Hlavní navigace

Nový průzkum upozorňuje na měnící se priority, výzvy a taktiky v marketingu

12. 10. 2021

Sdílet

State of Marketing, sedmý výzkum společnosti Salesforce v pořadí, upozorňuje na nové postupy v oblasti marketingu. Autor: Salesforce
Z průzkumu mezi tisíci manažery marketingu po celém světě vychází studie o stavu marketing (State of Marketing), který již v sedmém vydání připravila společnost Salesforce. Ta zjistila, že navzdory nebývalým změnám a výzvám v nedávné minulosti zůstávají marketéři ohledně budoucnosti svých organizací stále optimističtí. Zpráva rovněž odhaluje významné investice do nástrojů, technologií a kanálů, které se staly nepostradatelnými v éře marketingu realizovaného odkudkoli.

Dvě třetiny (66 %) marketérů očekává, že v příštích 12 až 18 měsících poroste jejich organizacím obrat, a 77 % tvrdí, že jejich práce přináší větší hodnotu než před rokem. Přesto se objevují problémy: 72 % marketérů souhlasí s tím, že je dnes více než před rokem obtížnější splnit očekávání zákazníků. Aby se nové situaci přizpůsobili, opírají se marketéři o digitální transformaci, kterou zahájili již před pandemií. V průzkumu 90 % dotazovaných marketérů uvádí, že pandemie změnila jejich strategii pro interakci se zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů a 89 % uvádí, že změnila jejich mix marketingových kanálů.

„Jen za o něco déle než jeden rok se marketéři po celém světě vypořádali se změnami v chování zákazníků, ke kterým obvykle dochází v průběhu několika let,“ uvedl Michal Mravináč, Regional Sales Manager společnosti Salesforce. „Zjištění v letošní studii o stavu marketingu poskytují dobré měřítko pro posouzení, co se změnilo, co je konzistentní a kam se umění a věda marketingu ubírají dál.“

Trendy odhalené ve studii o stavu marketingu byly shromážděny na základě průzkumu mezi více než 8200 manažery marketingu ve 37 zemích na šesti kontinentech. Mezi hlavní zjištění patří:

●       S přechodem zákazníků do digitálního prostředí roste význam marketingu. Marketéři zrychlují svou digitální transformaci. Z marketingových kanálů se během pandemie nejvíce zvýšila hodnota videa.

●       Hnacím motorem éry marketingu realizovaného odkudkoli je spolupráce. Distribuovaní zaměstnanci, kteří již nejsou vázáni na kanceláře, přehodnocují způsoby, jakými komunikují nejen se zákazníky, ale i mezi sebou navzájem. Až 82 % marketingových organizací přijímá nové zásady týkající se práce na dálku.

soutez_casestudy

●       Marketing stojí na datech. S přibývajícími zdroji je správa dat stále složitější. Marketéři očekávají, že v letech 2021 až 2022 vzroste počet datových zdrojů, které používali v roce 2020 v B2C marketingu na dvojnásobek, a v B2B marketingu o 50 %.

●       Metriky a klíčové ukazatele výkonnosti se nadále vyvíjejí. Jak se jejich práce stává strategicky důležitější a pro celý podnik cennější, marketéři přehodnocují, jak vypadá úspěch. Více než dvě třetiny (70 %) ředitelů marketingu srovnává svoje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) se generálními řediteli firem.

Byl pro vás článek přínosný?