Hlavní navigace

Internet věcí vytvoří nová pracovní místa a zvýší zisk firem o miliardy

9. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Internet věcí představuje síť, v níž jsou navzájem propojeni nejen lidé a počítače, ale i procesy, data a věci kolem nás, jako jsou stroje nebo auta a další objekty. Pokud si firmy uvědomí tento trend a přijmou ho za vlastní, mohou jeho prostřednictvím zvyšovat svou efektivitu, zlepšovat péči o zákazníky nebo lépe spolupracovat mezi sebou.

Třetina z dotázaných manažerů a IT specialistů očekává pozitivní dopad internetu věcí na vytváření nových pracovních míst a 47 % dotázaných také věří v jeho pozitivní dopad na výši mezd. Vyplývá to ze studie společnosti Cisco, jež byla provedena mezi 7 500 manažery a IT specialisty z dvanácti zemí celého světa a ukazuje, že firmy, které dokážou využít propojení věcí, dat, procesů a lidí k tomu, aby zefektivňovaly své fungování a přinášely zákazníkům lepší služby, dosáhnou na zvýšení svých zisků. Ty mohou jen v roce 2013 tvořit až 613 miliard USD.

 

Čím rychleji se rozrůstá, tím je hodnotnější  

„Výzkum nám ukazuje, že vstupujeme do další fáze vývoje internetu. V průběhu další dekády bude konkurenceschopnost záviset na tom, jak dobře společnosti rozumí internetu věcí a jak kvalitně ho budou schopny využít. Nejde pouze o technologie a postupy, ale zejména o to, jak se společnosti propojí se svými zákazníky a partnery,“ řekl Michael Ganser, senior vice prezident společnosti Cisco pro střední Evropu.

Internet věcí znamená propojení všeho na celém světě – od objektů, dat, procesů až po lidi – a jeho hodnota roste s tím, jak se neustále a rychle rozrůstá. Ze studie vyplývá, že největší hnací silou generující přínos internetu věcí je oblast dodavatelského řetězce (158,8 mld. USD) a vztahů se zákazníky (145,3 mld. USD). Dotázaní manažeři dále odpověděli, že zrychlující se inovace, stále vyšší poptávka zákazníků po nových možnostech interakce a po automatizaci obchodních procesů budou nadále motorem podněcujícím širší přijetí konceptu internetu věcí. Díky principům založeným na internetu věcí mohou světové společnosti během následující dekády zvýšit zisk celkem až o 14,4 bilionů USD. Studie proběhla mezi 7 500 předními manažery z dvanácti zemí světa, které představují téměř 70 % světového HDP a zpracovalo ji Cisco Consulting Services Research & Economics Practice ve spolupráci s Centrem pro digitální podnikání při MIT.

 

Další klíčová zjištění studie

* Největší přínos internetu věcí očekávají v roce 2013 firmy ve Spojených státech, Číně a Německu. I přes to ale bude mít výrazný pozitivní dopad na firmy z celého světa.

Země

Miliardy USD

(očekávaný zisk)

Spojené státy americké

253,0

Čína

76,9

Německo

54,4

Japonsko

41,0

Austrálie

35,6

Francie

32,2

Kanada

30,2

Velká Británie

Indie

Brazílie

Rusko

Mexiko

28,4

18,2

17,3

17,0

9,2

 * Pro získání ekonomického přínosu z internetu věcí by měly společnosti investovat do vysoce kvalitní technologické infrastruktury a nástrojů, být schopné integrovat nové technologie s těmi původními, které již používají a vyvinout efektivní postupy pro nakládání s informacemi.

 

* Pro maximalizaci zisků z internetu věcí by se firmy měly zaměřit na ty součásti, které jsou v jejich odvětví nejlépe využitelné:

a) výrobní závody: analýza dat v reálném čase, integrovaná řešení pro videokomunikaci a spolupráci, vzdálené sledování fyzického majetku,

b) energetické společnosti: integrace dat ze senzorů, možnost kdykoliv nalézt a využít konkrétního odborníka, prediktivní analýza,

c) prodej: vizualizace dat, prediktivní analýza, BYOD, mobilní platby, vzdálený monitoring zákazníků, jejich preferencí a chování.

 

Úspěch je závislý spíše na strategii...

Průmysl, služby a výroba mají nejvyšší potenciál dosáhnout možných zisků z internetu věcí v roce 2013. Nicméně technologické společnosti a firmy zabývající se telekomunikacemi a finančními službami dosáhnou v roce 2013 na vyšší procentuální nárůst zisků než ty společnosti, kde hraje IT menší roli. Analýza zisků vycházejících z internetu věcí ukazuje, že velikost společnosti není nezbytně indikátor schopnosti využít těchto příležitostí. Úspěch je zde závislý spíše na strategii, kterou společnost zvolila než na její velikosti nebo finanční síle.

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?