Hlavní navigace

Morální hazard v manažerském odměňování

16. 8. 2011

Sdílet

„Morální hazard v manažerském odměňování bývá považován za jeden z hlavních faktorů, které přispěly k finanční a hospodářské krizi v letech 2007 až 2009,“ říká Hana Žůrková, finanční ředitelka společnosti Orgrez. „Proto je správné řízení lidského potenciálu jedním ze zásadních kritérií úspěchu podniku.“

Morální hazard lze podle Jana Urbana z Právnické fakulty UK definovat jako situace, ve kterých má subjekt chráněný před možným rizikem sklon chovat se jinak, než kdyby byl případnému riziku skutečně vystaven. A právě morálním hazardem se zabývá Hana Žůrková; na toto téma bude hovořit během akce nazvané CAFIN Day. „Možnost prevence morálního hazardu na úrovni podniku je přímo úměrná formě a způsobu vedení, nastaveným formám odměňování a především uplatňování osobní odpovědnosti za přijatá rozhodnutí a způsoby chování a to jak na úrovni vrcholového managementu, tak i na úrovni všech klíčových zaměstnanců a zaměstnanců podniku obecně,“ vysvětluje.

 

CAFIN Day už příští týden...

Podle Hany Žůrkové je důležité určit, čeho chce firma dosáhnout, aby porazila konkurenci a generovala zisk – stanovení správných cílů totiž ovlivňuje výkonnost společnosti, manažerů, ale také ostatních spolupracovníků. „Na základě těchto kritérií by si pak každá firma měla vybudovat svůj systém motivačních programů a bonusových schémat, které budou korespondovat se zvoleným systémem měření výkonnosti.“ Stanovení motivačního systému tak, aby byly finanční zájmy manažerů sladěné s dlouhodobými cíli akcionářů či majitelů podniku, je jedním z řešeních vedoucích ke snížení morálního hazardu. „Snižovat morální hazard lze také začleněním prvků osobní zodpovědnosti za důsledky přílišného rizika generujícího krátkodobý profit, omezení mnohdy neadekvátní formy odměňování a navázání odstupného při ukončení smluvního vztahu na důvod ukončení pracovního poměru,“ dodává Hana Žůrková. 

Hanu Žůrkovou můžete slyšet na CAFIN Day, kde bude mít přednášku s názvem Prevence morálního hazardu na úrovni podniku aneb optimalizace nákladů pomocí správně nastavených manažerských bonusových schémat. Kromě ní vystoupí na akci také vedoucí týmu financí společnosti WITTE Nejdek, Vladimír Pašek, který pohovoří o projektovém controllingu v (po)krizovém období, a dále finanční ředitel firmy DEK Jan Bolek nebo finanční ředitel společnosti Berentzen Distillers, Pavel Smolek.

 

CAFIN Day se koná 25. srpna pod záštitou České asociace pro finanční řízení; akce se koná již podruhé a opět se snaží přinést neotřelá témata a netradiční přednášky. CAFIN Day je určen jak pro členy této neziskové organizace, tak také pro zájemce z řad odborné veřejnosti. 

 

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) je nezisková organizace, která vznikla v r. 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky se zájmem o finanční řízení podniků; podporovat výzkum, výuku i vzdělání na tomto poli a aktivně spolupracovat s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty. Více informací naleznete na www.cafin.cz.

 

ICTrocenka

Foto: © olly - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?