Hlavní navigace

Utrpěli jste snad újmu ze ztráty radosti z dovolené?

12. 8. 2011

Sdílet

Tématem prázdninového CFO Clubu se stal cestovní ruch – situace a výhledy podnikání v tomto odvětví.

Členové Klubu finančních ředitelů na svém letním setkání diskutovali téma pro tuto část roku více než příhodné; hovořilo se o cestovním ruchu. Přítomné finančníky samozřejmě zajímaly především finanční a ekonomické aspekty, hovořilo se však nejen o nich. K cestování a poznávání dalekých krajů inspirovala také jedinečná vyhlídka z dvacátého sedmého patra nejvyšší budovy v České republice, pražské City Tower. Setkání se totiž 10. srpna uskutečnilo v prostorách restaurace Aureole Fusion Restaurant & Lounge, jež se nachází právě zde. 

V diskusním panelu, který předcházel společenské části večera, vystoupili Tomáš Cikán, generální ředitel cestovní kanceláře ESO travel, Zdenka Petrů, zástupkyně vedoucího Katedry cestovního ruchu pražské Vysoké školy ekonomické a Tomio Okamura, viceprezident a tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Moderátorem večera byl Bořivoj P. Pražák, senior advisor společnosti Arthur D. Little a člen Rady Klubu finančních ředitelů. 

Tomio Okamura, viceprezident a tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, ve svém úvodním příspěvku představil Asociaci, její cíle a témata, kterým se věnuje. Jak uvedl, jedním z hlavních cílů je posilování důvěry klientů vůči cestovním kancelářím, pojmenovávání a mediální zdůrazňování případných problémů. Důležitou součástí práce Asociace je také lobbing u zákonodárců v českém ale i evropském parlamentu. Tomio Okamura zmínil také dvě témata, kterým se Asociace aktuálně věnuje. Prvním z nich je problematika nekalého podnikání a podvodného prodeje zájezdů subjekty, které na rozdíl od cestovních kanceláří nejsou pojištěny proti úpadku, druhým tématem je připravovaná novela občanského zákoníku respektive sporný paragraf, který připouští újmu ze ztráty radosti z dovolené čili v neohrabané právničině“ „újmu na ztrátě radosti z dovolené“. 

Zdenka Petrů z Katedry cestovního ruchu pražské Vysoké školy ekonomické v první části svého vystoupení představila členům CFO Clubu činnost svého pracoviště. Katedra cestovního ruchu poskytuje vzdělání ve specializovaných bakalářských ("Cestovní ruch a regionální rozvoj") i magisterských ("Cestovní ruch") programech a věnuje se také vědecké činnosti; aktuálními tématy jsou například udržitelný rozvoj cestovního ruchu a oblast tzv. sociálního cestovního ruchu. Druhou část své prezentace věnovala Zdenka Petrů makroekonomickému pohledu na oblast cestovního ruchu. Mimo jiné uvedla, že saldo bilance zahraničního cestovního ruchu je výrazně kladné, kdy při devizových příjmech ve výši 6,7 miliard USD a výdajích 4,1 miliard dosahuje přebytek výše zhruba 2,6 miliard dolarů. Podíl cestovního ruchu na HDP činil v roce 2009 3,4 procenta. 

Tomáš Cikán, generální ředitel cestovní kanceláře ESO travel, se ve svém příspěvku věnoval několika praktickým a finančním aspektům podnikání v cestovním ruchu. Hovořil například o problematice pojištění cestovních kanceláří, přičemž zmínil několik velmi zajímavých a pro přítomné hosty možná i překvapujících informací a souvislostí. Uvedl například, že průměrné náklady na pojištění jsou zhruba jedno procento z tržeb, což konkrétně u jeho cestovní kanceláře loni činilo spolu s kaucí 22,5 milionu korun. Vybrané pojistné přitom více než pokrývá škody způsobené úpadkem. Jak uvedl, za dobu existence institutu povinného pojištění vybraly pojišťovny na pojistném zhruba 3 miliardy korun, přičemž vyplacené pojistné bylo zhruba třetinové.  

K problematice krachů cestovních kanceláří se v následné diskusi vyjádřil také Tomio Okamura. Jak uvedl, je to téma mediálně velmi vděčné, přičemž skutečný rozsah problému není zdaleka tak velký. Zmínil, že například v loňském roce nechala klienty v zahraničí jedna cestovní kancelář a v roce letošním dosud ukončily činnost čtyři cestovní kanceláře. Pro srovnání dodal, že v Dánsku zkrachovalo za uplynulé čtyři roky patnáct cestovních kanceláří. 

Velmi zajímavá byla také diskuse na téma předpokládaného vývoje poměru preferencí cestování s cestovní kanceláří a individuální turistiky. Panelisté se shodli na tom, že podíl cestovních kanceláří bude dlouhodobě klesat, přičemž šanci budou mít buď u vysoce specializovaných produktů s kvalitními službami českého průvodce, nebo pobytových zájezdů, kde cestovní kancelář vzhledem k velkému objemu obchodu vyjedná a nabídne turistům lepší ceny. V jiných oblastech, například u tzv. eurovíkendů, už individuální cestování jasně převažuje, „na vlastní pěst“ dnes po Evropě dle Tomáše Cikána cestuje drtivá většina. 

Po skončení diskusní části večera následovala část společenská s rautem a ochutnávkou koktejlů. Program letošních setkání členů CFO Clubu bude pokračovat 14. září, kdy se na plzeňské Dýšině uskuteční II. ročník Prezidentského golfového turnaje.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: Conpro

 

Byl pro vás článek přínosný?