Hlavní navigace

Nový pokyn GFŘ k promíjení úroků při posečkání daně

14. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © vege - Fotolia.com
Posečkání daně spočívá v možnosti daňového subjektu odložit úhradu splatné daně na pozdější termín nebo rozložit úhradu daně do splátek. Posečkání povoluje správce daně za zákonem stanovených podmínek.

Od účinnosti daňového řádu je posečkání daně v podstatě jedinou úlevou při platbě daní (obecnou možnost prominutí příslušenství daně již daňový řád neobsahuje). Význam posečkání spočívá nejen v odložení úhrady splatné daně na pozdější termín, ale také v tom, že od povolení posečkání je nedoplatek na dani úročen oproti úroku z prodlení podstatně nižší sazbou (repo sazba navýšená o 7 procentních bodů). Jde o tzv. úrok z posečkání. Zde je navíc možnost, aby správce daně po úhradě posečkané daně úrok z posečkání prominul.

 

Z důvodu potřeby sjednocení postupů finančních úřadů při promíjení úroku z posečkání vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) v uplynulých dnech pokyn vymezující okolnosti, které prominutí úroku z posečkání zcela vylučují, a okolnosti, za nichž naopak lze žádosti o prominutí vyhovět. S ohledem na tento pokyn doporučujeme, aby možnost posečkání daně daňové subjekty zvažovaly vždy co nejdříve v návaznosti na vznik povinnosti platit daň.

 

Znění pokynu je dostupné zde   

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?