Hlavní navigace

Nařízení REACH nesmí podlamovat konkurenceschopnost firem v Evropě

5. 12. 2011

Sdílet

ČR společně se Slovenskem dnes vyzvala Evropskou komisi, aby v rámci plánovaného přezkumu nařízení REACH o chemických látkách v roce 2012 zaměřila svoji pozornost na detailní posouzení naplňování jednoho z hlavních cílů nařízení, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Nařízení platí od roku 2007 a vznikalo tedy v době, kdy byla evropská ekonomika v mnohem příznivější situaci, než je dnes. "Nařízení REACH znamená hlavně pro malé a střední podnikatele neúměrnou administrativní a finanční zátěž. Tak silnou, že řadu z nich přímo existenčně ohrožuje. Proto budeme po Evropské komisi v příštím roce chtít, aby podrobně posoudila přínosy této legislativy a zaměřila se hlavně na její ekonomické dopady na evropské hospodářství," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Podle studie Svazu evropského chemického průmyslu CEFIC poklesl podíl evropského chemického průmyslu na globálních tržbách v tomto odvětví mezi lety 1998 a 2008 z 34 % na 29 %. Zároveň v letech 1999 až 2009 přišlo v chemickém průmyslu v Evropské unii o práci na 275 000 lidí.

 

Buď jedno, nebo druhé...

"Nařízení REACH si klade za cíl zajišťovat vysokou úroveň ochrany zdraví občanů a životního prostředí a současně zvýšení konkurenceschopnosti a podporu inovací. V kombinaci s oslabováním evropského hospodářství se ukazuje, že naplňování druhé priority  je velmi obtížné a že pozice evropského chemického průmyslu oslabuje vůči rozvíjejícím se producentům zejména v Číně, Indii nebo v jižní Americe," dodává ministr Kuba.

Česká republika představila svoji iniciativu k přezkumu nařízení REACH už na ministerské schůzce 14. listopadu 2011 ve Stockholmu. K iniciativě se připojilo také Slovensko, Rumunsko a Velká Británie; ocenil ji také místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. Cílem je upozornit také na další oblasti připravované regulace EU, například v oblasti biocidů, které mohou mít dopad na konkurenceschopnost jak českého, tak evropského průmyslu.

„Chceme, aby si Evropská unie kladla otázku, jestli svými regulativními opatřeními negativně neovlivňuje pozice evropských podniků na globálním trhu,“ uzavírá ministr Kuba. Přezkum nařízení REACH proběhne v příštím roce a Evropská komise přislíbila, že při něm zohlední stanovisko České republiky. Na jeho základě se pak bude jednat o případných úpravách nařízení.

 

Zdroj: MPO

Byl pro vás článek přínosný?