Hlavní navigace

Novelizace směrnice EU o úrocích a licenčních poplatcích

20. 12. 2011

Sdílet

V listopadu zveřejnila Evropská komise návrh novelizace směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků placených mezi spojenými společnostmi.

Zásady této směrnice jsou zakotveny v zákoně o daních z příjmů již od roku 2004. V důsledku implementace této směrnice jsou úroky a licenční poplatky hrazené mezi spojenými společnostmi z různých členských států osvobozeny od daně u zdroje. Pod pojem spojené společnosti dnes spadají společnosti ve vztahu „matka-dcera“ nebo „sesterské“ společnosti, jejichž podíl na kapitálu či hlasovacích právech činí alespoň 25 %.

Text předložený Evropskou komisí obsahuje tyto změny:

* Rozšíření směrnice na další typy společností – v podstatě shodně se směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, včetně zahrnutí Evropské společnosti a Evropského družstva.

* Snížení hranice podílu na kapitálu či hlasovacích právech – opět shodně se směrnicí o mateřských a dceřiných společnostech – na 10 %. Rozšíření definice „spojené osoby“ tak, aby zahrnovala i nepřímý podíl na kapitálu či hlasovacích právech.

* Zpřísnění podmínek pro osvobození u zdroje – rozšíření o podmínku stanovující, že úrok či licenční poplatek musí podléhat na straně příjemce zdanění v zemi rezidence.

* Upřesnění, za jakých podmínek může být platba úroku a licenčního poplatku osvobozena u zdroje, pokud jsou tyto vypláceny stálou provozovnou.

Evropská komise navrhuje jako datum transpozice směrnice do lokálního práva členských států 1. leden 2012, přičemž účinnosti by směrnice měla nabýt 1. ledna 2013. Vzhledem k tomu, že se členské státy k návrhu směrnice dosud nevyjádřily a také s ohledem na malý časový prostor nepředpokládáme, že navržené datum bude schváleno.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?