Hlavní navigace

Finanční krize zájem o podnikání neovlivnila

31. 1. 2011

Sdílet

Loni v ČR vzniklo 23 634 nových firem, v 56 % případů se jedná o zcela nový byznys, za posledních pět let počet firem v ČR vzrostl o 25 %.

V roce 2010 v České republice vzniklo celkem 23 634 nových firem, přitom v 56 % případech se jedná o zcela nový byznys. Ke konci loňského roku bylo v ČR registrováno 340 489 kapitálových společností, to je o 6,4 % více než předloni. Nejvíce firem, 43 % z celkového počtu, bylo založeno v Praze. 66 % nově registrovaných společností podniká v oblasti nemovitostí, služeb, obchodu a zpracovatelského průmyslu.

Finanční krize v České republice zájem o podnikání výrazněji neovlivnila. Údaje vyplývají z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury (ČEKIA). 

V loňském roce bylo v České republice zaregistrováno 23 634 nových firem, což je srovnatelný výsledek s rokem 2008 (23 974) a zhruba o 3,4 % více než v roce 2009. Nejvíce nových společností za posledních osm let, kdy ČEKIA tyto statistiky sleduje, vzniklo v roce 2007 (25 030). „Z našich dlouhodobých analýz vyplývá, že ekonomická krize v České republice zájem o podnikání ovlivnila jen minimálně, když počet nově vznikajících firem meziročně vykazoval jen mírné výkyvy,“ komentuje výsledky průzkumu analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová.

 

Počet nově založených firem* v období 2007 až 2010

 

celý 2010

1.pol. 2010

celý 2009

1.pol. 2009

celý 2008

1.pol. 2008

celý 2007

s.r.o.

22 460

12 063

21 756

10 993

22 638

11 920

21 063

a.s.

1 174

581

1 095

520

1 336

766

3 967

celkem

23 634

12 644

22 851

11 513

23 974

12 686

25 030

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

Z detailní analýzy vlastnické struktury nově založených firem vyplývá, že do 56 % společností registrovaných v roce 2010 vložili kapitál noví investoři (fyzické resp. právnické osoby), kteří v minulosti v České republice nepodnikali, zatímco u zhruba 40 % subjektů figuruje vlastník, který již v předchozím období vyvíjel podnikatelské aktivity. „I přes nepříznivé dopady ekonomické krize je zřejmé, že v České republice stále existuje významný prostor pro nové podnikatelské aktivity. Příznivou zprávou je, že se investoři v Česku nebojí podnikat,“ komentuje výsledky analýzy Petra Štěpánová ze společnosti ČEKIA s tím, že nový byznys bude povede k dalšímu růstu tuzemské ekonomiky.

 

Vlastnická struktura firem založených v roce 2010

Vlastnická struktura

Podíl na celku

Počet firem

zcela noví vlastníci

56,40%

13 325

alespoň jeden z vlastníků podnikal v ČR již v minulosti

38,50%

9 103

neurčeno

5,10%

1 206

celkem

100%

23 634

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

Celkový počet kapitálových společností podnikajících v ČR se v období 2009 až 2010 zvýšil o 6,4 % z 320 008 na 340 489. Za posledních pět let počet firem v ČR narostl o čtvrtinu. „Ačkoliv odhadujeme, že zhruba 20 % společností zapsaných v obchodním rejstříku jsou mrtvé schránky, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost, trend narůstajícího počtu společností pro tuzemskou ekonomiku lze hodnotit jako pozitivní,“ doplnila analytička agentury ČEKIA. 

K 31. 12. 2010 ČEKIA ve svých databázích evidovala celkem 340 489 firem, z toho 24 042 (7,1 %) akciových společností a 316 447 (92,9 %) společností s ručením omezeným. „V populaci českých firem dominují společnosti s ručením omezeným, které jsou mezi podnikateli nejoblíbenější právní formou z důvodu jednoduchosti založení, nízké kapitálové náročnosti a ručení,“ říká Petra Štěpánová.

 

Celkový počet firem v ČR v období 2006 až 2010

 

2010

2009

2008

2007

2006

a.s.

24 042

23 221

22 888

21 932

19 636

s.r.o.

316 447

296 787

280 736

261 946

252 407

celkem

340 489

320 008

303 624

283 878

272 043

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

Nejvíce podnikatelských subjektů, 43 % z celkového počtu, bylo vloni založeno v Praze (10 267). Silnou pozici má také Jihomoravský (2 167), Moravskoslezský (1 583) a Středočeský kraj (1 445). Nejméně firem v roce 2010 vzniklo v Libereckém (385), Karlovarském kraji (395) resp. na Vysočině (428). 

Téměř třetina společností založených v roce 2010 podniká v oblasti nemovitostí a různých formách služeb (poradenství, účetnictví, právo apod.), čtvrtina nově registrovaných firem se zaměřuje na obchod a s ním souvisejícím zprostředkováním a 10 % působí v oblasti zpracovatelského průmyslu. V těchto čtyřech sektorech se rozhodlo podnikat přes 66 % firem, které vznikly v loňském roce. „Ve srovnání s předchozími lety je zajímavý pokles zájmu o podnikání ve stavebnictví, zatímco podstatně posílil zpracovatelský průmysl, uzavřela analytička agentury ČEKIA.

soutez_casestudy

 

Zdroj: Česká kapitálová informační agentura

Byl pro vás článek přínosný?