Hlavní navigace

Finanční úřady pohlídají zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku

29. 11. 2010

Sdílet

V první fázi by se správci daní měli zaměřit na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku pouze v rámci prováděných daňových kontrol.

Z nedávného vyjádření ředitele České daňové správy v tisku vyplývá, že správci daní se v nejbližší době zaměří na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tuto povinnost ukládá obchodní zákoník společnostem zapsaným v obchodním rejstříku. Účetní závěrku je přitom potřeba rejstříkovému soudu předložit bez zbytečného odkladu od jejího zpracování. Tutéž povinnost však současně stanoví i zákon o účetnictví, přičemž např. společnostem, jejichž účetní závěrku povinně ověřuje auditor, určuje ještě některé přísnější lhůty. Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví náleží právě správcům daní. K ukládání případných sankcí mohou správci daní přistupovat jak v rámci probíhajícího daňového řízení (např. při provádění daňové kontroly), tak i mimo jakékoli postupy při správě daní.

 

Pozor na pokuty...

V první fázi by se správci daní měli zaměřit na kontrolu zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin obchodního rejstříku pouze v rámci prováděných daňových kontrol. Nicméně nelze vyloučit, že následně by se mohla kontrola této povinnosti stát plošnou aktivitou úředníků finančních úřadů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že sbírka listin obchodního rejstříku je dnes ve většině případů jednoduše dostupná prostřednictvím internetu. Za případné porušení povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku mohou správci daní ukládat pokuty až do výše 3 % celkových aktiv obchodní společnosti. Takto vysoké pokuty by se podle ředitele České daňové správy měly týkat pouze těch nejzávažnějších případů úmyslného a dlouhodobého nezveřejňování účetních závěrek. Možnost uložení pokuty od správců daní však nelze ani podceňovat, neboť důslednější vynucování povinností stanovených zákonem o účetnictví představuje obecný trend v činnosti správců daní.

 

...a na soudy

Nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku může být sankcionováno také přímo rejstříkovým soudem. V současné době může rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč v případě, že obchodní společnost nepředloží účetní závěrku ani na výzvu soudu. Nicméně některé rejstříkové soudy již volají po tom, aby nedodržování povinnosti ukládat zákonem stanovené listiny do sbírky listin bylo důvodem pro zrušení obchodní společnosti z moci úřední.

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?