Hlavní navigace

Daňová arbitráž v praxi

18. 2. 2011

Sdílet

Od počátku roku se výběry příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění zdaňují. Ne však každý příspěvek je zdaněn a zaměstnavatel může nadále ušetřit.

Do konce roku 2010 umožňoval zákon o daních z příjmů nijak nezdaňovat předčasný odkup prostředků ze životního pojištění, které na smlouvu svého zaměstnance zaplatil jeho zaměstnavatel. To vedlo k využití životního pojištění jako formy výplaty části mzdy (až do výše 24 000 ročně). Ihned poté, co zaměstnavatel zaslal prostředky na životní pojištění, si je zaměstnanec vybral. Nezdanění bylo dáno formulací zákona:

* V případě jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se za základ daně považuje tento příjem snížený o zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu.

Od počátku roku byla příslušná formulace v zákoně o daních z příjmů změněna na:

* jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o poplatníkem zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu.

Částečný výběr není pojistné plnění, ale právě tzv. jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Tato úprava neznamená, že pojišťovna zdaní každý částečný odkup ze životního pojištění. Pokud si zaměstnanec sám platí stejnou částku na pojistném, bude daňový základ snížen o jím zaplacené pojistné a při výběru částky ve výši příspěvku zaměstnavatele bude daň nulová. Zároveň stát touto změnou neřeší výhodnost výplaty části mzdy vzhledem k neodvádění příspěvku na sociální a zdravotní pojištění. Stále je tedy tento způsob pro část zaměstnanců a zaměstnavatelů výhodný.

Navíc, některé pojišťovny nabízejí upravené pojistné produkty s možností mimořádného pojistného a částečných výběrů zcela bez poplatků. Aby byl výběr prostředků pro zaměstnance co nejjednodušší, tak se lze setkat i s nabídkou automatického výběru prostředků z pojištění. Zaměstnanec podepíše jeden formulář a například vždy k 20. dni v měsíci je zaměstnanci pojišťovnou vyplacena hodnota toho, co si může z pojištění vybrat na základě zaslaných peněz od zaměstnavatele. Peníze jsou zasílány automaticky buď na účet, nebo složenkou na adresu zaměstnanci, aniž by se o cokoliv staral. Pokud se vybere k tomuto účelu nízkonákladový produkt (v opačném případě mohou poplatky pojišťovny daňovou výhodu lehce smazat), může zaměstnavatel využít životní pojištění zaměstnanců například k daňově výhodné výplatě bonusů, třináctých platů a podobně. Avšak maximálně do částky 24 tisíc korun ročně. 

FIN24

 

Autor je analytik pojištění společnosti Partners a autor knihy Život jako riziko  

Byl pro vás článek přínosný?