Hlavní navigace

Finanční ředitel nemůže splnit nesplnitelné

30. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Yang MingQi - Fotolia.com
Největší překážka jsou a budou přehnané požadavky na finanční ředitele. Týká se to zejména vytyčování priorit při řešení finančních problémů. CFO vidí tyto požadavky jako klíčové, nicméně jejich vykonávání dlouhodobě a v plné míře jako nereálné.

Společný výzkum Asociace certifikovaných účetních (ACCA) a kanadského Institut of Management Accountants (IMA) potvrdil, že snižování nákladů je pro 50 % finančních ředitelů prvořadým cílem v roce 2013. Spolu se snižováním nákladů budou finanční prognózy druhou a kontrolní procesy třetí nejdůležitější činností finančních ředitelů – pro více než 40 % z nich. Státním regulacím a daňové oblasti přičítá důležitost jen 20% finančních ředitelů. Ve finančních odděleních se tak i v roce 2013 projeví pokračující nejistota v ekonomice.

Průzkumu se zúčastnilo 361 finančních lídrů, včetně finančních ředitelů, finančních viceprezidentů pro finance a finančních manažerů. Čtrnáct procent tázaných jsou z firem s obratem vyšším než 1 miliardu dolarů ročně.

 

Překážky efektivity řízení financí 

Respondenti se rovněž vyjadřovali k hlavním překážkám efektivity v řízení firemních financí. Největší překážka jsou a budou přehnané požadavky na finanční ředitele. Týká se to zejména vytyčování priorit při řešení finančních problémů. Finanční ředitelé vidí tyto požadavky jako klíčové, nicméně jejich vykonávání dlouhodobě a v plné míře jako nereálné.

Příčinu nízké efektivity ve financích firmy dále 40 % finančních ředitelů spojuje s nedostatečnou IT infrastrukturou. Třetí nejvýraznější bariéra v efektivnosti je potřeba plnit rostoucí požadavky po informacích od managementu jak prostřednictvím tradičního analyzování tak i s použitím prediktivní analytiky. Tu považuje za spolurozhodující 35 % finančních ředitelů.

 

Nejdůležitější dovednosti a současné postavení CFO

Finanční plánování a analýza je podle průzkumu ACCA a IMA nejdůležitější dovedností kterou by mněl finanční ředitel splňovat. Plných 55 % finančních ředitelů jí hodnotí jako důležitou. Komunikační dovednosti a schopnost ovlivňovat firmu z hlediska reputace je považována za druhou nejdůležitější dovednost a to pro 53 % finančních manažerů.

V současnosti se mění i role finančního ředitele ve firmě, kde nese větší rozhodovací odpovědnost vzhledem k určování priorit vůči vnějšímu prostředí firmy. S tím souvisí i celková znalost obchodní činnosti dané firmy spojená s obchodními riziky, kterou si finanční ředitelé uvědomují a považují ji za svou třetí nejdůležitější dovednost z téměř 40 %.

 

Čím finanční manažeři tráví čas? 

Průzkum ACCA a IMA jednoznačně ukazuje, že nejen vztahy s auditory a bankéři, ale i se zákazníky a dodavateli hrají významnou roli pro efektivní plnění finančních cílů. Vzájemné propojení s výše zmíněnými, ale i s investory, daňovými orgány, regulátory, státem, analytiky, s medií a dalšími, zůstává i nadále významné. To potvrzuje rostoucí zájem firem efektivně se podílet na celém dodavatelském řetězci, který zahrnuje všechny tyto partnery. Média a společenská odpovědnost firem ukončují seznam nejdůležitějších partnerů firem podle finančních ředitelů.  

Mezi klíčovými aktivitami finančních ředitelů hrají prim obchodní analýzy a finanční plánování. Ty jsou směrodatné pro jejich každodenní práci a rozhodování. Na jejich celkovém pracovním čase se podílí 30 procenty. Samotné finanční operace jsou druhou klíčovou oblastí, které finanční ředitelé věnují celých 22 % svého času. S nimi slaďuje i kontrolu nákladů, odhaduje další vývoj a řídí tok pracovního kapitálu. Zbylý čas finanční ředitelé využívají téměř vyrovnaně pro oblasti řízení rizik, formální výkazy, vývojové strategii a nejméně svého času (10 %) stráví obchodním financováním.

 

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?