Hlavní navigace

Co nabízejí banky podnikatelům: ve službách celkem dobré, v úvěrech přidat

Sdílet

 Autor: © ra2 studio - Fotolia.com
Levné základní služby, výhodnější kontokorent s delší splatností, rychlý provozní úvěr s nižší úrokovou sazbou – to jsou tři nejčastější požadavky, které adresují čeští podnikatelé bankám.

Bankovní sektor v České republice je velmi konkurenční, a proto by měly finanční ústavy přáním svých klientů bedlivě naslouchat. Podívejme se, co o tom vypověděl průzkum, který v loňském roce udělala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Z reakcí 600 dotazovaných firem vyplynulo, že čeští malí a střední podnikatelé (SME) jsou dobře obeznámeni se základními bankovními produkty a umějí je používat. O těch sofistikovanějších však přece jen ještě mnoho nevědí a ani o nich sami informace aktivně nevyhledávají. Proto také zohledňují při výběru banky poměrně jednoduchá kriteria – výši poplatků, výši úrokových sazeb a rychlou dostupnost úvěrů. Naopak málo důležité pro ně je, jakou zkušenost má banka s jejich oborem podnikání, či jaké jim nabízí možnosti investování. Jen 30 % SME zkoumá, zda je pro ně nabídka banky vyhovující, a to není příliš dobrá vizitka.

 

Převažuje spokojenost s nabídkou 

Převážná většina podnikatelů ze sektoru SME považuje nabídku bankovních produktů pro sebe za dostatečnou a se službami, které využívají, jsou vcelku spokojeni. Vítají, když si mohou vybrat z více účtů. Oceňují individuální přístup bank.

Nabídka jednoduchých podnikatelských kont je na českém trhu skutečně pestrá. Většina bank jich má několik: pro živnostníky, podnikatele (nezřídka diferencované podle druhu podnikání), dále pro malé firmy, střední podniky. Svou nabídku kont finanční ústavy také poměrně často inovují − mění strukturu poplatků, nabízejí nové typy firemních platebních karet, zvýhodňují příhraniční platební styk nebo nabízejí doplňkové služby v podobě různých druhů pojištění.

Nejnovější příkladem je Raiffeisenbank. „V oblasti mikro klientů jsme čerstvě spustili nabídku nových podnikatelských účtů. Nabízíme tři nové varianty Podnikatelského eKonta: START, BUSINESS a KOMPLET. Hlavním účtem je Podnikatelské eKonto KOMPLET, které je určeno pro všechny klienty z řad podnikatelů a malých firem, kteří aktivně využívají bankovní služby pro své podnikání. V rámci výhodného měsíčního paušálu majitelé účtu získají například neomezené množství transakcí, neomezený počet výběrů z bankomatů kterékoliv banky v ČR i v zahraničí, vedení účtu až v devíti měnách, vedení kontokorentního úvěru v ceně a řadu doplňkových služeb, například pojištění „Asistenční služby pro podnikatele“ včetně pojištění právní pomoci,“ představuje novinku Raiffeisenbank tiskový mluvčí Tomáš Kofroň.

Podle Kláry Pačesové z České spořitelny zejména středně velké podniky již mají větší nároky na bankovní služby, proto pro ně banky nabízejí individuální přístup a individuální produkty, které jsou vyvinuté podle konkrétních potřeb daného podnikatelského sektoru. Produkty si pak klienti mohou sestavit skutečně podle svých představ.

I v oblasti větší individualizace obsluhy klientů tedy dochází k pozitivnímu vývoji, a to zejména u těch bank, které se na segment malých a středních podnikatelů obecně nebo v některých oborech výrazněji zaměřují (Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, ale i například i Citibank).

Banky se tedy snaží vyhovět firemním klientům a individualizovat obsluhu, zejména u skupin klientů, o které mají větší zájem. Vysílají například své bankéře přímo do terénu (Česká spořitelna, GE Money Bank). Poskytnou klientům poradenství přímo v místě jejich podnikání, což napomáhá k lepšímu pochopení jejich potřeb, kvalitnějšímu vyhodnocení rizika a budování dlouhodobých vazeb. Nově nyní například rozbíhá projekt individuální obsluhy farmářů firemními bankéři i ČSOB.

Se speciální nabídkou přišla Citibank. V rámci programu Citibank at Work nabízí zvýhodněné a dostupnější služby zaměstnancům firem, které jsou jejími klienty. Zaměstnanci nemusejí chodit do banky, ale bankéř přijede za nimi do firmy v dohodnutém čase a vyřídí s nimi jejich individuální požadavky.

 

Kontokorent je základ 

Co se týče konkrétních produktů, průzkum AMSP ČR ukázal, že za klíčový považují podnikatelé kontokorent, kterým financují své provozní potřeby. Uvítali by možnost delšího splácení a nižších úrokových sazeb. Tady však banky přílišnou kreativitou nevynikají a většina kontokorentů v jejich nabídce je dlouhodobě beze změn. 

Trochu optimističtěji vypadá nabídka v oblasti krátko až střednědobých provozních nebo malých investičních úvěrů. Velkému zájmu se podle Kláry Pačesové z České spořitelny těší neúčelová forma financování. Česká spořitelna nabízí neúčelové úvěry s nulovými poplatky při zachování nezvýšené úrokové sazby.

Rostoucí zájem podnikatelů o nezajištěné úvěry, poskytované rychle a bez zbytečné administrativy, potvrzuje i Pavel Zúbek, tiskový mluvčí GE Money Bank a dokládá to úspěchem úvěru Expres Business GE Money Bank až do 2,5 milionu korun, který mohou podnikatelé získat bez zajištění nemovitostí. V případě úvěru s pohyblivou úrokovou sazbou se nabízí předčasné splacení i mimořádná splátka zdarma, o což mají podle P. Zúbka podnikatelé největší zájem. Nově připravuje zvýhodněné provozní úvěry pro farmáře ČSOB.

Firmy velmi vítají možnosti flexibilního přizpůsobení úvěru na míru, kdy si mohou nastavit periodu splácení, termín splácení, konstrukci sazby, zvolit si ideální zástavu nebo si nastavit individuální splátkový kalendář atd. V této oblasti se právě nejlépe ukáže, která banka to myslí s individuálním přístupem vážně a dokáže těmto požadavkům vyjít vstříc.

 

SME odkládají investice a budou opatrní

Zajímavé informace poskytl průzkum AMSP ČR o plánovaných investičních záměrech sektoru SME. Celkem 61 % z 600 dotázaných firem uvedlo, že plánuje investovat. Nejčastěji do technologií a rozvoje distribuční sítě, na druhém místě jsou nemovitosti a na třetím stroje. Plánovaný horizont zahájení investice však chtějí ještě posunout, nejčastěji o dva roky až pět let. Podle toho se dá soudit, že malí a střední podnikatelé zatím v oživení ekonomiky příliš nevěří.

Ještě zajímavější je, na jaké zdroje se přitom chtějí spoléhat. Ze 71 % hodlají své investiční záměry financovat z vlastních zdrojů. Odnesli si zřejmě ze současné ekonomické krize poučení, že cizí zdroje je mohou v dobách propadu a stagnace snadno položit na lopatky. Nicméně 36 % dotázaných firem plánuje rozšířit své podnikání s pomocí investičního úvěru, přičemž rozhodující pro ně bude, na jaký úrok se jim ho podaří sehnat. Ještě před několika lety bylo nejdůležitější úvěr vůbec dostat a výše sazby hrála až druhořadou roli. Jen 12 % dotázaných počítá s nějakou formou dotace z EU.

 

Nové úvěrové produkty se objeví

Pro banky není příliš dobrou zprávou, že SME chtějí v budoucnu více investovat z vlastních zdrojů. I když jsou v půjčování zatím velmi obezřetné, přece jen se v posledních dvou letech ukazuje, že by byly ochotny alokovat větší objem prostředků do úvěrů malým a středním podnikům. Zatím jde zejména o střednědobé půjčky, nejlépe spojené s nějakým druhem dotace z domácích či zahraničích podpůrných fondů (zemědělství, ekologická výroba, inovace apod.)

Jako příklad takových úvěrových projektů může sloužit novinka z GE Money Bank − úvěr EU Investice na rychlé financování investičních záměrů pro SME se zárukou Evropského investičního fondu. Díky této záruce nemusí mít žadatel žádné další zajištění a peníze může použít na výstavbu, rekonstrukci či nákup nemovitosti a také na investice do technologie a zařízení.

S ohledem na to, že SME zřejmě zatím své investiční aktivity ještě minimálně o rok či dva odloží, dá se očekávat, že i banky se tomuto načasování přizpůsobí. Budou pracovat na nových produktech a strategiích, které odstartují v horizontu jednoho roku až dvou let. Pravděpodobně zaměří pozornost na odvětví s exportním potenciálem, zejména na perspektivní asijské trhy. Zvláště pokud mají v těchto destinacích zkušenosti s obsluhou místních potenciálních odběratelů, mohou poskytnout českým SME exportérům cenné služby.

Další směrování úvěrových aktivit bank se pak dá očekávat do těch odvětví nebo činností, které budou nějakou formou podporovány ze strukturálních fondů EU v příštím období (2014 až 2020).  

Příkladem může sloužit novinka z Komerční banky. V rámci programu fondu s názvem Risk Sharing Instrument profinancuje úvěrem EuroInovace inovativní projekty klientů v objemu až 2,5 mld. Kč s  využitím záruky od Evropské investiční banky. Úvěr může sloužit například k financování vývoje nových technologií, výrobků, služeb nebo procesů, nebo k financování jejich významné modifikace. Klienti Komerční banky jej mohou využít i na pořízení hmotného a nehmotného majetku určeného k těmto účelům. Podle Martina Ehrenbergera, manažera Segmentového řízení – Corporate Komerční banky tak malé a střední podniky získávají významný instrument pro podporu své inovační činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?