Hlavní navigace

Nastává čas rozhodnutí o podřízení se novému korporátnímu právu

6. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
V souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí všechny obchodní společnosti bez rozdílu a bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činností se zabývají, splnit některé statutární povinnosti vyplývající z přechodu na nové korporátní právo.

Jde zejména o povinnost podřídit zakladatelské dokumenty a smlouvy s členy statutárních orgánů mandatorním ustanovením ZOK, a to do 30. června 2014.

 

Povinnou revizi uvedených dokumentů je přitom vhodné spojit s rozhodnutím, zda společnost využije zákonné možnosti podřídit své vnitřní poměry novému zákonu jako celku (tzv. generální opt-in). Takový krok přinejmenším posílí právní jistotu společnosti, a to s ohledem na mnohdy konfliktní vztah mezi novou úpravou a úpravou v obchodním zákoníku, která by jinak byla pro vztahy mezi společností a jejími podílníky nadále aplikovatelná. Společnost, která se nové úpravě jako celku podřídí, tak bude mít mimo jiné jistotu, že se na ni již nevztahuje žádné z omezení obsažených v obchodním zákoníku (např. § 196a). Na druhou stranu generální opt-in umožní obchodní společnosti využít kteroukoli z liberalizačních novinek, kterou nové korporátní právo přináší. Jde například o rozpuštění a výplatu rezervního fondu či základního kapitálu (s.r.o.), stanovení různých druhů podílů/akcií, snížení počtu členů představenstva či dozorčí rady, přechod na monistický systém řízení (a.s.), účast právnických osob v orgánech společnosti, rozhodování valné hromady per-rollam atd.

 

Generální opt-in je přitom možné začít realizovat ještě v roce 2013 tak, aby byl účinný již od 1. ledna 2014.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

 

 

podcast

 

 

Byl pro vás článek přínosný?