoru IT, si firma Sprinx Systems vede velmi dobře, což samozřejmě moje rozhodnutí ulehčilo. Svou činností bych proto rád přispěl v co nejkratší době k další akceleraci růstu Sprinx Systems.

Zdá se, že CFO často suplují i jiné činnosti, například vyjednávají s investory, se zaměstnanci, řeší právní spory, fúze či akvizice, nebo se věnují i strategickému finančnímu řízení firem. Pokládáte to za únosné pro jednoho člověka?

Ano, máte pravdu, obecně platí, že činnosti, které vykonává CFO jsou hodně různorodé. Rozsah činností je však odlišný firma od firmy a asi nejvíce stoupá s velikostí firmy. Úměrně tomu stoupají i nároky na schopnosti finančního ředitele. Jestliže v menší firmě má finanční ředitel spíše pozici kvalitního ekonoma – v ideálním případě se schopností analytického náhledu – a k tomu jakéhosi supervizora běžného správního provozu, pak u větší firmy musí být finanční ředitel již schopen jednání na úrovni investorů, právníků, externích poradců atd. Myslím si, že tento stav je zcela přirozený a zvládnutelný, neboť při různých úrovních zodpovědností se využívají i různé metody práce. V prvním případě vykonává finanční ředitel většinu funkcí sám, naopak v druhém případě již musí být schopen vyšší úrovně řízení, tj. delegování úkolů, dělení kompetencí, využívání dalších manažerských technik a jistého nadhledu. Jedná se o správné sladění požadavků na CFO s jeho reálnými schopnostmi. V případě společnosti Sprinx Systems se už jedná o ten druhý případ, kdy jsou na finančního ředitele kladeny vyšší nároky, což vnímám jako výzvu.

Výzkumy ukazují, že finanční ředitel dneška je přetěžován, stojí tak říkajíc na rozcestí – má tedy z něj být spíše ekonom nebo stratég?

Tato otázka hodně navazuje na mou předešlou odpověď a proto, pokud mám generalizovat, odpovídám: stratég se znalostmi a přehledem ekonoma, tedy strategický ekonom. Vzorem je člověk, který dokáže vybalancovat požadavky na růst firmy hnaný investicemi, a zároveň bude mít stále na zřeteli zlaté investiční pravidlo hovořící o tom, že v ideálním případě by růst firmy měl být financován z příjmů.

K přechodu finančního ředitele z ekonoma na stratéga přispívají také implementované softwarové systémy, které mu umožní fundovaně a rychle vyhodnocovat jednotlivé údaje. Mezi tyto nástroje patří také analytické CRM systémy, jejichž předním dodavatelem nejen v ČR je právě Sprinx Systems. CRM systém totiž obsahuje nejen informace o zákaznících v podobě kontaktních údajů, zápisů ze schůzek, ale také údaje o fakturaci, o obchodech s těmito zákazníky a jejich historii. Na základě vyhodnocení historie a stavu uzavřených nebo rozjednaných zakázek je možné sestavit například predikci příjmů nebo rozhodnout o platební kázni jednotlivých zákazníků. CRM systém s řádnými analytickými nástroji tak umožňuje finančnímu řediteli ve velmi krátké době vyhodnotit danou situaci a přijmout správné a efektivní rozhodnutí.

Jak byste tedy stručně definoval úlohu finančního ředitele v dnešním dynamicky se rozvíjející firmě, podniku?

Vždy jsem prohlašoval, že CFO by se měl snažit být mužem číslo dvě ve firmě. Tím bych nijak nechtěl znevažovat roli a význam ostatních manažerů ve firmách. Například význam obchodního oddělení je pro každou firmu absolutně neoddiskutovatelný, ale CFO má výsadu a zároveň úděl vyplývající z faktu, že v jeho rukou se sbíhají všechny informace o chodu firmy. Tyto informace mají sice povahu primárně číselnou, ale pro jejich interpretaci a predikci je nezbytné mít představu i o jejich podstatě. Dobrý CFO musí mít tedy komplexní  přehled o činnosti firmy a to z něj dělá člověka podobného terči, do kterého se pak pro jeho přehlednost a dostupnost rádi strefují jak lidé podřízení, tak nadřízení. Úloha finančního ředitele je z tohoto pohledu nezáviděníhodná. Zároveň však nepostrádá prvky manažerské výzvy a zodpovědnosti, jejichž správné naplnění a zvládnutí může být právě správným hnacím prvkem rozvoje firmy.

Ing. Luboš Florián (39) je absolventem elektrotechnické fakulty VUT v Brně, oboru mikroelektronika (1993). Za 16 let své praxe prošel různými pozicemi ve finančních, ale i výrobních společnostech. 10 let pracoval v oblasti leasingu z toho většinu času na pozici ředitele a jednatele leasingové společnosti Sporofin CZ, s.r.o. patřící do skupiny Slovenské spořitelny, a.s., člena Asociace leasingových společností. Posledních 6 let strávil ve funkci ředitele a jednatele společnosti Karavela Bohemia, s. r.o. - venture kapitálové investiční společnosti, kde se věnoval vyhledávání potenciálních investičních záměrů a jejich realizaci. Při této činnosti získal bohaté zkušenosti jak s akvizičními a korporátními procesy tak i s krizovým řízením a restrukturalizacemi výrobních a obchodních firem. Do společnosti Sprinx Systems nastoupil na pozici Finanční manažer. Luboš Florián je ženatý, má 2 děti a jeho největší zálibou je sport, konkrétně lední hokej a tenis, kterým se ve svém volném čase aktivně věnuje.

Byl pro vás článek přínosný?