Hlavní navigace

Novela zákona o živnostenském podnikání č. 169/2012 Sb.

26. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Dne 30. 6. 2012 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, jejímž cílem je snížení administrativní zátěže podnikatelů-fyzických osob, a to hlavně zjednodušením postupů při zahájení i průběhu živnostenského podnikání. Novela reflektuje aktuální poznatky z praxe a má vést ke zkvalitnění právní úpravy a její lepší srozumitelnosti.

Na základě novely zákona o živnostenském podnikání č. 169/2012 Sb. odpadá podnikatelům povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny, i když tato čísla budou nadále přidělována a uváděna v živnostenském rejstříku (pouze jako požadavek Českého statistického úřadu), ale podnikatel musí zajistit pouze to, aby byla provozovna způsobilá pro provozování dané živnosti a aby byla trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem a jménem a příjmením podnikatele a identifikačním číslem podnikající osoby. Další zjednodušení se týká využívání Centrálních registračních míst. Nově mohou osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nejen podávat přihlášku a činit další oznámení, ale i oznamovat změny dokladů či údajů uvedených v přihlášce či oznámení bez toho, aniž by současně museli tyto změny sdělovat živnostenskému úřadu. Podnikateli tak stačí navštívit pouze jeden úřad, čímž se sníží jeho administrativní zátěž. V souvislosti se zrušením povinnosti podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu změny, které jsou uvedeny v jiných registrech, odpadá povinnost hrazení dvou správních poplatků za oznámení jedné a téže věci. Podnikatelé už nebudou mít povinnost oznamovat změny adresy místa podnikání při současné změně bydliště, jedná-li se o totožné adresy. Zůstává však povinnost projevit svou vůli ohledně změny místa podnikání a to tak, že podnikatel požádá živnostenský úřad, aby při změně bydliště bylo automaticky změněno i místo podnikání na stejnou adresu, jako je adresa jeho bydliště. Záleží na podnikateli, zda této možnosti využije nebo ne. Novela přináší i změny týkající se pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele. Cílem je zajištění plynulosti podniku a řádné a včasné doplňování živnostenského rejstříku. Je nově definován okruh osob, které jsou oprávněny k pokračování v živnosti až do skončení dědického řízení. Jsou jimi správce dědictví, dědicové ze zákona a ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, pokud je spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti nebo také insolventní správce.

FIN24

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

Byl pro vás článek přínosný?