Hlavní navigace

Změnový zákon novelizuje více než sto jiných zákonů

9. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Ministerstvo spravedlnosti předložilo na konci září do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného mění některé zákony.

Předmětem změnového zákona je více než sto zákonů, u kterých dochází k větším či menším úpravám zejména v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Datum účinnosti navrhovaných změn by mělo být shodné s datem účinnosti nového občanského zákoníku, kterým je 1. leden 2014. 

Navrhovaný zákon se soustředí na promítnutí terminologických změn obecného soukromého práva do zákonů, u kterých má změna podstatný věcný dopad. Jeho předmětem však nejsou všechny zákony, jejichž úprava je z tohoto pohledu nezbytná. Řada dalších zákonů se změní na základě samostatných novel (např. občanský soudní řád, stavební zákon, daňové předpisy atd.). V případě právních předpisů, které takto změněny nebudou a jejichž ustanovení se bude po 1. lednu 2014 odkazovat na některé zrušené ustanovení soukromého práva, se uplatní obecné výkladové pravidlo obsažené v § 3029 odst. 1 nového občanského zákoníku. Podle tohoto přechodného ustanovení platí, že dovolává-li se právní předpis zrušeného ustanovení, vstupuje na jeho místo ustanovení nového občanského zákoníku, které zrušené ustanovení nahradilo. 

Jedním ze zákonů, který by měl změnový zákon novelizovat poměrně významně, je zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Kromě změn, které přímo souvisejí s rekodifikací soukromého práva, konkrétně zcela novou úpravou obchodních korporací, sleduje návrh této novely ještě jeden účel, a to nápravu některých chyb a nedostatků, které do oblasti přeměn obchodních společností přinesla poslední novela zákona o přeměnách účinná od začátku tohoto roku.

 

Konkrétně jde například o

* upřesnění podmínek, za kterých se pro projekt přeměny vyžaduje forma notářského zápisu,

* úpravu vypořádání a rozsahu ručení v případě rozdělení sloučením,

* zpřesnění obsahu usnesení o schválení fúze a rozdělení z hlediska schvalování konečných účetních závěrek společností zúčastněných na přeměně,

* náležitosti schvalování fúze nebo rozdělení v případě, kdy je nástupnická společnost jediným společníkem či akcionářem zanikající společnosti a v rámci přeměny se mění společenská smlouva či stanovy nástupnické společnosti. 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?