Hlavní navigace

Změny v oblasti sociálního pojištění zaměstnanců vyslaných do ČR

6. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
V návaznosti na zákonné opatření Senátu bude od roku 2014 pro účely sociálního zabezpečení nově definován pojem „zaměstnání“, což přispěje k dalšímu sjednocování vymezení zaměstnání z pohledu sociálního a zdravotního pojištění.

Tato změna může mít důsledek pro českou společnost, pro niž pracují v režimu mezinárodního pronájmu pracovníci ze zemí EU nebo ze státu, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, kterým nebyla udělena výjimka z účasti v českém pojistném systému (certifikát A1 v případě EU). Doposud za tyto zahraniční pracovníky, kteří měli povinnost platit sociální pojištění v České republice z důvodu výkonu práce pro českou společnost, vybíral a platil toto pojištění zahraniční zaměstnavatel, který měl povinnost registrovat v České republice pro tyto účely sebe i zaměstnance. Od roku 2014 přejde povinnost vybrat a platit sociální pojištění z odměny těchto pracovníků na českou společnost, u které vykonávají práci. Zahraniční zaměstnavatel by měl tyto zaměstnance deregistrovat pro účely sociálního pojištění k 31. prosinci 2013, česká společnost by je naopak měla registrovat k 1. lednu 2014. Uvedený krok přispěje ke sjednocení s přístupem uplatňovaným při výběru daně z příjmů fyzických osob a zdravotního pojištění za tyto pracovníky.

 

Dále se mění povinnosti související se sociálním pojištěním smluvních zaměstnanců, tedy zahraničních zaměstnanců vyslaných pracovat do České republiky v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly ze země mimo EU, s níž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Tito zaměstnanci, pokud byli povinně účastni důchodového pojištění v mateřské zemi, měli povinnost platit sociální pojištění v České republice teprve po uplynutí lhůty 270 dnů. Nově by tento časový test neměl být aplikován a česká společnost tak bude povinna odvádět za tyto zaměstnance sociální pojištění v České republice od prvního dne výkonu jejich práce v České republice. Zaměstnanci, kteří v České republice již pracují, avšak po dobu kratší než 270 dnů, tak budou od ledna 2014 účastni sociálního pojištění v České republice.

 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?