Hlavní navigace

Podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích bude pokračovat

27. 1. 2012

Sdílet

Již více než 1600 českým firmám a profesním organizacím pomohl projekt Ministerstva průmyslu a obchodu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“, jehož realizátorem je od roku 2010 agentura CzechTrade a dodavatelem Hospodářská komora ČR. Zejména pro malé a střední podnikatele projekt představuje ideální možnost, jak se prezentovat potenciálním zahraničním partnerům a uzavírat s nimi obchodní kontrakty.

„Podporu exportu českých firem považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu. Naše ekonomika na schopnosti českých firem prosadit se na zahraničních trzích naplno závisí a mým cílem je udělat vše pro to, aby stát byl českým exportérům spolehlivým a přínosným partnerem. Je to o to důležitější v současné nelehké ekonomické situaci. Léty prověřená podpora prezentace českých exportérů na zahraničních veletrzích je jedním z nejúčinnějších přímých opatření, jak našim firmám prospět. Statistiky z let minulých ukazují, že každá koruna vložená do účasti na veletrhu se podnikatelům stonásobně vrátí v podobě nových zakázek. Podpora vystavujících firem je tak jednou z těch nejúčinnějších, které můžeme podnikatelům nabídnout. Chceme v ní pokračovat i v dalších letech,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

 

Z Čech až do Buenos Aires

V letošním roce plánuje ministerstvo v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“ (SVV) podpořit společnou účast více než 800 českých firem a asociací na 57 akcích ve 23 zemích světa, včetně nových, intenzivně se rozvíjejících trhů jako jsou Brazílie, Čína, Indie či Vietnam. České firmy tak budou díky projektu SVV své výrobky a služby prezentovat například v Dubaji, Pekingu, Bombaji či Buenos Aires. 

Dosud, od února 2010 do konce roku 2011, se díky projektu SVV v zahraničí představilo celkem 1615 firem a  profesních organizací ze všech regionů ČR, a to na 114 veletrzích ve 33 zemích na čtyřech kontinentech. Původní plány projektu přitom počítaly pro období let 2010 až 2012 s podporou zhruba 1400 firem na minimálně 100 vybraných výstavách a veletrzích.

 

...také poradenství a konzultace 

Díky projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120 tisíc Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu, všestrannou pomoc při přípravě a realizaci expozice a zejména mohou představit svoji nabídku přímo v zahraničním teritoriu. Projekt je financovaný z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu odnikání a inovace (OPPI). 

„Firmy se zahraničních veletrhů účastní nejčastěji kvůli navázání nových obchodních kontaktů, chtějí také předvést novinky své firmy, setkat se se stávající klientelou a posunout  rozjednané kontrakty, popřípadě expandovat na nové trhy,“ říká Ivan Jukl, generální ředitel agentury CzechTrade.  

„Dosavadní ohlasy českých firem na tento projekt jsou velmi pozitivní. Podnikům se díky němu daří navazovat nezbytné kontakty v zahraničí a získávat nové partnery, a tím i potenciální zakázky. Hospodářská komora České republiky zajišťuje marketingovou a komunikační podporu v místě konání akce a vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s účastí na veletrhu a žádostí o podporu. Díky naší celorepublikové působnosti poskytujeme zájemcům také poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu. Veletrh je účinným marketingovým nástrojem, musí být ale dobře připravený i zrealizovaný. Správný výběr a profesionální realizace veletrhu změní veletržní prezentaci v dobrou investici,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

 

Získat čtyři nové partnery 

Prezident Kužel také upozorňuje, že firmy o tuto formu podpory ze strany skutečně státu stojí, o čemž svědčí o tom nejen velký zájem o účast na společných expozicích na veletrzích v zahraničí. Z nedávného průzkumu Hospodářské komory České republiky mezi členskými firmami mimo jiné vyplynulo, že podle téměř dvě třetiny českých firem je účast na veletrhu či výstavě v zahraničí užitečným nástrojem, jak se uplatnit na zahraničních trzích. Podle téměř 70 % českých firem je pak pro Českou republiku přínosné, aby stát podporoval, a to i finančně, účast podniků na veletrzích a výstavách v zahraničí. 

Za relativně krátkou dobu své existence se projekt setkal s velmi pozitivním ohlasem českých firem. Z dotazníků, které vyplňují všichni účastníci projektu, vyplynulo, že plným 64 % zúčastněných firem a asociací se na zahraničí výstavě či veletrhu podařilo získat minimálně čtyři nové partnery, téměř čtvrtina účastníků se může pochlubit více než deseti novými partnery. Celkem 65 % zúčastněných firem a asociací pak na zahraniční akci realizovalo minimálně 11 setkání s relevantními partnery na veletrhu, u téměř čtvrtinu to bylo dokonce více než 30 kontaktů. Celkem 95 % účastníků přitom plánuje žádat o podporu i pro následující ročník veletrhu, pokud bude podporován. Plných 98 % zúčastněných firem a asociací bylo se svým zapojením do projektu spokojeno.

 

....jsme také jednali s obchodními partnery z Grónska

Například Petr Zemánek, ředitel a první viceprezident představenstva Svazu strojírenské technologie Praha, si pochvaluje: „Čerpání prostředků z projektu Společná účast na výstavách a veletrzích umožnilo většině členských firem Svazu strojírenské technologie, které se letošního ročníku veletrhu EMO Hannover zúčastnily, získat rozhodující finanční příspěvek na realizaci této akce. Pokud jde o samotnou účast na veletrhu, je nutné ocenit doprovodné komunikační aktivity, především inzerci ve veletržních novinách EMO Daily s pozvánkou k návštěvě expozic českých vystavovatelů a přípravu Průvodce českou účastí. Velmi zajímavou formou komunikační podpory českých vystavovatelů byla také příprava a organizační zajištění tiskové konference. Po celou dobu veletrhu bezproblémově fungoval samotný stánek CzechTrade a celé společné české expozice. Kladně je nutné ocenit i koordinační úlohu Hospodářské komory České republiky při realizaci samotné expozice. Pro budoucí období jednoznačně doporučujeme využití této formy podpory pro účast českých firem na veletrzích v zahraničí.“ 

Josef Dragoun, jednatel společnosti O.K. TEXTIL, s.r.o., pozitivně hodnotí účast své firmy na veletrhu Sportex v Dánsku: „Účast na veletrhu byla velkým přínosem – do povědomí zákazníků se dostaly produkty, jména společností, měli jsme možnost navázat osobní kontakty přímo se zákazníky a odběrateli. Dánský trh a jeho spotřebitelé jsou známí svou konzervativností, k sjednání obchodu přistupují opatrně a preferují prvotní osobní kontakt. Veletrh SPORTEX se pro nás stal vstupní bránou pro jednání s partnery ze skandinávských zemí. Společnost O.K. TEXTIL vedla obchodní rozhovory s 19 zájemci o fan šály a další sortiment z nabídky firmy. Již dva týdny po veletrhu byly vystaveny objednávky dánských obchodníků na 500 fan šál a pletených čepic. S dalšími 23 obchodníky jsme si vyměnili kontakty pro případnou další spolupráci. Na veletrhu jsme také jednali s obchodními partnery z Grónska, Islandu a Faerských ostrovů, od nichž jsme pro naši firmu také získali objednávku.“

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora ČR

 

soutez_casestudy

Foto: © Jim Vallee - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?