Hlavní navigace

Krize dopadá na každou firmu jiným způsobem

13. 2. 2023

Sdílet

Krize Autor: Depositphotos
Po covidových letech, kdy se podniky i podnikatelé těšili, že se vše vrátí do normálu a oni budou mít šanci dohnat zisky, přišlo další těžké období. Kvůli současné situaci dochází ke zdražování a na všechny mají dopad především vysoké ceny energií. Velký vliv na strategii a chod společností má také nejistota a nálada ve společnosti. V souvislosti s firmami se navíc hovoří o propouštění zaměstnanců a nejsou vyloučeny ani další kroky a nutné změny.

Podívejme se, jaký má krize dopad na jednotlivé firmy. Ondřej Tyleček, obchodní ředitel kreativní agentury Fairy Tailors, si nedovede představit, na koho v dnešním propojeném světě by krize nedopadla. Registruje jak vyšší náklady na provoz jejich agentury, tak celospolečenskou nejistotu a obavy, které se propisují do strategií, jež připravují pro své klienty. „Každá značka dnes musí počítat s tím, že svou reklamní kampaní oslovuje zákazníky v postcovidovém světě, v němž se nedaleko od nás válčí a inflace dosahuje dvouciferných hodnot,“ doplňuje. Také Jan Bindr, majitel digitální agentury Optimio, uvádí, že na jejich obor současná ekonomická krize dopadá, a cítí, že zákazníci šetří prostředky a první z věcí, které omezují, bývají marketingové rozpočty. Také pociťují meziroční nárůst fluktuace klientů.

Naopak na reklamní agenturu Contexto dopadá krize zatím pozitivně. Jsou totiž marketingovou organizací, která dlouhodobě akcentuje efektivitu vynaložených zdrojů a strategicky systémový přístup postavený na obchodních číslech a výsledcích. Díky současné situaci si klienti ještě více uvědomují, že právě takový přístup pro svůj marketing potřebují a zdaleka ne každá agentura jim jej umí poskytnout. „I proto se na nás obrací čím dál tím více klientů, kteří potřebují pomoci se správou definic KPI’s narovnat měření definováním strategie a následnou realizací aktiva, tak aby byly přímo navázány na obchodní výsledky,“ vysvětluje Tomáš Vacek, partner v Contextu. Podobně se krize nedotýká ani společnosti BCV solutions, jež má dostatek objednávek a další přicházejí. „Pracujeme v oboru IT bezpečnosti, která je pro firmy stále důležitější,“ upřesňuje Lukáš Cirkva, partner a CEO. Také Jana Večerková, ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha, potvrdila, že se současná ekonomická krize v jejich odvětví zatím neprojevuje, a to s výjimkou zhoršeného přístupu k úvěrům.

Hrozí masivní propouštění?

Výroba

Hospodářská komora uskutečnila v srpnu šetření mezi zaměstnavateli, ze kterého vyplynulo, že do konce roku téměř pětina firem sníží stavy svých zaměstnanců. K propouštění podle šetření mělo přistoupit až 27 % velkých organizací nad 500 zaměstnanců, a to zejména podniky působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Důvodem je, že vysoké ceny energií doléhají hlavně na energeticky náročné obory, jako jsou například pekárny, sklárny nebo hutě.

Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý podotýká, že dosud zaměstnavatelé opakovaně plánovali nabírat pracovníky ve větším měřítku, než je propouštět, a teď je tomu naopak. Budoucí vývoj svého podnikání navíc vidí pesimisticky dvakrát více podniků než letos v únoru. „Přibývá firem, na které fatálně dopadá situace s rostoucími cenami a zejména drahými energiemi. Nově uzavírané smlouvy s dodavateli energií jsou někde nad finančními možnostmi firem. V dalších případech energie ani nebudou mít zajištěné, protože dodavatelé energií přestali nové zákazníky přijímat,“ dodal Dlouhý.

Průzkum uskutečnil také Svaz průmyslu a dopravy, a to v listopadu mezi téměř 130 průmyslovými firmami. Na otázky odpovídalo 18 procent malých firem (do 50 zaměstnanců), 40 procent středně velkých organizací (51 až 250 zaměstnanců) a 42 procent velkých podniků (250 až 500 zaměstnanců). Výsledky tohoto šetření hovoří optimističtěji, protože většina oslovených společností neplánuje změny v počtu pracovníků a propouštění chystá pouze šest procent. Mezi nejčastější důvody propouštění patří zvýšení efektivity a úspor a kombinace více faktorů, jako je například zvýšení cen energie a ztráta zakázek. Jak upřesňuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, na pracovním trhu jsou patrné rozdíly mezi odvětvími a energeticky náročné podniky či firmy v oblasti služeb nebo společnosti přímo napojené na energeticky náročné podniky jsou a budou v tíživější situaci, a právě u nich bude docházet k případnému propouštění. Pokud k tomu přistupují už nyní, jde podle nějnzatím o organizační úsporná opatření a snižují personál v jednotkách pracovníků. „Kvalifikované zaměstnance ve výrobě se snaží držet. Rovněž vidíme situace, kdy velká část firem hledá efektivnější způsoby organizace práce kvůli zvyšujícím se nákladům,“ popisuje.

soutez_casestudy

Co musejí společnosti dělat jinak?

CFOworld 4/2022

Rozhovor vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 4/2022. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Kromě tohoto článku v něm najdete i příspěvky o DMS systémech, věnovali jsme se blíže i správě dokumentů a outsourcingu.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR firmy jsou a budou ve výhledu a plánování velmi opatrné, a to kvůli přetrvávající vysoké nejistotě a ochlazující se ekonomice. Ta se projevuje ve zpomalení zakázek nebo investic. Podle Jana Rafaje situaci ve společnostech může zhoršit nastupující globální recese. Zejména tehdy, pokud povede k významnému ochlazení nových zakázek, jak tomu bylo v letech 2008 až 2010. „K propadu zakázek v tuto chvíli sice již dochází, ale zatím ne skokově. Nynější úroveň produkce rovněž ovlivňuje to, že firmy kvůli logistickým problémům v mnoha případech teprve nyní realizují objednávky z minulého roku. Obecně se však očekává spíše větší ochlazení,“ shrnuje Rafaj.

Lukáš Cirkva prozradil, že mají zpracované krizové scénáře s postupy, jak se chovat v případě poklesu poptávky. „Krizi vnímám jako příležitost, jak získat supertalenty. Plánujeme investice do marketingu a lidí. Rozhlížíme se po zákaznících v zahraničí. Máme dostatek dlouhodobých zakázek, které nám pomohou krizi překonat.“ V agentuře Optimio nyní obchodují aktivněji než v minulosti a rozšiřují obchodní oddělení. Podle Jany Večerkové největší komplikací bude do budoucna řízení jejich cashflow, kdy budou opatrnější, pokud jde o výdaje, a můžou případně být nuceni dělat těžká rozhodnutí ohledně toho, které projekty uskutečnit a které odložit. „Současná situace nás nutí k tomu, abychom se skutečně důsledně zamysleli nad všemi procesy a hledali způsob, jak každou jednotlivou věc dělat co nejlépe a nejefektivněji. Myslím, že z toho nejen my nakonec vyjdeme silnější než dříve,“ uzavírá Ondřej Tyleček.

Byl pro vás článek přínosný?