Hlavní navigace

Nejjistější je podnikat ve finančních službách a energetice

1. 11. 2010

Sdílet

Nejrizikovějšími obory pro firmy v Česku jsou naproti tomu zemědělství, zpracovatelský průmysl, obchod a doprava.

Kromě výše (v titulku a perexu) uvedených rizik a jistot se k nejstabilnějšímu podnikání dále řadí školství a zdravotnictví. Analýzu rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých sektorech podnikání v ČR zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA). Výsledky vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících.

 

Chodí pešek okolo...

Detailní analýza tuzemské podnikatelské základny ukázala, že krachem je ohrožena každá třetí firma podnikající v zemědělství a každá čtvrtá firma ze zpracovatelského průmyslu, obchodu nebo dopravy. V těchto oborech činnosti působí největší počet společností s ratingovým stupněm „rizikový“ (CCC, CC, C) resp. „úpadek“ (D). „Ekonomická recese v České republice se nejvýrazněji odrazila na společnostech podnikajících v oborech s přímou závislostí na vývoji ekonomického cyklu,“ komentuje výsledky analýzy ředitelka agentury ČEKIA, Alena Seoud. 

V rámci stavebnictví je 23 % společností hodnoceno některým ze třech ratingových stupňů v  kategorii „vynikající“ (AAA, AA, A) a necelých 16 % některým ze čtyř ratingových stupňů C resp. D („rizikový“ resp. „úpadek“). „Náš ratingový model zcela nepotvrzuje obavy stavařů, kteří očekávají krach až pětiny stavebních firem, nicméně trh dodavatelů těchto služeb se již značně pročistil v uplynulém období.“ dodala Alena Seoud. Přes tyto skutečnosti bude však v následujícím období stavebnictví ovlivněno dalším úbytkem státních zakázek a tlakem na úspory ze strany státu resp. zadavatelů veřejných zakázek.

K nejstabilnějším oborům činnosti v České republice, z pohledu největšího zastoupení firem s ratingovým stupněm „vynikající“ (AAA, AA, A), patří jednoznačně finanční služby, energetika, školství, a zdravotnictví. V energetice a finančních službách, ve srovnání s podnikatelskou základnou jako celkem, navíc podniká jen velmi malý počet subjektů s ratingovým stupněm „rizikový“ (CCC, CC, C) nebo „úpadek“ (D). Vysoký počet společností s ratingem „vynikající“ a nízký počet s ratingem „rizikový“ je známkou, že energetika a peněžnictví jsou nejstabilnější obory podnikání v České republice. „Společnosti podnikající v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví na práh ekonomické krize vstoupily relativně silné a navíc přísně regulované v oblasti rizikových aktiv a pasiv. Energetika naopak těží ze svého silného postavení, které v některých oblastech připomíná oligopol, zatímco zdravotnictví a školství jsou služby, jejichž spotřeba se v jakékoliv době jen s obtížemi omezuje, což přispívá k jejich stabilitě,“ uzavřela ředitelka agentury ČEKIA.

 

Rozložení rizikovosti a stability firem v jednotlivých oborech podnikání 

Obor činnosti

Vynikající

Dobré

Rizikové
a úpadky

Neklasifik.

Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov, chov ryb

14,30%

51,90%

32,60%

1,20%

Těžba nerostných surovin

17,10%

55,00%

21,10%

6,83%

Stavebnictví

22,90%

60,30%

15,80%

6,80%

Zpracovatelský průmysl

21,90%

55,20%

24,50%

1,36%

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

57,20%

37,10%

2,90%

2,80%

Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

12,40%

60,60%

24,50%

2,50%

Pohostinství a ubytování

15,60%

65,00%

18,10%

1,20%

Doprava, skladování, spoje a telekomunikace

11,80%

62,00%

24,80%

1,40%

Peněžnictví a pojišťovnictví

64,90%

26,90%

7,00%

1,20%

Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj

27,80%

51,70%

18,80%

1,80%

Školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 

 

51,80%

34,40%

13,40%

0,40%

Zdroj: ČEKIA

 

Slovní popis a charakteristika ratingové stupnice ČEKIA Stability Rating 

Název skupiny

Ratingové hodnocení

Slovní popis ratingového hodnocení

Slovní popis skupiny

VYNIKAJÍCÍ

AAA

Excelentní

Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.

AA

Vynikající

A

Výborný

DOBRÉ

BBB

Velmi dobrý

Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při plnění závazků z obchodního styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti investic, přijatelné úvěrové riziko, nízké riziko úpadku.

BB

Dobrý

B

Dostatečný

RIZIKOVÉ

CCC

Rizikový

Rizikové společnosti, pravděpodobnost prodlení plateb při plnění závazků z obchodního styku, možnost budoucího zhoršení finanční situace, vyšší úvěrové riziko, společnosti ohrožené úpadkem

CC

Vysoce rizikový

C

Extrémně rizikový

ÚPADKY

D

Úpadek

Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům

 

Zdroj: ČEKIA

 

 

TOP 5 nejstabilnějších společností v jednotlivých sektorech podle metodiky ČEKIA Stability Rating (Poznámka: jen společnosti s tržbami nad 100 mil. Kč)

 

Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov, chov ryb 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

Rybářství Třeboň a.s.

60826851

0,07 %

AA

Zemědělská společnost Komorno, a. s.

25205773

0,08 %

AA

VH AGROPRODUKT,SPOL.S R.O.

49814800

0,08 %

AA

Agropodnik Humburky, a.s.

64259668

0,08 %

AA

ROSTĚNICE,a.s.

63481821

0,08 %

AA

 

Těžba nerostných surovin 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

KAMENOLOMY ČR s.r.o.

49452011

0,04 %

AAA

Sklopísek Střeleč, a. s.

44795688

0,05 %

AAA

AGRO CS a.s.

64829413

0,05 %

AAA

Českomoravský štěrk, a.s.

25502247

0,05 %

AAA

Provodínské písky a. s.

46709053

0,05 %

AAA

 

Stavebnictví 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

ATS-TELCOM PRAHA a.s.

61860409

0,03 %

AAA

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

64610225

0,03 %

AAA

ELMONT GROUP, a.s.

25576119

0,03 %

AAA

KVAZAR akciová společnost

00560383

0,03 %

AAA

INOS Zličín, a.s.

25725459

0,03 %

AAA

 

 

Zpracovatelský průmysl 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

PREměření, a.s.

25677063

0,03 %

AAA

PILANA Metal s.r.o.

25328956

0,03 %

AAA

SE-MI service a. s.

65138601

0,03 %

AAA

DAS Fabrication, s.r.o.

49681532

0,03 %

AAA

LPS Automotive, s.r.o.

25558277

0,03 %

AAA

 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

25656635

0,01 %

AAA

Teplárna České Budějovice, a.s.

60826835

0,01 %

AAA

Pražská energetika, a.s.

60193913

0,01 %

AAA

ČEPS, a.s.

25702556

0,01 %

AAA

ČEZ, a.s.

45274649

0,01 %

AAA

 

Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

Chrysler Czech Republic s.r.o.

27928250

0,02 %

AAA

Trímet Prag s.r.o.

25730355

0,03 %

AAA

Czech Coal a.s.

25764284

0,03 %

AAA

Malec a Vavrik spol. s r.o.

25745000

0,04 %

AAA

MJD Trading s.r.o.

27148289

0,04 %

AAA

 

 

 

Pohostinství a ubytování 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

Anděl Investment Praha s.r.o.

27128881

0,03 %

AAA

Airest Czech Republic a.s.

25058282

0,05 %

AAA

EUREST, spol. s r.o.

00642215

0,05 %

AAA

McDonald`s ČR spol. s r.o.

16191129

0,05 %

AAA

BRNO INN, a.s.

60700238

0,06 %

AAA

 

Doprava, skladování, spoje a telekomunikace 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

PPL CZ s.r.o.

25194798

0,05 %

AAA

Čedok a.s.

60192755

0,05 %

AAA

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

26141647

0,05 %

AAA

METRANS, a.s.

40763811

0,05 %

AAA

EXIM TOURS a.s.

45312974

0,05 %

AAA

 

Peněžnictví a pojišťovnictví 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

AXA investiční společnost a.s.

64579018

0,04 %

AAA

OVB Allfinanz, a.s.

48040410

0,06 %

AAA

Česká pojišťovna a.s.

45272956

0,06 %

AAA

Generali Pojišťovna a.s.

61859869

0,06 %

AAA

Patria Finance, a.s.

60197226

0,06 %

AAA

 

Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj 

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

Ingeteam a.s.

47673141

0,02 %

AAA

PROMOPRO, spol. s r.o.

49685902

0,02 %

AAA

Tieto Czech s.r.o.

64608051

0,02 %

AAA

ELTODO EG, a.s.

45274517

0,03 %

AAA

SAP ČR, spol. s r.o.

49713361

0,03 %

AAA

 

Školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti  

Název společnosti

Pravděpodobnost úpadku

Ratingové hodnocení

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

45790949

0,01 %

AAA

IMUMED s.r.o.

61250538

0,01 %

AAA

HBO Česká republika, spol. s r.o.

61466786

0,01 %

AAA

MEDITERRA s.r.o.

49686356

0,01 %

AAA

TIPGAMES a.s.

26709112

0,01 %

AAA

 

 

 Podklady: Česká kapitálová informační agentura

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?