Hlavní navigace

IBM Planning Analytics: Plánování bez tabulek

15. 9. 2016

Sdílet

 Autor: Fotolia - rawpixel.com
Současným potřebám strategického plánování, s využitím dat z nových zdrojů, přestávají vyhovovat tradiční nástroje.

Odhalte možnosti pokročilého plánování se zkušební verzí nástroje IBM Planning Analytics.

 

http://ibm.co/planningtrial

 

Základním nástrojem sledování a plánování finančních i dalších ukazatelů výkonnosti podniku je v současné době Excel či jiný tabulkový kalkulátor, do kterého jsou ručně nebo částečně automatizovaně přenášena příslušná data. S nástupem analýzy velkých dat se ovšem tento oblíbený nástroj dostává na hranice svých možností. S rostoucím objemem manuálně zpracovávaných dat se zvyšuje chybovost a klesá efektivita času, vynaloženého na plánování, rozpočtování a prognózování aktivit podniku.

 

Data jako podklad pro rozhodování

Analytici Aberdeen Group oslovili 167 firem a zjistili, že mezi hlavní problémy při práci s tabulkami patří správa různých verzí komplikovaných tabulek a potíže spojené s ručním vkládáním dat do programů jako Excel, které nejsou pro tento účel příliš vhodné. Aberdeen Group proto firmám doporučuje inovovat jejich procesy a nasadit pokročilejší nástroje, než jsou běžné tabulkové kalkulátory.

Tento přístup zahrnuje pokročilé analytické nástroje pro strategické plánování, se kterými se lze vyhnout výše uvedeným problémům, ale zároveň využít letité návyky z práce s Excelem a podobnými programy. Moderní analytické nástroje proto nabízejí uživatelské prostředí podobné klasickým tabulkovým kalkulátorům a také se podobným způsobem ovládají.

 

 

Průzkum Aberdeen Group také ukázal, že organizace využívající moderní technologie a nové nástroje na analýzu dat, mají zpravidla včas k dispozici informace o nejnovějších finančních ukazatelích a provozních parametrech, což jim umožňuje rychle se rozhodovat a aktualizovat plány.

Organizace využívající pokročilé analytické nástroje také vykazují zlepšení klíčových ukazatelů své výkonnosti. Jejich obrat vzrostl o 12 % (ve srovnání s 9% růstem všech ostatních), produktivita se zvýšila o 6 % (u ostatních firem jen o 2 %) a provozní marže vzrostla o 6 % (ostatní firmy dosáhly 5% zvýšení).

 

Důkladné vytěžení dat

Chcete-li zavést opravdu efektivní strategické plánování, je třeba přejít od tabulek v Excelu k pokročilé analýze dat. Jedině tak získají vaši klíčoví manažeři lepší přehled nejen o samotném podnikání firmy, ale také o tržních trendech a různých dalších faktorech, ovlivňujících vaše podnikatelské prostředí.

K tomuto účelu slouží specializované softwarové nástroje s přímým vlivem na obrat a ziskovost firmy, které nabízí například hodnocení rizikovosti zákazníků na základě statistického modelování a analýzy historických dat o platební morálce a obchodních sporech nebo vyhodnocení dopadu externích vlivů (sezónnost, ekonomická situace atd.) na prodeje produktů a služeb. Automatizovaná analýza finančních a provozních ukazatelů pak odhalí i případný nesoulad mezi plány a cíli různých oddělení a navrhne způsob řešení těchto konfliktů s ohledem na obchodní plán firmy.

 

Výkon dodá cloud

Nasazení pokročilého řešení datové analytiky klade velmi vysoké nároky na firemní infrastrukturu IT. Potřebný výkon a úložnou kapacitu lze ovšem získat využitím komerčně dostupných cloudových služeb. Jednou z nich je i IBM Planning Analytics, cloudová služba poskytující pokročilé, ovšem snadno ovladatelné, nástroje na finanční plánování, rozpočtování a prognózy.

Další dostupnou technologií je IBM Cognos TM1, softwarová platforma, která řeší kompletní cyklus podnikového plánování od stanovení obchodních cílů a příslušných rozpočtů až po tvorbu konkrétních sestav, vyhodnocení, analýz a prognóz. Řešení IBM Cognos TM1 lze provozovat na vlastním hardwaru, zároveň je ovšem k dispozici i ve formě cloudové služby.

Důležité je, že technologie IBM splňují současné požadavky na dostupnost a mobilitu, když umožňují plánování, řízení rozpočtů a vytváření prognóz s použitím mobilních zařízení a podporují spolupráci uživatelů nad společnými daty.

 

 

Vyzkoušejte si budoucnost plánování

Inovativní technologie IBM představují budoucnost výkonnostního managementu a zvyšují agilitu firem. IBM Planning Analytics poskytuje přehled klíčových parametrů, založený na nejnovějších i historických datech, a podporuje plánování i následnou realizaci obchodní strategie.

 

Byl pro vás článek přínosný?