Hlavní navigace

Mohou finanční ředitelé důvěřovat robotickým programům?

13. 10. 2015

Sdílet

 Autor: (c) vitstudio - Fotolia.com
Robotický software může pro firmy znamenat řadu výhod, musí se ale vhodně použít. Ačkoli může zavedení automatizace ve financích představovat až 50% snížení budoucích nákladů, finanční ředitelé jsou k této otázce spíše skeptičtí.

Podle poslední zprávy ACCA „The robots are coming?“ však budou mnozí z nich v rámci  dalších kroků vedoucích k zefektivňování funkčnosti firem nové technologie využívat a v budoucnu roboty „najímat“. „Robotika je sugestivní, technologicky vyspělá a především symbolizuje to, co mnozí chápou jako další přirozený krok v evoluci obchodních procesů. V průběhu našeho výzkumu se však během rozhovorů s finančními řediteli ukázalo, že jim nejsou příliš jasné výhody automatizace tohoto typu. Mnozí z nich stále nechápou, co to ve skutečnosti pro finance znamená,“ vysvětluje Jamie Lyon, spoluautor zprávy a ředitel korporátního sektoru ACCA.

 

Zastánci robotiky ve financích přicházejí s přesvědčivými čísly k její podpoře. Na předním místě uvádějí zejména snížení budoucích nákladů, a to až o polovinu. Na druhé straně si je třeba uvědomit, že finanční oddělení stále nemají k dispozici dostatek informací o dopadech zavedení robotiky do financí. Údaje, které dokládají ušetřené náklady v důsledku snížení stavu zaměstnanců, jsou sice zajímavé, ale finanční ředitelé musí také vědět, jaké výhody kromě úspory nákladů robotika přinese ve srovnání s výhodami, jež vyplývají ze zaměstnávání lidí.

 

Jak se ve zprávě uvádí, v současnosti relativně slabé zastoupení robotiky ve financích lze vysvětlit přístupem k prodeji této technologie, a to jak ze strany externích prodejců, tak ze strany tvůrců rozpočtů. Dodavatelé robotiky ve financích by proto měli myslet na to, že se nejedná o prodej produktu v běžném smyslu slova, ale že prodávají úplně nový způsob práce a podle toho k tomu také musí přistupovat.

ICTZ24

 

„Nestanovujte cenu softwaru jako nízkonákladovou alternativu k zaměstnancům. Vytvořte cenovou nabídku, která odráží poměr nákladů a výnosů ve vztahu k TCO (celkovým nákladům na vlastnictví). Finanční ředitelé vždy hledají lepší postupy a komplexní řešení. Pokud se má robotika prosadit ve finanční funkci (a mnozí mají za to, že by měla), hodnotová nabídka musí obsahovat i relevantní řešení transformace,“ říká Deborah Kops, výkonná ředitelka Sourcing Change.

Byl pro vás článek přínosný?