Hlavní navigace

Klára Gajdušková, ČS: CSR je návratná investice, i když třeba ne finanční

15. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © XtravaganT - Fotolia.com
„Německý a rakouský model CSR je více postaven na charitě a filantropii, a tady má jedinečné zkušenosti naše matka – Erste Group. Sama je z 25 procent vlastněna nadací, což je poměrně unikátní model,“ říká Klára Gajdušková, ředitelka komunikace České spořitelny a předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

Společenská odpovědnost korporací je známa pod zkratkou CSR. Jak se na ni z vaší zkušenosti dívají finanční ředitelé? 

Osvícení finanční ředitelé v zodpovědných firmách CSR vnímají jako investici správným směrem. Firmy však k CSR přistupují velmi rozdílně. Některé z nich CSR chápou jen jako prodlouženou větev PR. To je však omyl. CSR musí být integrální součástí fungování firmy. V ideálním případě by CSR mělo být přímo propojeno s businessem dané firmy. Jen v takovém případě se firma chová odpovědně ke vztahu ke společnosti – dělá dobré věci – a zároveň má také dobré finanční výsledky.

Na tomto principu mimochodem vznikly v zemích Rakouska-Uherska skoro před 200 lety spořitelny. V dobách, kdy banky byly výsadou bohatých, movití lidé najednou začali zakládat spořitelny a půjčovat chudším nebo ukládat jejich peníze s malým úrokem. Co spořitelna vydělala, vesměs vracela na rozvoj města. Město prosperovalo, lidem se dařilo lépe, chudých ubývalo, a nakonec z toho měli prospěch všichni.

 

Klára GajduškováNěkterým vše může připadat jako nadbytečné utrácení peněz, nemyslíte? 

Je pravda, že dobře postavit strategické CSR je běh na dlouhou trať. Rozhodně chvíli trvá, než jsou vidět výsledky. Já osobně jsem však plně přesvědčena, že bez projektů, které se věnují rozvoji společnosti, v níž firma podniká, se dnes žádná velká korporace neobejde. A pokud jsou to projekty dlouhodobé a přistupuje-li se k nim strategicky, jde o dobrou investici peněz i úsilí.

 

Korporátní filantropii děláte řadu let. Mění se za tu dobu přístup finančních oddělení k ní? 

Ano, filantropie je podstatnou součástí našeho CSR, filantropické aktivity koordinujeme především prostřednictvím naší Nadace České spořitelny. Členem dozorčí rady Nadace je již řadu let i šéf našeho kontrolingu. Jeho přístup se nemění – samozřejmě se zajímá o finanční řízení Nadace, stejně tak má ale přehled o jednotlivých projektech Nadace, sleduje, komu jsme pomohli a jaký to mělo konkrétně přínos.

 

Jsou podle vás výdaje na CSR klasické investice? Měly by se posuzovat podle návratnosti? 

Výdaje na CSR jsou investicí do rozvoje společnosti, část z nich však rozhodně může být návratná, propojíte-li CSR s vlastním businessem. My jsme nedávno odstartovali projekt Financování sociálních podniků, jehož cílem je poskytovat zvýhodněné úvěry sociálním podnikatelům a podnikům. Nabízíme tak zvýhodněné půjčky na realizaci projektů, které naplňují nějaký veřejně prospěšný cíl.

 

Pokud ne, jsou to spíše náklady? Jak se na to díváte? 

Čisté investice do filantropie asi lze řadit mezi náklady. Podle mě je ale i tady návratnost, i když třeba ne finanční.

 

Česká spořitelna má v CSR historii již z doby, kdy se tato zkratka ještě vůbec neužívala. Cítíte nějaký náskok v dané oblasti? 

Myslím, že za ty roky jsme pochopili, jak důležité je mít jasný cíl a vědět, čeho chceme v CSR dosáhnout. Pokud chceme CSR dělat dobře, musíme pro tuto oblast mít strategický plán stejně jako pro cokoli jiného. A také je nezbytné, aby CSR bylo přímo navázané na strategický plán celé banky.

 

Konkurují si vůbec firmy v oblasti společenské odpovědnosti, nebo CSR mezi sebou berete spíš jako nesoutěžní disciplínu? 

CSR v České republice je zatím ve fázi, kdy jsou firmy napříč segmenty ještě ochotny sdílet své know-how a zkušenosti. Zároveň se však mezi sebou pochopitelně poměřujeme, všichni chceme být nejlepší.

 

Zpět k financím – v době ekonomického poklesu se firmám hledají zdroje daleko hůř. Cítí to nějak i příjemci této pomoci? 

Tohle jsme podchytili hned v roce 2008. Podívali jsme se na portfolio našich projektů a vyhodnotili jsme, které přežijí i bez nás a které jsou na nás přímo závislé. U první kategorie jsme snížili objem prostředků, a v jednom případě jsme dokonce projekt úplně přestali financovat. U druhé skupiny jsme se rozhodli projekty podporovat nadále ve stejném objemu. Od roku 2008 našim partnerům každoročně v lednu říkáme, zda s námi mohu počítat dál pro další kalendářní rok. Víme, že je to pro ně důležité.

 

soutez_casestudy

Nakonec jedna trochu záludná otázka… Je někdo na mezinárodním poli, koho berete v CSR jako průkopníka nebo vzor?

Firemní CSR je jinak postaveno v anglosaském světě a jinak v samotné Evropě (hlavně v Rakousku a Německu). Anglosaský model se více snaží propojit CSR s businessem. V této oblasti tak dělají skvělou práci například farmaceutické firmy. Německý a rakouský model je více postaven na charitě a filantropii, a tady má jedinečné zkušenosti naše matka – Erste Group. Sama je z 25 % vlastněna nadací, což je poměrně unikátní model. Nadace Erste financuje projekty na rozvoj společnosti ve střední východní Evropě, tedy tam, kde Erste působí.

Byl pro vás článek přínosný?