Hlavní navigace

Nový nástroj mezinárodní výměny daňových informací

12. 8. 2011

Sdílet

Mezinárodní výměna informací mezi správci jednotlivých zemí je velice důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům. Česká daňová správa tuto formu mezinárodní spolupráce využívá stále častěji.

Dle statistiky na stránkách Ministerstva financí dosáhla výměna informací v roce 2010 četnosti téměř 1200 výměn. Jedná se však pouze o výměnu informací na výslovné dožádání správců daně, tento statistický údaj nezahrnuje automatickou výměnu informací mezi daňovými správami jednotlivých států.

Výměna informací se uskutečňuje především na základě zákona o mezinárodní pomoci při správě daní, která je implementací směrnice Rady 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného. Dalším nástrojem mezinárodní spolupráce je článek Výměna informací v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění (zpravidla čl. 26).

Česká republika získává další nástroj pro mezinárodní výměnu informací – Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech – prostřednictvím něhož může rozšířit systém výměny informací mimo okruh států EU a OECD. Ministerstvo financí již sjednalo tento typ dohody s vládou Britských Panenských ostrovů, Jersey, Ostrova Man, Guernsey a Bermud. Dohody zatím schválila česká vláda, některé již byly podepsány (Jersey a Britské Panenské ostrovy) a jejich účinnost lze očekávat nejdříve od roku 2012. Česká daňová správa tak má možnost požádat daňovou správu smluvního státu o veškeré informace, které potřebuje pro stanovení daňové povinnosti českých daňových rezidentů. Dle informací ministerstva se připravují jednání o tomto typu smlouvy se San Marinem a Kajmanskými ostrovy. Uvedené dohody jsou součástí boje proti daňovým únikům.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?