Hlavní navigace

Kdo si do penze nenaspoří, bude třít bídu s nouzí

30. 9. 2010

Sdílet

Každý obyvatel ČR, který odejde do důchodu v letech 2011 až 2051, by si měl v průměru ušetřit částku 114 310 korun ročně, aby se pak nemusel smířit s výrazně nižší životní úrovní, a to i za předpokladu, že stát provede penzijní reformu a zajistí tak prostředky na výplatu penzí.

Výše uvedené vyplývá ze studie přední evropské pojišťovací skupiny Aviva, která vyčíslila schodek v úsporách na penze v Evropě na 1,9 bilionů eur (47,21 bilionů korun) ročně. V České republice tento roční schodek činí 628,7 miliard korun.

Zveřejněním výsledků komplexní studie zpracované poradenskou společností Deloitte upozorňuje Aviva na výrazné schodky v úsporách na penze v jednotlivých státech EU. Analýza ukazuje existenci rozdílu, tzv. schodku, mezi důchodovým zabezpečením, které budou lidé odcházející do důchodu mezi roky 2011 až 2051 potřebovat k zajištění přiměřené životní úrovně (tzn. 70 % příjmů před odchodem do penze) a výší penze, kterou mohou momentálně očekávat.

 

Důchodce, kam se podíváš 

Celkový schodek za evropskou sedmadvacítku, 1,9 bilionů eur, představuje 19 % HDP EU za rok 2010. Největší rozdíly z pohledu jednotlivých zemí jsou ve Velké Británii, Francii, Německu a Španělsku. Země bývalého východního bloku jsou na tom opticky lépe, např. Česká republika zaujímá čtvrté místo za Litvou, Maďarskem a Irskem. Je to způsobeno zejména menším počtem obyvatel a celkově nižšími příjmy v produktivním věku ve srovnání se západoevropskými zeměmi, ale také již provedenými reformami důchodových systémů v některých státech během posledních dvaceti let.

Důležitým faktorem je dále mnohem rychlejší stárnutí evropské populace. Podle odhadů se poměr důchodců k aktivním pracujícím změní z 1:4 v roce 2010 na 1:2 v roce 2060. Pro generaci dnešních třicátníků a čtyřicátníků to znamená, že budou muset přijmout značnou část vlastní zodpovědnosti za to, jaká životní úroveň je čeká v důchodovém období. Mají příležitost připravit se na penzijní léta vlastními silami, avšak za cenu menšího utrácení v produktivním věku.

 

Kuraši znamená japonsky smrt z přepravování 

„Kvůli demografickým změnám, jimiž prochází nejen Česká republika, je situace ve financování důchodů dlouhodobě neudržitelná. Lidé, kteří budou odcházet do důchodu v příštích deseti letech, si budou muset na penzi naspořit výrazně větší množství finančních prostředků než mladší ročníky,“ varuje Jiří Schneller, generální ředitel společnosti Aviva životní pojišťovna. „Například současní čtyřicátníci si musí připravit více než 52 tisíc korun ročně. Pokud se jim to nepodaří, budou muset pracovat výrazně déle, nebo se v důchodu smířit s podstatně nižší životní úrovní,“ doplňuje Schneller. 

Studie dále poukazuje i na dílčí možnosti, nikoli však dostatečné, jak schodek v úsporách na penzi v hodnotě 1,9 bilionu eur eliminovat:

  • * Zajištění klidného stáří s pomocí nepenzijních aktiv: Nepenzijní aktiva (například hmotný majetek, nebo vlastnictví nemovitostí) jimiž občané EU disponují, mohou pokrýt pouze 20 % schodku úspor na penzi.
  • * Pozdější odchod do důchodu: Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu v jednotlivých zemích o 10 let by znamenalo snížení schodku úspor na penzi z 1,9 bilionů eur na 841 miliard eur.
  • * Výrazné snížení životní úrovně: Pokud by důchodci vystačili s pouhými 50 % svého původního příjmu, schodek v úsporách na penzi by činil 669 miliard eur.

 

Zdroj: Deloitte

Byl pro vás článek přínosný?