Hlavní navigace

Počet dolarových milionářů ve světě meziročně vzrostl o 9,2 procenta na celkových dvanáct milionů

26. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © Dmitriy Kalinin - Fotolia.com
V českých luzích a hájích utěšeně stoupnul jejich počet o 5,4 procenta a loni dosáhl rekordních osmnácti tisíc.

V důsledku globálního oživení akciových a realitních trhů došlo v roce 2012 k růstu investovatelného bohatství dolarových milionářů (HNWI) o deset procent a celosvětově jejich bohatství dosáhlo rekordních 46,2 bilionů dolarů, což je dramatický nárůst oproti poklesu o 1,7 procenta v roce 2011. Mezi HNWI se nově zařadilo dalších milion lidí, takže po celém světě je nyní 12 milionů dolarových milionářů, což je meziroční nárůst o 9,2 procenta. Vyplývá to ze zprávy o světovém bohatství, kterou zveřejnily společnosti Capgemini a RBC Wealth Management.

 

Loňský rok byl pro milionáře momořádně šťastný

Severní Amerika získala zpět pozici regionu s největší koncentrací HNWI a přeskočila Asii a Tichomoří. V roce 2012 bylo v Severní Americe 3,73 milionů dolarových milionářů a v regionu Asie a Tichomoří 3,68 milionů, jejich bohatství dosáhlo v Severní Americe 12,7 bilionů dolarů a v Asii a Tichomoří 12,0 bilionů dolarů. 

„Nárůst počtu dolarových milionářů byl v roce 2012 opravdu mimořádný,“ říká Jean Lassignardie, Chief Sales & Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services. „Nicméně je pravděpodobné, že vedoucí pozici v počtu HNWI i bohatství od Severní Ameriky znovu časem převezme region Asie a Tichomoří. Zajímavé je, že zatímco Severní Amerika vedla v počtu HNWI, oblast Asie a Tichomoří měla vyšší celkový růst bohatství, 12,2 procent ve srovnání s 11,7 procenty Severní Ameriky.“ 

 

Čeští dolaroví milionáři vlastní 42 miliard dolarů

Globální růst investovatelného bohatství byl způsoben především těmi nejbohatšími dolarovými milionáři. Počet i bohatství nejbohatších osob (Ultra-HNWI) v roce 2012 rostlo zhruba o 11 procent. V roce 2011 byla naopak klesající tendence. 

Všechny regiony zaznamenaly prudký nárůst počtu HNWI a jejich bohatství, výjimkou byla pouze Latinská Amerika, která byla na špičce v růstu v roce 2011, ale v roce 2012 nastaly komplikace v důsledku zpomalení růstu HDP a kvůli změnám na akciových trzích. V České republice se celkový počet dolarových milionářů zvýšil o 5,4 procenta a dosáhl v roce 2012 rekordních 18 000 HNWI. Bohatství českých dolarových milionářů vzrostlo meziročně o 5,4 procenta na 42 miliard dolarů.

 

Rekordů dosaženo i přes opatrnost k investování 

Dolaroví milionáři zůstali v roce 2012 opatrní. Podle studie Global HNW Insights Survey, která byla součástí zprávy o světovém bohatství a obsahovala zpětnou vazbu od 4400 HNWI z celého světa, se dolaroví milionáři zaměřili především na udržení stávajícího bohatství. I přes nedávné zlepšení na trhu se jedna třetina (33 procent) HNWI zaměřila hlavně na udržení svého bohatství a jen 26 procent kladlo důraz na růst bohatství.

 

Jsou konzervativní a plaší

Dolaroví milionáři svá aktiva volili konzervativně a především s ohledem na uchování stávajícího bohatství. Téměř 30 procent bohatství HNWI bylo v hotovosti a ve vkladech. Regionální rozdíly jsou zřejmé. Největší část investovatelného bohatství severoamerických HNWI tvoří akcie (37 procent), zatímco dolaroví milionáři v Latinské Americe a v oblasti Asie a Tichomoří (s výjimkou Japonska) dávají přednost nemovitostem (30 procent portfolia, respektive 25 procent). V Evropě dávají dolaroví milionáři přednost hotovosti a vkladům (27,3 procent portfolia) a nemovitostem (26,7 procent). 

„Navzdory důrazu na zachování kapitálu a snaze disponovat vysokou hotovostí dosáhli v roce 2012 dolaroví milionáři rekordní úrovně bohatství. A pokud se bude nadále zvyšovat důvěra v trhy, můžeme očekávat další růst,“ říká M. George Lewis, ředitel skupiny, RBC Wealth Management & RBC Insurance.

Roste důvěra HNWI v oblast správy bohatství 

Celosvětová důvěra HNWI v odvětví správy bohatství se zlepšila. 61 procent dolarových milionářů mělo na začátku roku 2013 velkou důvěru v managery zodpovědné za správu bohatství i v jejich firmy, došlo k nárůstu o 4, respektive 3 procentní body od předchozího roku. Zvýšená důvěra a střízlivě pozitivní ekonomický výhled způsobily, že 75 procent HNWI cítí jistotu ohledně svého dalšího navyšování bohatství. Současně ale dolaroví milionáři vyjádřili nízkou míru důvěry v trhy (45 procent) a regulační orgány (pouze 40 procent). 

Z hlediska správy bohatství dávají HNWI přednost bezproblémovému přístupu, práci s jednou firmou (41 procent versus 14 procent dolarových milionářů, kteří preferují spolupráci s více firmami) a jednomu kontaktnímu místu (34 procent proti 24 procentům milionářů, kteří dávají přednost více kontaktům). Zatímco 31 procent HNWI raději preferuje přímý osobní kontakt, téměř jeden ze čtyř vnímá jako důležitější digitální komunikaci. Především se jedná o trend způsobený mladšími dolarovými milionáři a milionáři z regionu Asie a Tichomoří (s výjimkou Japonska).

 

Výhled je mírně optimistický, Asie a Tichomoří nadějí

Cloud24

Vzhledem k očekávanému dalšímu oživení ekonomiky se budou snižovat rizika a zlepší se důvěra investorů, takže celosvětové bohatství HNWI poroste ročně v průběhu příštích tří let o 6,5 procenta. To je značný rozdíl oproti pomalému 2,6procentnímu růstu od finanční krize z roku 2008. Oblast Asie a Tichomoří navíc pravděpodobně poroste ještě zhruba 1,5krát rychleji než bude celosvětový průměr a s růstem 9,8 procent se zařadí na špičku v bohatství dolarových milionářů.

 

Byl pro vás článek přínosný?