Hlavní navigace

Domácnosti si častěji pořizují ojeté vozy

9. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © auremar - Fotolia.com
Za letošní tři čtvrtletí půjčily členské firmy ČLFA už 85 miliard korun. Finanční obchody ovlivňuje přetrvávající investiční zdrženlivost: v recesi se firmy snaží hospodárněji řídit své náklady.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly za první tři čtvrtletí letošního roku na financování potřeb svých klientů 84,79 miliardy korun. Jedná se o zhruba 6% pokles v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Na financování zboží a služeb pro domácnosti bylo určeno 25,68 miliardy korun, na financování podnikatelských investic 46,87 miliardy korun a na financování firemního provozu prostřednictvím factoringu 12,24 miliardy korun. Výsledky ČLFA za první tři čtvrtletí prokázaly vzrůstající zájem firem o podnikatelské úvěry. V období recese se navíc zvyšuje poptávka po alternativních způsobech financování. Z finančních statistik je ale patrná i pokračující investiční obezřetnost.

„Celkový mírný pokles odpovídá vývoji naší ekonomiky i všeobecnému tlaku na škrtání výdajů. Výsledky za první tři letošní kvartály potvrdily některé trendy, které sledujeme od nástupu recese. Ta nutí firmy nacházet efektivnější nástroje na řízení svých nákladů, což vede k rostoucí poptávce po finančních produktech s přidanou hodnotou doprovodných služeb, například po operativním leasingu. Velmi opatrné při plánování svých spotřebitelských rozhodnutí jsou i domácnosti. Důkazem je například zvyšující se zájem o ojeté vozy,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 53 společností nabízejících finanční i operativní leasing, podnikatelské či spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a factoring.

Nebankovní financování je úspěšné krize nekrize

Přetrvávající stagnace investic a omezování výdajů domácností se projevily především meziročním poklesem leasingu o 12,2 %, méně pak v oblasti spotřebitelských úvěrů, kde pokles činil 1,2 % (měřeno výsledky vždy patnácti největších firem v daném sektoru). Naproti tomu výrazný meziroční růst zaznamenaly podnikatelské úvěry (9,4 %), zvýšil se i objem pohledávek postoupených v rámci factoringu (9,3 %). Celková velikost tzv. nebankovního sektoru zůstává i přes pokračující pokles ekonomiky stabilní: počet aktivních smluv se přiblížil hranici 2,5 milionu a hodnota veškerých pohledávek členů ČLFA ke konci letošního třetího čtvrtletí přesahovala 200 miliard korun. Tradičně se potvrdila klíčová úloha členů ČLFA v oblasti financování nových osobních vozů. V prvním až třetím letošním čtvrtletí financovali více než dvě pětiny (41,3 %) nově registrovaných osobních automobilů v České republice.

„Výsledky za první tři čtvrtletí prokazují, že nebankovní financování je významným hybatelem české ekonomiky. V mnoha ohledech nezastupitelné je především pro firemní klientelu, zejména pro malé a střední podniky, ale i pro domácnosti. Nic na tom nemění ani nepříznivý hospodářský vývoj. Naopak se ukazuje, že pro mnohé klienty mohou být produkty členů ČLFA cestou k zmírnění dopadů recese. Vzhledem k aktuálním makroekonomickým prognózám očekáváme, že ani v nejbližších měsících nedojde k změně současného trendu. Oživení přinese až obnova hospodářského růstu. Věříme, že podporou investic a spotřebitelských výdajů k ní přispěje i nebankovní financování,“ říká Jiřina Tapšíková.

Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA

Cloud24

v 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 podle investičního záměru

(srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2011)

celkový objem v mld. Kč

(2012)

celkový objem v mld. Kč

(2011)

změna v %

financování podnikatelských

investic

(finanční a operativní leasing, podnikatelské úvěry)

46,87

49,05

–4,4 %

financování firemního provozu

(factoring)

12,24

15,35

–20 %

financování domácností

(spotřebitelské úvěry, spotřebitelský leasing)

CELKEM

25,68

84,79

26,00

90,40

–1,2 %

–6,2 %

Byl pro vás článek přínosný?