Hlavní navigace

Novelizace zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním; náhrada nemateriální újmy

19. 8. 2011

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Zákonem č. 181/2011 Sb., účinným od 1. 7. 2011, došlo k novelizaci zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Novelizovanou oblastí se stalo adhezní řízení, ve kterém je v rámci trestního řízení rozhodováno o náhradě škody způsobené trestným činem proti poškozenému.

Předchozí právní úprava trestního řízení počítala pouze s nároky na odškodnění majetkové újmy vyjádřitelné v penězích. V případě nároku na nemajetkové odškodnění byl poškozený nucen podat samostatnou žalobu u občanskoprávních soudů.

Procesní postavení poškozeného definované v předchozí právní úpravě mělo za následek prodlužování útrap poškozených, zejména pak neúměrným prodloužením doby, po kterou se nepříjemná událost v životě poškozeného řešila před orgány veřejné moci, a to o délku trvání občanskoprávního procesu.

Účelem novely je tedy rozšířit práva poškozených, jejichž újma není pouze majetkového charakteru a naplnit tak současné trendy restorativní justice (tzv. „obnovovací justice“, která si klade za cíl obnovení stavu, který byl protiprávně narušen). Restorativní justice k tomuto účelu využívá služeb např. probační a mediační služby, pomocí níž mimo jiné dochází k nápravě vztahu mezi pachatelem a poškozeným cestou jejich mediace.

Trestní řád nově používá pojmy „majetková škoda“ a „nemateriální újma“, čímž došlo ke sjednocení terminologie trestního řádu a občanského zákoníku. 

Přímým důsledkem, který novela trestního řádu přináší, je zlepšení právního postavení oběti trestného činu (poškozeného), jíž byla způsobená nemajetková újma. Z důvodu očekávaného prodloužení trestního řízení byla do novely implentovaná klauzule stanovující splnění podmínek pro vydání odsuzujícho rozsudku jako bezodkladnou podmínku pro vydání rozsudku v samotném adhezním řízení. Jakékoliv další dokazování v adhezním řízení za splnění podmínky uvedené v předchozí větě pak přesahuje potřeby trestního řízení. 

 

Autor je advokát trvale spolupracující s NWD Legal

 

Foto: Fotolia.com

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?