Hlavní navigace

EU fondy: Aktuální možnosti podpory v ČR

10. 10. 2011

Sdílet

Níže uvedený přehled pokrývá jak strukturální fondy EU (peněžní dotace), tak investiční pobídky a určitá daňová zvýhodnění. S výjimkou odčitatelné položky na výzkum a vývoj jsou všechny programy podpory obsažené v přehledu zaměřené na regiony v ČR s výjimkou Prahy.

Programy podpory ze strukturálních fondů Evropské unie jsou vyhlášeny na programovací období 2007 až 2013 s termínem pro nejzazší ukončení realizace projektů zpravidla do konce roku 2014. O investiční pobídky je možné žádat průběžně. Navrhovaná novela zákona o investičních pobídkách by nicméně měla výrazně zlepšit podmínky pro zahraniční i české investory.

Výše dotace, kterou je možné na základě některého z programů podpor získat (s výjimkou podpory a zvýhodnění na výzkum a vývoj) je omezena tzv. regionální mapou platnou pro období 2007 až 2013 a činí 40 % ze způsobilých výdajů (s výjimkou regionu Jihozápad, kde je intenzita podpory omezena 30 %).

 

 

Režim podpory

 

Vhodnost programu pro danou oblast aktivit

 

Charakteristika programu

Aktuální stav

Zpracovatelský průmysl

Výzkum a vývoj

Strategické služby

Inovace – inovační projekt – peněžní dotace na pořízení dlouhodobého majetku

Podpora pořízení dlouhodobého majetku za účelem zavedení výroby inovovaného produktu či zavedení inovovaného výrobního procesu, kde je prokazatelná vazba na předchozí ukončený výzkum a vývoj

 

Program otevřen pro příjem Registračních žádostí od 3. 11. 2011

ano

n/a 

n/a 

Rozvoj

Podpora pořízení nové technologie s vyššími technickými a užitnými parametry a projektů zvyšujících efektivnost výrobních procesů - program je určen výhradně malým a středním podnikům v regionech se soustředěnou podporou státu

 

Program by měl být otevřen pro příjem Registračních žádostí v roce 2011 - vyhlášení výzvy se předpokládá v listopadu 2011

ano

 n/a

n/a 

Nemovitosti

Podpora projektů rekonstrukce nevyužívaných nemovitostí na podnikatelský objekt, podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace, podpora stavby nového objektu určeného k pronájmu atp.

 

Program je aktuálně uzavřen, očekává se vyhlášení výzvy v roce 2012

ano

 n/a

n/a 

Program EKO-ENERGIE

Podporovanými aktivitami jsou aktivity za účelem zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)

Program by měl být otevřen pro příjem Registračních žádostí v roce 2011 - vyhlášení výzvy se předpokládá na podzim 2011

 

ano

ano

ano

Potenciál - peněžní dotace na pořízení dlouhodobého majetku

Podpora vybudování či rozšíření kapacit potřebných pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě

Program je aktuálně uzavřen, příjem Registračních žádostí skončil 30. 9. 2011

 ano – výzkum a vývoj pro podnikatelské subjekty ve zpracovatelském průmyslu

ano

n/a 

ICT a Strategické služby

Podpora vybudování či rozšíření center sdílených služeb a datových center s výrazným mezinárodním zaměřením (nově) a podpora zakládání a rozvoje center oprav high-tech výrobků a technologií, podpora vývoje software

 

Program je otevřen pro příjem Registračních žádostí od 1. 10. 2011

 ano

ano

ano

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Daňové zvýhodnění nákladů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje

Lze uplatnit v rámci přiznání k dani z příjmů

ano – výzkum a  vývoj realizovaný podnikatelskými subjekty ve zpracovatelském průmyslu

ano

Ano

Investiční pobídky – formou slevy na dani z příjmů, dotace na vytvoření pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců, převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu

Podpora na vybudování nebo rozšíření výrobní kapacity ve zpracovatelském průmyslu, minimální výše investice činí 50, 60 nebo 100 mil. Kč dle regionu  (vyloučeno je stavebnictví, obchod a ostatní služby, zemědělství apod.)

Lze žádat kdykoliv na základě zákona

 

ano

n/a

n/a

 

Zdroj: KPMG Česká republika

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?