Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v tuzemsku za listopad

5. 12. 2011

Sdílet

 Autor: © Alx - Fotolia.com
Reorganizace jsou stále málo využívaným prostředkem řešení úpadku. Jedná se o způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Celkový počet insolvenčních návrhů u fyzických osob přesáhl již v listopadu úroveň roku 2010 o 50,5 %. V listopadu 2011 bylo podáno celkem 2335 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 574 insolvenčních návrhů podáno na firmy – podnikatele a 1761 návrhů na fyzické osoby – spotřebitele.

Mezi největší společnosti, na které byl v listopadu podán insolvenční návrh, patří společnost AUTO ŠTANGL, TENZO, ČETRANS a MobilKom. U společnosti ČETRANS se jedná již o čtvrtý insolvenční návrh, u firmy TENZO dokonce o pátý insolvenční návrh. Navrhovatelem u společnosti MobilKom je samo vedení společnosti, které z důvodu nedostatku finančních prostředků na úhradu závazků podalo insolvenční návrh spolu se žádostí o povolení reorganizace. 

Ve srovnání s lednem až listopadem 2010 došlo u právnických osob a podnikatelů k nárůstu počtu insolvenčních návrhů o 20 %.

 

Insolvenční návrhy CZ*

 

2008

2009

2010

2011

 Měsíc

celkem

v tom PO

v tom FO

celkem

v tom PO

v tom FO

celkem

v tom PO

v tom FO

celkem

v tom PO

v tom FO

1

273

106

167

441

296

145

819

348

471

 1439

 429

 1010

2

495

205

290

594

368

226

1084

424

660

 1813

 529

 1284

3

487

265

222

678

427

251

1436

523

913

 2169

 615

 1554

4

497

285

212

723

465

258

1291

456

835

 1789

 490

 1299

5

390

261

129

694

402

292

1338

444

894

 2084 

 561 

 1523 

6

409

271

138

891

507

384

1376

471

905

 2146 

 573 

 1573 

7

418

285

133

863

490

373

1257

373

884

 1769 

 496 

 1273 

8

436

328

108

824

426

398

1307

468

839

 2091 

 562 

 1529 

9

471

343

128

883

444

439

1347

432

915

 2114 

 588 

 1526 

10

465

322

143

867

465

402

1490

472

1018

 2085 

 531 

 1554 

11

488

341

147

994

464

530

1669

542

1127

 2335 

 574 

 1761 

12

525

406

119

1040

501

539

1704

606

1098

 

 

 

celkem

5354

3418

1936

9492

5255

4237

16118

5559

10559

21834

5948

15886

Zdroj: Creditreform

 

* insolvenční návrhy podané, může se na daný subjekt opakovat

PO – firmy (obchodní společnosti, podnikatelé-fyz. osoby)

FO - fyzické osoby, spotřebitelé

 

 

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem a nebo reorganizací. 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.  

Konkurzů bylo v listopadu 2011 prohlášeno 157. Z toho bylo 58 konkurzů prohlášených na živnostníky (fyzické osoby nezapsaných a zapsaných v obchodním rejstříku). Jedná se o nejvyšší podíl podnikajících fyzických osob na celkovém počtu konkurzů od začátku letošního roku.

 

 

 

Konkurzy podnikatelů

Měsíc

2009

2010

2011

 

Celkem firem

z toho živnostníci

1

106

133

144

42

2

110

142

140

34

3

140

158

173

36

4

146

137

143

35

5

130

132

171

38

6

114

149

155

39

7

148

121

114

31

8

121

123

123

 38

9

143

121

157

50

10

138

117

130

39

11

129

146

157

 58

12

128

122

 

 

celkem

1553

1601

1607

440

zdroj: Creditreform

 

Největší firmy v konkurzu v listopadu - dle obratu:

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

64259404

TONAMO, a.s.

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy

0

1300000000

25106619

STAVCOMB s.r.o.

Výstavba bytových a nebytových budov

36

247909000

60779624

AUTOKREDIT s.r.o. "v likvidaci"

Výroba a prodej ochranných oděvů

85

92000000

27894606

ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o.

Elektroinstalace

21

87818000

26967359

IZOBAU s.r.o.

Výstavba bytových a nebytových budov

8

80136000

25632086

OKP PRAHA, s.r.o.

Elektroinstalace

6

80000000

26493632

Livingston Electronic Services, s.r.o.

Obchodní činnost s výpočetní technikou

5

50000000

49822845

PROJEKT SERVIS PRAHA s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost

10

40000000

26825252

AWYN CZ s.r.o.

Nespecializovaný velkoobchod

7

39442000

64255905

STAVEBNÍ KERAMIKA MELANGE spol. s r.o.

Velkoobchod se stavebními materiály a sanitárním vybavením

10

37579000

zdroj: Creditreform

 

Reorganizace jsou stále málo využívaným prostředkem řešení úpadku. Jedná se o způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedené podmínky neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. 

V průběhu roku 2011 schválil soud usnesení o povolení reorganizace ve čtrnácti případech. Jednalo se o společnosti ČKD Kutná Hora, BESTSPORT akciová společnost, Metall Holding Lány, KORFIL, FRANZ EDER Tachov, Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, MSV Metal Studénka, PŘEROVSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, Jiří Voldřich, SCB Foundry, MANEX & Co, STROJÍRNY DOSPIVA, FRUTANA a OBDEN.

K přeměně reorganizace v konkurz došlo během letošního roku v pěti případech a to u firem NOVAK, InterLinka, UNIPLET, TOS, a INTERIOR PFD. 

 

U fyzických osob – spotřebitelů bylo v listopadu 2011 podáno 1761 insolvenčních návrhů. Dynamika nárůstu u této skupiny dlužníků se výrazně zvyšuje. Ve srovnání s lednem až listopadem 2010 činí nárůst počtu insolvenčních návrhů  u spotřebitelů za stejné období 2011 téměř 70%. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V listopadu 2011 požádalo o oddlužení celkem 1684 osob, což je nejvíc od začátku letošního roku. Ve srovnání s údaji z ledna až listopadu roku 2010 vzrostl počet žádostí o oddlužení o 78 %.  Oddlužení bylo povoleno v 1080 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo 24 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

Pro další období očekává Creditreform u právnických osob a podnikatelů pozvolný nárůst počtu insolvenčních návrhů i počtu prohlášených konkurzů. 

U spotřebitelů očekáváme výraznější růst insolvenčních návrhů spojených s žádostí o oddlužení. Zadlužení domácností stále roste a ke konci října dosahovalo 1,102 bilionu Kč. Naproti tomu finanční aktiva českých domácností jsou ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy zhruba poloviční, což znamená výrazně vyšší riziko dluhových pastí.

 

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

 

Zdroj: Creditreform

 

soutez_casestudy

Foto: trend © Alx - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?