Hlavní navigace

EY Barometr investiční důvěry: Polovina respondentů neočekává hospodářskou krizi

7. 11. 2019

Sdílet

 Autor: pixabay.com
Globální nejistota vytváří pro fúze a akvizice nové příležitosti. V nadcházejících dvanácti měsících plánuje akvizici více než polovina oslovených společností. Hlavním motorem fúzí a akvizic je zájem o nové technologie a talenty.

Ani stávající nejistá geopolitická situace neodrazuje šéfy velkých společností od další restrukturalizace podnikového portfolia. Podle nejnovějšího Barometru investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer), který pravidelně dvakrát ročně provádí EY, akvizici v nadcházejících dvanácti měsících plánuje 52 % oslovených firem.

 

Hlavním motorem akviziční aktivity je snaha získat nejmodernější technologie a nové talenty. 66 % respondentů hodlá do nákupu technologií, především technologických řešení zajišťujících nadstandardní růst, investovat minimálně čtvrtinu z celkového ročního objemu investičního kapitálu. Jen menší část přitom půjde cestou interního výzkumu a vývoje, nadpoloviční většina (56 %) plánuje technologie získat akvizicí, založením společného podniku nebo prostřednictvím externích venture fondů. Dalším velkým problémem je nedostatek kvalifikované pracovní síly: s potížemi při jejím získávání se potýká 61 % účastníků průzkumu. V některých zemích je toto procento ještě větší: například ve Velké Británii je to 66 %, v

Německu dokonce 72 %.

 

„Pokud jde o nové technologie, letité dilema, jestli je lepší si je koupit, nebo vyvíjet interně, se momentálně kloní k první alternativě,“ říká Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY. „Dalším faktorem, který výrazně limituje růst podniků, je nedostatek talentů. Proto jsou dnes fúze a akvizice stále více o tom, jak získat schopné a kvalifikované lidi, kteří podniku umožní další rozvoj.“

 

„Díky mimořádnému tempu technologického vývoje a souvisejícím disruptivním trendům napříč sektory tak vidíme značné ovlivňování transakčního trhu vlivy, které donedávna stály mimo něj – zaostávajícím tempem změny vzdělávacího procesu, měnícím se charakterem a budoucností práce, koncentrací výzkumu a vývoje v několika špičkových centrech a souvisejícím trendem otevřené vědy a otevřených dat, které naopak napájejí start-upovou komunitu,“ dodává Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

 

Hospodářská krize se neočekává

 

Oslovení ředitelé si nemyslí, že by v krátkodobém či střednědobém výhledu hrozila recese: nadpoloviční většina dotázaných (54 %) v průzkumu uvedla, že hospodářskou krizi neočekávají. Účastníci průzkumu prakticky ze všech významných ekonomik světa vidí ekonomické vyhlídky pozitivně – až na dvě výjimky: příchod krize očekává 80 % německých a 62 % britských respondentů. Nicméně ekonomická data tomu nenasvědčují, transakční trh byl v roce 2019 v obou těchto zemích aktivní.

 

Největšími optimisty jsou manažeři ve Spojených státech, kde s příchodem větší ekonomické krize nepočítá 78 % účastníků průzkumu.

 

Podniky po celém světě se úspěšně vyrovnávají s obchodními problémy i novými celními bariérami, které obvykle důvěru v ekonomiku výrazně podkopávají. Bezmála dvě třetiny dotázaných společností (64 %) se aktivně snaží zmírnit negativní dopady těchto problémů, například restrukturalizací dodavatelského řetězce nebo přesunem svých výrobních závodů. 22 % posuzuje možnosti, jak reagovat na rychle se měnící situaci.

 

„Z hlediska hodnoty globálních transakcí se zdá, že letošní rok

bude patřit mezi top 5 v historii. Pokud bude 4Q 2019 dostatečně silný, můžeme se dostat dokonce mezi top 3. Zdá se tedy, že očekávání jsou pevně ukotvena v realitě a čeká nás pokračování silné M&A aktivity,” říká Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti EY.

 

Nejatraktivnější investiční destinace: USA + GB


Podle nejnovějšího Barometru investiční důvěry jsou nejatraktivnějším cílem pro fúze a akvizice Spojené státy. Na pomyslném druhém místě je Velká Británie, jejíž atraktivitu nijak nepoškodila ani přetrvávající nejistota ohledně jejího odchodu z Evropské unie. Následuje Německo na třetím a Čína a Kanada na čtvrtém, resp. pátém místě.

„Obchodní problémy, s nimiž se už nějaký čas potýká řada významných ekonomik světa, nejsou pro zájemce o fúze a akvizice dostatečným důvodem, aby své plány odložili,“ říká Petr Kováč a dodává: „Dokud bude nutnost transformovat převažovat nad obavami z nejistoty, budou mít fúze a akvizice zelenou. Nákupy a prodeje firem jsou standardním instrumentem manažerského rozhodování. Vedení společností se s ním naučilo pracovat v celosvětovém měřítku. Je to totiž efektivní nástroj, který firmám umožňuje restrukturalizovat portfolio společností a urychlit transformaci, kterou generální ředitelé musí udělat.“

soutez_casestudy

 

O GCCB
Barometr investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer) je průzkum společnosti EY, jehož cílem je posoudit důvěru korporací v další ekonomický vývoj a zmapovat trendy a praxi v oblasti řízení kapitálu (na základě rámce EY pro strategické řízení kapitálu). Průzkum mezi vrcholovými manažery velkých společností z celého světa pro EY pravidelně provádí informační agentura Thought Leadership Consulting ze skupiny Euromoney Institutional Investor. Agentura Thought Leadership Consulting oslovila jménem EY v srpnu a září letošního roku přes 2 900 vrcholových manažerů ze 45 zemí. 70% tvořili generální ředitelé, finanční ředitelé nebo jiní členové nejvyššího vedení.

Byl pro vás článek přínosný?