Hlavní navigace

Elektrotechnický průmysl jen kvete

12. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © bit.it - Fotolia.com
Elektrotechnický průmysl patří k nejvýznamnějším odvětvím českého zpracovatelského průmyslu. Za rok 2012 firmy, které podnikají v tomto oboru, dosáhly rekordní ziskovosti.

Skupině 120 hodnocených společností v letech 2009 až 2011 celkově vzrostly tržby o více než 25 % na 394 miliard korun a hospodářský výsledek se ze ztráty v roce 2009 dostal v roce 2011 do zisku ve výši 2,4 miliardy korun. Počet ztrátových firem v posledních čtyřech letech klesá. Informace vyplývají ze sektorové analýzy Elektrotechnický průmysl, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

 

Jako Fénix z popela...

Společnost Bisnode hodnotila vzorek 120 firem elektrotechnického průmyslu v období 2009 až 2012. Jejich celkové tržby vzrostly z 290,5 miliard korun v roce 2009 na 363,9 miliard v roce 2011, tedy o více než 25 %. Téměř stejně vzrostly firmám provozní náklady (v uvedeném období o více než 22 %), díky čemuž hospodářský výsledek skupiny zaznamenal pozitivní vývoj ze ztráty v roce 2009 ve výši 0,9 mld. Kč na zisk cca 2,4 mld. Kč v roce 2011. Za rok 2012 zveřejnily (ke dni vydání studie) své účetní závěrky pouze dvě třetiny firem – z pohledu dosaženého zisku je však tento rok rekordní - zisk za uvedené firmy se blíží 10 miliardám korun. Počet ztrátových společností se výrazně snížil oproti krizovému roku 2009, kdy v rámci analyzované skupiny vykázalo 31 subjektů záporný hospodářský výsledek (v roce 2012 se prozatím jednalo pouze o 10 firem). Na rozdíly v hospodaření jednotlivých společností ukazuje právě sektorová analýza Elektrotechnický průmysl. “Dopady globální hospodářské krize byly pro elektrotechnický průmysl značné. Pokles poptávky na zahraničních trzích byl natolik markantní, že v roce 2009 tržby poklesly o téměř 15 %, přičemž v následujících letech nastalo mírné oživení s nejsilnějším růstem v roce 2012. S ohledem na současné mírné oživování ekonomik s pozitivním výhledem do budoucna lze očekávat, že růst bude v tomto sektoru nadále pokračovat,“ komentuje výsledky studie analytik Bisnode Michal Řičař.

 

Jako na houpačce

V odvětví jsou patrné zásadní rozdíly ve vývoji segmentu výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (NACE 26) a oblasti výroby elektrických zařízení (NACE 27). Zatímco v rámci výroby počítačů ceny průmyslových výrobců klesají, tak v případě výroby elektrických zařízení naopak rostou. 

Přestože v roce 2011 tvořily tržby NACE 26 (dle údajů Českého statistického úřadu) 54,1% podíl na celkových tržbách elektrotechnického odvětví, tak jejich podíl na účetní přidané hodnotě sektoru dosáhl pouze 16,6 %. „Rozdílná skladba tržeb a účetní přidané hodnoty vyplývá především z odlišného charakteru produkce a technicko-technologické náročnosti výroby, kde v rámci NACE 26 působí řada montážních a kompletačních společností, jejichž přidaná hodnota je na nižší úrovni,“ říká analytik Bisnode Michal Řičař. Odlišně se rovněž vyvíjí situace po odeznění ekonomické krize. Zatímco v segmentu výroby elektrických zařízení v letech 2010 až 2012 došlo k růstu produkce, v případě výroby počítačů po zvýšení v roce 2010 následoval pokles. „Na odvětví aktuálně nepříznivě působí celosvětový pokles prodejů PC, nebo situace v oblasti výroby fotovoltaických panelů, jež v minulosti těžila ze státní podpory obnovitelných zdrojů energie,“ dodal analytik Bisnode. 

 

Společnosti z Top 120 s nejvyšším výsledkem hospodaření za účetní období 2012 (zahrnuty pouze společnosti, jež ke dni vydání studie zveřejnily účetní závěrku za rok 2012) 

 

 

 

Hospodářský výsledek za účetní období

[tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2012/2011

Siemens, s.r.o.

1 355 955

27 248 308

5,75%

ABB s.r.o.

1 185 882

12 152 958

12,51%

BRUSH SEM s.r.o.

907 167

4 004 603

38,19%

FOXCONN CZ s.r.o.

625 118

103 196 777

6,90%

ŠKODA ELECTRIC a.s.

606 995

3 361 047*

11,77%

* *Výkony

Pozn.: údaje za Top 120 firem odvětví dle dosažených tržeb za rok 2011

Zdroj: Bisnode

 

Společnosti z Top 120 s nejnižším výsledkem hospodaření za účetní období 2012 (zahrnuty pouze společnosti, jež ke dni vydání studie zveřejnily účetní závěrku za rok 2012) 

 

Hospodářský výsledek za účetní období

[tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2012/2011

Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.

-245 135

3 301 737

-65,54%

KOITO CZECH s.r.o.

-96 799

1 946 529

6,07%

Draka Kabely, s.r.o.

-95 801

3 647 431

8,80%

Changhong Europe Electric s.r.o.

-60 526

737 510

-23,40%

Cegelec a.s.

-55 968

600 810

0,38%

Pozn.: údaje za Top 120 firem odvětví dle dosažených tržeb za rok 2011

Zdroj: Bisnode

 

 

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?